Hoppa till huvudinnehåll
Abstrakt bild. Foto.

Kandidatutbildning i livsmedelsteknik

180 högskolepoäng  •  3 år  •  Kandidatexamen i livsmedelsteknik

Utbildningen

Utbildningen i livsmedelsteknik är en treårig utbildning som vänder sig till dig som arbetar eller har arbetat med livsmedel och måltider – och som nu vill höja din kompetens. Programmet är en vidareutveckling av den tidigare tvååriga högskoleutbildningen i livsmedelsteknik, som har utökats med ett tredje år.

Att producera framtidens mat på ett effektivt och hållbart sätt med teknikens hjälp står i fokus för utbildningen. Livsmedelsteknik handlar inte enbart om industriell produktion utan används vid all hantering och tillagning av mat. Här belyses allt från kostnadseffektiv skolmat och livsmedelshantering i butiker till småskalig gourmetmat. Kurserna du kommer att läsa ger dig kunskap om vad som påverkar matens kvalitet längs hela kedjan från råvara till slutlig produkt, men även hur man leder och utvecklar livsmedelsverksamheter för framtidens mat. Det innebär att du får de kunskaper som krävs för att leda och utveckla livsmedelsbranschen, utifrån dagens och framtidens krav.

Under utbildningen tar vi tillvara dina tidigare yrkeserfarenheter. Teori varvas med laborationer, gästföreläsningar, studiebesök och projektarbeten. En del av projekten görs i samarbete med branschen. Fem veckors praktik ingår.

Utbildningens syfte är att möta behovet av personer som bedömer, säkerställer och leder säker livsmedelsproduktion och livsmedelshantering, och att bidra med livsmedelsteknisk kompetens inom industri, detaljhandel, storhushåll/restaurang, skola och myndigheter. Det finns ingen liknande utbildning i Sverige som inriktar sig på processteknik för livsmedelsproduktion i kombination med ekonomi, ledarskap och verksamhetsutveckling.

Framtiden

Som utbildad livsmedelstekniker kan du arbeta med produktionsledning, produktutveckling, livsmedelsinspektion, rådgivning, kvalitetsledning, hygienansvar och försäljning – eller som kökschef, kostchef, processtekniker och hållbarhetscoach.

Antagning

Utbildningen startar vartannat år. Kommande antagning är hösten 2023.

Förutom att söka till hela kandidatprogrammet finns också möjligheten att söka till senare del (år 3) för dig som har en examen från Livsmedelsteknisk högskoleutbildning och vill utöka till en kandidatexamen.

Ansökan till senare del av program

Behörighet

Grundläggande behörighet 

samt

två års yrkeserfarenhet från livsmedelsindustrin, livsmedelsbutik, storhushåll eller restaurang.

Din erfarenhet från branschen

När du söker till utbildningen måste du styrka dina yrkeserfarenheter från livsmedelsbranschen. På antagning.se finns information och instruktion om hur du laddar upp rätt papper och vad som räknas som arbetsintyg. Läs informationen noga.

Intyg om arbetslivserfarenhet (antagning.se)

Sök utbildningen

Utbildningen söks via antagning.se.

Examen

Kandidatexamen i livsmedelsteknik
Bachelor in Food Science

Årskurs / 1 /

Livsmedelskemi

Livsmedelsmikrobiologi

Livsmedelsteknik

Näringslära

Metodik

Branschkunskap

Årskurs / 2 /

Råvarukunskap

Livsmedelsteknik

Näringslära

Produktutveckling och produktion

Årskurs / 3 /

Kvalitetsarbete

Ekonomi och ledarskap

Praktik

Valbart

Examensarbete

Görel Eriksson

Studie- och karriärvägledare

gorel.eriksson@lth.lu.se

046–222 08 79

Carola Persson

Programplanerare

carola.persson@lth.lu.se

046-222 37 40