Hoppa till huvudinnehåll
En person sitter vid dator. Foto.

Industridesign

180 högskolepoäng  •  3 år  •  Konstnärlig kandidatexamen

Urval till kandidatutbildningen i industridesign sker enbart genom antagningsprov. Genom provet prövas förmågan till kreativt tänkande, gestaltningsfärdigheter och analytisk förmåga ur ett konstnärligt perspektiv. Första delen av provet består av en hemuppgift som skall lösas, och vara inkommen till LTH senast sista ansökningsdag. Hemuppgiften 2023 publiceras på denna hemsida i december 2022.

De sökande som bedöms ha goda förutsättningar för utbildningen, kallas till fortsatt antagningsprov. Denna del av provet genomförs under två dagar på Ingvar Kamprad Designcentrum i Lund. Trettio studenter tas in varje höst.

Viktiga datum

  • Senast 17 april 2023 ansökan på antagning.se
  • Senast 17 april hemuppgiften ska vara uppladdad.
  • Provdagarna 2023 äger rum den 12 och 13 juni 2023 i Lund (inte digitalt).

Årets hemuppgift

Hemuppgiften för 2023

Tidigare års hemuppgifter