Hoppa till huvudinnehåll

Kandidatutbildning i livsmedelsteknik

180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen i livsmedelsteknik

Utbildningen

Utbildningen i livsmedelsteknik är en treårig utbildning som vänder sig till dig som arbetar eller har arbetat med livsmedel och måltider – och som nu vill höja din kompetens. Programmet är en vidareutveckling av den tidigare tvååriga högskoleutbildningen i livsmedelsteknik, som har utökats med ett tredje år.

Att producera framtidens mat på ett effektivt och hållbart sätt med teknikens hjälp står i fokus för utbildningen. Livsmedelsteknik handlar inte enbart om industriell produktion utan används vid all hantering och tillagning av mat. Här belyses allt från kostnadseffektiv skolmat och livsmedelshantering i butiker till småskalig gourmetmat. Kurserna du kommer att läsa ger dig kunskap om vad som påverkar matens kvalitet längs hela kedjan från råvara till slutlig produkt, men även hur man leder och utvecklar livsmedelsverksamheter för framtidens mat. Det innebär att du får de kunskaper som krävs för att leda och utveckla livsmedelsbranschen, utifrån dagens och framtidens krav.

Under utbildningen tar vi tillvara dina tidigare yrkeserfarenheter. Teori varvas med laborationer, gästföreläsningar, studiebesök och projektarbeten. En del av projekten görs i samarbete med branschen. Fem veckors praktik ingår.

Utbildningens syfte är att möta behovet av personer som bedömer, säkerställer och leder säker livsmedelsproduktion och livsmedelshantering, och att bidra med livsmedelsteknisk kompetens inom industri, detaljhandel, storhushåll/restaurang, skola och myndigheter. Det finns ingen liknande utbildning i Sverige som inriktar sig på processteknik för livsmedelsproduktion i kombination med ekonomi, ledarskap och verksamhetsutveckling.

Framtiden

Som utbildad livsmedelstekniker kan du arbeta med produktionsledning, produktutveckling, livsmedelsinspektion, rådgivning, kvalitetsledning, hygienansvar och försäljning – eller som kökschef, kostchef, processtekniker och hållbarhetscoach.

Två examensmöjligheter

Kandidatprogrammet i livsmedelsteknik är en vidareutveckling av LTH:s väletablerade utbildning Livsmedelsteknisk högskoleutbildning, som har utökats med ett tredje år. Utbildningen är tre år och leder till en kandidatexamen i livsmedelsteknik.

Du kan även välja att ta ut en högskoleexamen i livsmedelsteknik efter två år.

Ansökan och antagning

Utbildningen startar vartannat år. Kommande utbildningsstart är hösten 2025.

Förutom att söka till hela kandidatprogrammet finns också möjligheten att söka till senare del (år 3) för dig som har en examen från Livsmedelsteknisk högskoleutbildning och vill utöka till en kandidatexamen.

Ansökan till senare del av program

Lunds universitet hamnar på plats 8 i världen i QS World University Ranking: Sustainability, som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. 

Hållbar utveckling är en integrerad del i alla LTH:s utbildningar och du får kunskap och verktyg för att i framtiden arbeta med viktiga områden och påverka samhällsutvecklingen.  

Utbildningen i Livsmedelsteknik lär dig att arbeta med lösningar för flera av de globala målen, särskilt:

 • Hållbar konsumtion och produktion
 • God hälsa och välbefinnande
 • Ingen hunger
 • Rent vatten och sanitet för alla

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet 

samt

två års yrkeserfarenhet från livsmedelsindustrin, livsmedelsbutik, storhushåll eller restaurang.

Din erfarenhet från branschen

När du söker till utbildningen måste du styrka dina yrkeserfarenheter från livsmedelsbranschen. På antagning.se finns information och instruktion om hur du laddar upp rätt papper och vad som räknas som arbetsintyg. Läs informationen noga.

Intyg om arbetslivserfarenhet (antagning.se)

Sök utbildningen

Utbildningen söks via antagning.se.

Examen

Kandidatexamen i livsmedelsteknik
Bachelor in Food Science

Kurser och programinnehåll

Varje utbildning har en läro- och timplan och en utbildningsplan som beskriver programmets innehåll.

Intervjuer

Studenter om utbildningen

Jonathan Laike Ståhle. Foto.

Den som söker till kandidatprogrammet i livsmedelsteknik kan egentligen vara vem som helst, så länge du på ett eller annat sätt har ett engagemang för livsmedelsbranschen och ett intresse för mat.

Jonathan Laike Ståhle, student

Innan jag började plugga jobbade jag i Norge med frysteknik och frysmat i fyra år. Sedan flyttade jag hem och ville göra något nytt. Jag sökte till utbildningen av en slump, och här är jag nu!

Anledningen till att det blev just livsmedelsteknik är framför allt mitt intresse för mat och erfarenheterna från mitt tidigare yrke. Det handlade om kvalitetssäkring och koll på säkerhet kring mat, vilket krävde mycket detaljstyrning. Jag ville få bättre koll på det och vidga mitt perspektiv.

Jag har upplevt utbildningen som väldigt givande. Sedan jag startade har jag haft en progression från att tänka “det här kanske jag klarar av”, till att bli trygg i mig själv och de kunskaper och krav som finns i utbildningen. Inte minst i frågorna om kvalitétsutveckling, som då bottnar i naturvetenskap, vilket är är jättespännande! Det har också varit väldigt roligt att träffa massor av nya sociala kontakter, kursare och vänner.

Två bitar jag framför allt tar med mig från utbildningen är: kritiskt tänkande och gruppdynamik. Likt en ingenjör som drillas i matematik så drillas vi livsmedelstekniker att kunna tänka konstruktivt och kritiskt i de många frågor som finns, för att kunna leda området framåt. Det, tillsammans med alla grupparbeten vi haft, där vi lärt oss att jobba med olika människor i olika gruppkonstellationer, tycker jag utmärkt sig extra.

Tack vare min utbildning känner jag mig trygg i att kunna söka och konkurrera om intressanta tjänster. Just nu lutar mitt intresse åt produktutveckling, efter att tidigare ha varit mer intresserad av livsmedelsinspektör. Men det kan också bli något helt annat. Vi får se!

Den som söker till kandidatprogrammet i livsmedelsteknik kan egentligen vara vem som helst, så länge du på ett eller annat sätt har ett engagemang för livsmedelsbranschen och ett intresse för mat.

Jonathan Laike Ståhle tog examen från kandidatutbildningen i livsmedelsteknik 2022

Läs hela Jonathans berättelse 
Dölj Jonathans berättelse 
Malin Nilsson. Foto.

En mjölkförpackning i butiken är så mycket mer än bara just det. Där finns en bonde, en ko och senare en industri som förädlar och förpackar produkten. Att kunna förmedla denna komplexa koppling, och skapa förståelse för var våra livsmedel kommer från, är en viktig del av vår roll framåt.

Malin Nilsson, student

Det var känslan av att vilja göra mer av sitt yrke som fick Malin Nilsson att söka sig till kandidatutbildningen i livsmedelsteknik. Efter många år som kock och kökschef inom offentlig verksamhet, har utbildningen nu tagit henne till hennes nästa mål: måltidsutvecklare inom äldreomsorgen.

“Jag är utbildad kock och har alltid jobbat med måltider. Men jag har alltid velat göra mer än själva kockjobbet. Jag har velat påverka den övergripande utvecklingen och styrningen. För att kunna gå vidare inom karriären behövde jag mer kunskap, och då hittade jag den här utbildningen. Här kunde jag få den bredd jag sökte: förståelse för grunder med livsmedelskemi, livsmedelssäkerhet och mikrobiologi. Men också andra verktyg som arbetsledning, ekonomi och kvalitetsarbete.

Det är utmanande att studera, men framför allt är det utvecklande. Du träffar nya människor och får nya kunskaper. Tack vare den tidigare yrkeserfarenheten är det lätt att koppla studierna till verkligheten. Den förankringen är guld värd!

Utbildningen har gett mig verktyg för att gå vidare till mer organisatoriskt arbete, så som kunskap kring arbetsledning och en bred omvärldsförståelse. Vi har förståelse för de flesta processer inom branschen: från tillagning i kök till industri och produktion. 

“Från jord till bord” blir för oss mer än en klyscha. En mjölkförpackning i butiken är så mycket mer än bara just det. Där finns en bonde, en ko och senare en industri som förädlar och förpackar produkten. Att kunna förmedla denna komplexa koppling, och skapa förståelse för var våra livsmedel kommer från, är en viktig del av vår roll framåt.

Efter studierna ser jag fram emot att fortsätta jobba med offentliga måltider, men nu med måltidsutveckling på ett mer organisatoriskt och övergripande plan. I tjänsten jag redan har fått, kommer jag att jobba mycket med hållbarhetsfrågor och matkultur, i första hand mot äldreomsorgen. Att ge förutsättningar till en god sista tid i livet, vilket det är på ett äldreboende, är väldigt viktigt. Kan jag ge verktyg till de som jobbar, så att vi tillsammans kan sätta en guldkant på maten inom äldreomsorgen, och göra hållbara val på vägen, så är det otroligt mycket värt."

Malin Nilsson tog examen från kandidatutbildningen i livsmedelsteknik 2022

Läs hela Malins berättelse 
Dölj Malins berättelse 
Malin Nilsson. Foto.

Branschföreträdare om utbildningen

Ida Granroth. Foto.

I dagens livsmedelsbransch behöver du i de allra flesta fall ha en utbildning för att kunna ta dig fram. Det räcker inte enbart med arbetserfarenhet, framför allt om du vill arbeta inom kvalitetsområdet.

Ida Granroth, Quality Assurance & Environmental Manager, Solina Sweden

Jag jobbar som kvalitetschef för Solinas Sweden AB:s fabrik i Malmö, där vi utvecklar och tillverkar kryddor och funktionella blandningar för matindustrin. Exempelvis kan kryddningen i ett färdigkryddat grillkött som säljs i butiker komma från oss.

I dagens livsmedelsbransch behöver du i de allra flesta fall ha en utbildning för att kunna ta dig fram. Det räcker inte enbart med arbetserfarenhet, framför allt om du vill arbeta inom kvalitetsområdet.

Ur mitt perspektiv kan utbildningens profil, som både har krav på arbetslivserfarenhet samt tre års studier inom området, ge väldigt stora fördelar. Efter examen kan du i princip gå rakt in i företaget och bidra med din kompetens. Jag ser att studenten kan passa mycket bra in i flera olika sorts team, inom olika delar av hela företaget. Kanske möjligen lite extra bra inom kvalitetsarbete.

Att ha arbetslivserfarenhet och en redan etablerad kunskap om hur det är att arbeta inom området är en styrka. Med den bakgrunden har du redan från start ett helt annat tänk. Du har hunnit öva upp vissa saker, så som kommunikation och samarbete. 

Jag ser en person med examen från utbildningen som en viktig och bidragande del av ett större team. Du får en profil som på många sätt passar perfekt av att vara en slags spindeln i nätet inom många olika delar av livsmedelsindustrin.

Läs hela Idas berättelse 
Dölj Idas berättelse 
Arvid Nordland. Foto.

Kandidatutbildningen i livsmedelsteknik ser jag som ett viktigt inslag för att vår verksamhet ska kunna rekrytera de personer som behövs. Utbildningen förser en ständigt aktuell och snabbrörlig bransch med personer som har rätt kompetens för att hantera det.

Arvid Nordland, enhetschef livsmedelskontroll, Miljöförvaltningen i Malmö stad

I Malmö finns cirka 2700 livsmedelsanläggningar, allt från små kiosker till stora industribagerier. På min avdelning är vi strax under 30 personer som arbetar med livsmedelskontroll av dessa. Vi utför tillsyn enligt lagstiftningen, registrerar nya anläggningar och utreder inkommande misstänkta matförgiftningar, tips och klagomål. 

Det är oerhört roligt att jobba med livsmedel. Det är en av de viktigaste varorna vi handlar med. Livsmedel är alltid aktuellt - alla måste äta!

Livsmedelsbranschen är i ständig utveckling. Idag handlar företag livsmedel i flera olika led och det finns ett stort flöde av varor. Det finns en omfattande lagstiftning och det krävs tillsyn av många olika typer. Att kunna arbeta med livsmedelskontroll ställer helt enkelt höga krav på kompetens eftersom det kan röra sig om allt från hygien, förbjudna ämnen och tillsatser till särskilda krav vid import.

Kandidatutbildningen i livsmedelsteknik ser jag som ett viktigt inslag för att vår verksamhet ska kunna rekrytera de personer som behövs. Utbildningen förser en ständigt aktuell och snabbrörlig bransch med personer som har rätt kompetens för att hantera det. 

När vi anställer livsmedelsinspektörer söker vi personer som kan lagstiftning och regelverk för branschen, och som har en förståelse för risker och processer på ett djupare sätt. Men de måste även vara kommunikativa och kunna förklara saker på ett bra sätt. Det är viktigt att ha förmågan att fatta svåra beslut om det krävs för att skydda konsumenterna. Här ser jag utbildningens krav på arbetserfarenhet som otroligt användbart. Att på ett tydligt och sakligt sätt förklara för verksamheter varför regler och lagar ser ut som de gör, är något som praktisk tidigare erfarenhet av branschen bidrar stort till.

Läs hela Arvids berättelse 
Dölj Arvids berättelse 
Arvid Nordland. Foto.

Kurser

Dessa ämesområden och kurslistningar är till för att ge en överblick av programmets kurser. För LTH:s officiella kursinformation, se läro- och timplanen.

Läro- och timplanen på Studentwebben LTH

Ämnesområden

 • Livsmedelsteknik 18%
 • Livsmedelskemi och råvarukunskap 18%
 • Livsmedelsmikrobiologi och kvalitet 18%
 • Näringslära 8%
 • Produktutveckling och produktion 8%
 • Ekonomi och ledarskap 8%
 • Breddande branschkunskaper och praktik 12%
 • Examensarbete 10%

Kontakt

Görel Eriksson. Porträttfoto.

Görel Eriksson

Studie- och karriärvägledare

gorel.eriksson@lth.lu.se
046–222 08 79

 

Maria Glantz

Maria Glantz

Programledare

maria.glantz@food.lth.se
046–222 96 53

 

Carola Persson. Foto.

Carola Persson

Programplanerare

carola.persson@lth.lu.se
046-222 37 40