Brandingenjörsutbildning

210 högskolepoäng  •  3,5 år  •  Brandingenjörsexamen

Påbyggnadsutbildningar

Utbildningen som leder till en Brandingenjörsexamen består av 3,5 års studier om 210 högskolepoäng. Om du efter examen vill vidareutbilda dig finns det flera spännande möjligheter.

Civilingenjör i Riskhantering, 120 hp

Riskhanteringsprogrammet är en avslutande utbildning som leder till civilingenjörsexamen. Som student utbildas du i att identifiera och bedöma risker, föreslå åtgärder som minimerar risker samt utbildas i hur du arbetar med ledningssystem som gör att risknivån blir låg. Utbildningen är den första i sitt slag i Sverige. 

Riskhantering

Påbyggnadsutbildning brandingenjör vid MSB, 1 år

Med en utbildning till brandingenjör från LTH kan du läsa en praktiskt orienterad utbildning vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i Revinge. Utbildningen som sträcker sig över ett år är ett lagkrav för att brandingenjörer ska få utses som räddningsledare eller få anställning som räddningschef i svenska kommuner.  

MSB:s webbplats 

International Master of Science in Fire Safety Engineering, 120 hp

Den internationella mastern Fire Safety Engineering är ett program inom Erasmus Mundus-ramen. Programmet organiseras vanligen av Ghent University i Belgien, Lunds universitet och University of Edinburgh i Storbritannien.

IMFSE:s webbplats (på engelska)

Master i Katastrofriskhantering och klimatanpassning, 120 hp

Masterprogrammet i Katastrofriskhantering och klimatanpassning erbjuder en blandning av praktiskt och teoretiskt lärande med starkt fokus på interaktion mellan studenter och lärare, liksom med viktiga aktörer inom detta ämnesområde. Exempel på det senare är omfattande involvering av experter från nationella och internationella organisationer i flera av kurserna och möjligheten att gå en valfri praktikkurs.  

Lunds universitets engelska webbplats