Industridesign

180+120 högskolepoäng  •  3+2 år  •  Kandidat och Masterexamen

På LTH:s industridesignutbildningar vistas du i en internationell miljö med möjlighet att jobba nära experter inom dina projekt. Du får chans att delta i internationella utställningar och du jobbar i små grupper med mycket interaktion, vilket ger dig stor möjlighet att påverka din utbildning.

Industridesign innebär att delta i hela processen kring produktframtagning, från idé till färdig produkt. Den yttre formen blir en konsekvens av produktens funktion och sammanhang. Detta ställer krav på ny kunskap och medvetenhet inom många olika områden. Industridesignern bör även ha förmåga att snabbt reflektera över kulturella och tekniska växlingar i samhället. En starkare koppling mellan estetiska, tekniska, industriella och ekonomiska aspekter har blivit nödvändig.

Utbildningen är uppdelad i två delar, en kandidatutbildning på 180 högskolepoäng (3 år) som leder till konstnärlig kandidatexamen i design. Du har sedan möjlighet att söka till en masterutbildning på 120 högskolepoäng (2 år), som leder till en masterexamen, Master of Fine Arts in Design.

I Lund utgår utbildningen från ett konstnärligt och tekniskt perspektiv och utbildningen drar nytta av bredden inom Lunds universitet. Du får följa kurser på avdelningar som är specialiserade inom olika ämnesområden. Teoretiska kunskaper tillämpas på ett eller flera projekt och projekten genomförs ibland med företag och ibland efter egna idéer. Som stöd för projektarbetet får du lära dig att bygga modeller både i 3D-datorprogram och i verkstäderna.

Utbildningen har en stark internationell prägel. Industridesigners från hela världen gästar utbildningen som undervisare eller ledare av workshops. Du har möjlighet att vistas en termin vid ett utländskt universitet och varje termin kommer utbytesstudenter till Industridesignskolan. Kandidatutbildningen avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

Masterutbildning

Efter kandidatutbildningen har du möjlighet att bygga på med en internationell tvåårig masterutbildning. Utbildningen är öppen för sökande från hela världen och studenterna kommer från olika delar av världen, även lärare och gästlärare. Du har här möjlighet att fördjupa dig inom ett av våra teman: Form & Technology, Living & Behaviour och Man & Nature. Här får du djupare insikt samt kunskap och förmåga att reflektera kring samtida och framtida teknisk utveckling inom industridesign. Du får kunskap om de senaste rönen kring mänskliga behov och livsmönster, hållbar utveckling och miljöfrågor.

Behörighet

Grundläggande behörighet

och

Godkänt antagningsprov, samt områdesbehörighet A3:

  • Matematik 3b eller 3c (eller Matematik C)
  • Naturkunskap 2* (eller Naturkunskap B)
  • Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 (eller Samhällskunskap A)

*Naturkunskap 2 kan ersättas med fysik (Fysik 1a, eller Fysik 1b1 + 1b2, eller Fysik A) och kemi (Kemi 1, eller Kemi A). (LTH ger sökande till Kandidatutbildning i industridesign generell dispens från krav om biologi som ingår i Naturkunskap 2.)

Examensbenämning

Konstnärlig kandidatexamen i industridesign

Bachelor of Fine Arts in Design, Main Field of Study Industrial Design

 

Masterexamen i industridesign

Master of Fine Arts in Design, Industrial Design

Årskurs / 1 /

Industridesign

Estetik

Övriga ämnen t.ex. Material

Årskurs / 2 /

Industridesign

Estetik

Övriga ämnen t.ex. Ergonomi

Årskurs / 3 /

Industridesign

Estetik

Övriga ämnen t.ex. Produktionsteknik

Examensarbete (15 hp)

Masterutbildning 2 år

Masterutbildning vid industridesign-skolan i Lund eller annat lärosäte i Sverige eller utomlands.

Kontakt

Camilla Fagerström Grubb

Studie- och karriärvägledare

camilla.fagerstrom_grubb@lth.lu.se

046–222 30 90

Pia Jablonsky

Programplanerare

pia.jablonsky@lth.lu.se

046-222 72 54

Cecilia Nilsson

Internationell koordinator

cecilia.nilsson@lth.lu.se

046-222 97 22

Claus-Christian Eckhardt

Programledare

claus-christian.eckhardt@design.lth.se

046-222 85 19