Brandingenjörsutbildning

210 högskolepoäng  •  3,5 år  •  Brandingenjörsexamen

Påbyggnadsutbildningar

Utbildningen som leder till en Brandingenjörsexamen består av 3,5 års studier om 210 högskolepoäng. Om du efter examen vill vidareutbilda dig finns det flera spännande möjligheter.

Civilingenjör i Riskhantering, 120 hp

Riskhanteringsprogrammet är en avslutande utbildning som leder till civilingenjörsexamen. Som student utbildas du i att identifiera och bedöma risker, föreslå åtgärder som minimerar risker samt utbildas i hur du arbetar med ledningssystem som gör att risknivån blir låg. Utbildningen är den första i sitt slag i Sverige. 

Läs mer

Påbyggnadsutbildning brandingenjör vid MSB, 1 år

Med en utbildning till brandingenjör från LTH kan du läsa en praktiskt orienterad utbildning vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i Revinge. Utbildningen som sträcker sig över ett år är ett lagkrav för att brandingenjörer ska få utses som räddningsledare eller få anställning som räddningschef i svenska kommuner.  

Läs mer 

International Master of Science in Fire Safety Engineering, 120 hp

The International Master of Science in Fire Safety Engineering is a Master’s programme within the Erasmus Mundus framework. The programme is commonly organized by Ghent University in Belgium, Lund University in Sweden and the University of Edinburgh in the United Kingdom. 

Read more

Master in Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation, 120 hp

The Master’s programme in Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation offers a mix of practical and theoretical learning with a strong focus on interaction between students and teaching staff, as well as with important actors within this field of study. Examples of the latter are substantial involvement of experts from national and international organizations in several of the courses and the possibility of taking an elective internship-based course.

Read more