Hoppa till huvudinnehåll

Kandidatutbildning i industridesign

180 högskolepoäng · 3 år · Konstnärlig kandidatexamen

Utbildningen

Design är en kreativ och intellektuell verksamhet som ifrågasätter, utformar och åskådliggör föremål, system och samband. Design är djupt inbäddad i samhällens kulturella uttryck. Idag kan nästan vilken frågeställning som helst bli föremål för designprocesser, vilket ger dig stor möjlighet att forma din utbildning utifrån individuella intresseområden.

Utbildningen leder till en konstnärlig kandidatexamen. Programmet nyttjar kunskapsbredden inom Lunds universitet genom att erbjuda kurser från flera olika ämnesområden. I designprojekten kommer du att använda teoretiska kunskaper, egna idéer men också expertkunskap från just det området som projektet rör. 

Industridesignern deltar i hela processen kring produktframtagning, från idé till färdigt resultat. Du tränas i metoder för att identifiera behov samt gestalta förslag på hur dessa kan tillgodoses utifrån både estetiska och tekniska aspekter. Den yttre formen blir en konsekvens av produktens funktion och sammanhang. Detta ställer krav på ny kunskap och medvetenhet inom många olika områden. 

Industridesignern bör även ha förmåga att snabbt reflektera över kulturella och tekniska växlingar i samhället. En starkare koppling mellan estetiska, tekniska, industriella och ekonomiska aspekter har blivit nödvändig.

Karriär och arbetsmarknad

Är du intresserad av att utforma, utveckla eller förbättra produkter ger LTH:s industridesignprogram dig en solid plattform. God industridesign skapar ett ömsesidigt mervärde för konsumenter och producenter. Du kan bidra till utvecklingen och användningen av produkter och tjänster ur ett miljömässigt, socialt och ekonomisk hållbarhetsperspektiv.

Som framtida designer kommer du att ha en nyckelroll i etiska systemomvandlingar som bidrar till långsiktig hållbar utveckling. Alumner från industridesignskolan återfinns runt om i världen i olika roller såväl inom offentlig som privat sektor. Som industridesigner kan du arbeta på företag, som konsult eller starta eget företag. Du kan involveras i allt från framtagning av produkter som tandborstar, möbler eller avancerad läkemedelsutrustning, till tjänster och system.

Under utbildningen utvecklar du en individuell uppsättning färdigheter och en egen ståndpunkt inför ditt framtida yrkesliv. Konsten att åskådliggöra och förmedla idéer genom skisser, prototyper och modeller tillämpas i designprojekt under hela utbildningen. Din kreativa och intellektuella flexibilitet utvecklas genom exponering för konstnärliga, sociologiska och tekniska sammanhang. Erfarenhet lär sig att omfamna osäkerheten i designprocessen – utmana och tolka den.

På utbildningen varvas teoretiska kurser med kurser som tränar praktiska färdigheter. Du lär dig industridesignerns verktyg, övar din förmåga att kritiskt reflektera, fördjupar din förståelse för människans behov och förbättrar din förmåga att presentera idéer. En av styrkorna i denna konstnärliga utbildning är att du får tekniska kunskaper och en god insikt i hur produktidéer omsätts i verkligheten. Din kapacitet och kreativitet används för att lösa olika projektuppgifter.

Du får chans att delta i internationella utställningar och du jobbar i små grupper med mycket interaktion, vilket ger dig stor möjlighet att påverka din utbildning. Du får följa kurser på avdelningar som är specialiserade inom olika ämnesområden. Teoretiska kunskaper tillämpas på ett eller flera projekt och projekten genomförs ibland med företag och ibland efter egna idéer. Som stöd för projektarbetet får du lära dig att bygga modeller både i 3D-datorprogram och i verkstäderna.

Utbildningen har en stark internationell prägel. Industridesigners från hela världen gästar utbildningen som undervisare eller ledare av workshops. Du har möjlighet att vistas en termin vid ett utländskt universitet och varje termin kommer utbytesstudenter till Industridesignskolan. 

Kandidatutbildningen avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

Lunds universitet hamnar på plats 8 i världen i QS World University Ranking: Sustainability, som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. 

Hållbar utveckling är en integrerad del i alla LTH:s utbildningar och innehållet är i linje med de globala målen för hållbar utveckling. Du får kunskap och verktyg för att i framtiden arbeta med viktiga områden och påverka samhällsutvecklingen.  

För dig som är intresserad av att läsa vidare finns det ett internationellt masterprogram med fokus på industridesign. Utbildningen leder till en Master of Fine Arts in Design

Utbildningen erbjuder en miljö där du kan växa och utveckla dina färdigheter och egna ställningstaganden för att specialisera dig inom ditt framtida yrke. Din kreativa och intellektuella flexibilitet ökar genom fördjupning inom konstnärliga, sociologiska och tekniska sammanhang. Strategier och koncept för nya produkter och tjänster planeras, visualiseras och implementeras. Som designer kommer du att ansvara för att ta fram system och få dem att fungera. Programmet ger dig förutsättningar att förvärva den kunskap och de verktyg som krävs för tvärvetenskapligt samarbete, ledarskap och medverkan i grupper som hanterar komplexa uppgifter och situationer.

Programmet präglas av en internationell studiemiljö och förbereder för en globaliserad värld. Vi samarbetar med flera stora och små företag och organisationer, både i och utanför Sverige. 

Mer om LTH:s masterprogram i industridesign (Lunds universitets engelska webbplats)

Hemuppgift

2024 års hemuppgift.

Urval till kandidatutbildningen i industridesign sker enbart genom antagningsprov. Genom provet prövas förmågan till kreativt tänkande, gestaltningsfärdigheter och analytisk förmåga ur ett konstnärligt perspektiv. Första delen av provet består av en hemuppgift som skall lösas, och vara inkommen till LTH senast sista ansökningsdag. 

De sökande som bedöms ha goda förutsättningar för utbildningen, kallas till fortsatt antagningsprov. Denna del av provet genomförs under två dagar på Ingvar Kamprad Designcentrum i Lund. Trettio studenter tas in varje höst.

Viktiga datum

  • Senast 15 april 2024 ansökan på antagning.se
  • Senast 15 april 2024 hemuppgiften ska vara uppladdad
  • Provdagarna 2024 äger rum den 17 och 18 juni i Lund

Årets hemuppgift

Hemuppgiften för 2024

Tidigare hemuppgifter

Alla dokument öppnas i ny flik.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

och

Godkänt konstnärligt antagningsprov.

Examen

Konstnärlig kandidatexamen i industridesign
Bachelor of Fine Arts in Design, Main Field of Study Industrial Design

Intervjuer

Hanne Pålsson. Foto.

Under mina studier inom Industridesign insåg jag också att många produkter inom vård och omsorg behöver utvecklas tekniskt, praktiskt och i sin formgivning.

Hanne Pålsson, VD och grundare, Vevios

Armband med panikgrepp ska ge trygghet. Hanne Pålsson hoppas att äldre och kroniskt sjuka – och personer som lever under hot – ska få användning av ett enkelt och mobilt trygghetslarm som fungerar även utanför hemmet. 2015 var hennes armband ett examensarbete på Industridesignskolan vid LTH, idag är det en produkt som är på väg att nå marknaden.

Hanne Pålsson, hur fick du idén att ta fram ett ”larmband”?

– Jag har arbetat inom hemtjänsten under sju års tid, främst under somrar och julledigheter. Därför vet jag hur illa ställt det kan vara med den teknik och de produkter som idag finns för äldre. Under mina studier inom Industridesign insåg jag också att många produkter inom vård och omsorg behöver utvecklas tekniskt, praktiskt och i sin formgivning.

Hur funkar larmet?

– Armbandet fungerar som en mobiltelefon och binder inte användaren till hemmet eftersom det är mobilt och en helt egen enhet. Varken en mobiltelefon eller en basstation krävs för att larmet ska fungera. Det skickar ut en GPS-positionering som SMS vid aktivering, och eftersom det har ett tydligt feedback-system i form av ljus, ljud och vibrationer vet användaren att någon hört larmet. Larmet kan programmeras med upp till sju olika nummer. Det kan underlätta hemtjänstens arbete, för en stor del av alla trygghetslarmsamtal har visat sig vara av social karaktär.

Vem ska kunna använda larmet?

– Mitt trygghetslarm har en enkel och organisk formgivning. Eftersom den inre knapptekniken är dold och inga materialmöten sker är armbandet estetiskt tilltalande för en bred användargrupp. Vid sidan av äldre och kroniskt sjuka kan målgruppen vara brottsoffer, personer som lever under hot och utövare av extremsport.

Har du tagit patent på din innovation?

– Vevios, som armbandet kallas, har också en ny aktiveringsteknik. Mitt så kallade panikgrepp blev patenterat sommaren 2016. Panikgreppet är ett enklare grepp som går att utföra i en situation med stor stress. Det minskar risken för feltryck.

Nyhet från LTH-Nytt 2017:1

Läs hela Hannes berättelse 
Dölj Hannes berättelse 

Kurser

Dessa ämesområden och kurslistningar är till för att ge en överblick av programmets kurser. För LTH:s officiella kursinformation, se läro- och timplanen.

Läro- och timplanen på Studentwebben LTH

Ämnesområden

  • Industridesign 40%
  • Estetik 28%
  • Breddade ämneskunskaper 24%
  • Examensarbete 8%

Kontakt

Petra Parmvi

Studie- och karriärvägledare

petra.parmvi@lth.lu.se
046-222 70 79

 

Dummybild.

Sabine Richardson

Internationell koordinator

sabine.richardson@lth.lu.se
046-222 09 68

 

Pia Jablonsky. Foto.

Pia Jablonsky

Programplanerare

pia.jablonsky@lth.lu.se
046-222 72 54

 

Claus-Christian Eckhardt. Foto.

Claus-Christian Eckhardt

Programledare

claus-christian.eckhardt@design.lth.se
046-222 85 19