Hoppa till huvudinnehåll

Proceedings 2010

6:e Pedagogiska inspirationskonferensen 15 december 2010


Presentationer:
Marie Wahlgren, Anders Ahlberg:
Curriculum Building and Student Progression in Two LTH Engineering Study Programmes.

Aylin Ahadi, Kristina Nilsson:
Påverkan av studieresultat hos förstaårsstudenter vid försenad kursstart.

Maria Björklund:
Handledning – att hitta stilen.

Lena Zetterqvist, Simon Burgess:
”Vi har fått ett uppdrag av en klient ...” – Små konsultfall i undervisningen.

Jonas Borell, Mattias Alveteg, Karim Andersson:
Bortom de lämnade enkätsvaren.

Mattias Alveteg, Ingrid Svensson:
On the Usefulness of Course Evaluation Data in Quality Assurance.

Ebba Ossiannilsson, Åsa Forsberg:
Öppna Digitala Lärresurser – OER.

Buon Kiong Lau, Daniel Sjöberg:
Career Preparation in Doctoral Education at the Departmental Level.

Pål Axel Olsson:
Outdoor Teaching.

Torgny Roxå, Joanna Renc-Roe:
Internationalisation in Practice – Local Experiences and Cultural Learning.

Johanna Lönngren, Andreas Ahrens, Knut Deppert, Greger Hammarin, Elisabeth Nilsson:
Sustainable Development in Nano-Perspectives – An Innovative Student Initiative.

Christina Isaxon, Erik Johansson, Carl Lidgard, Erik Nordin, Jenny Rissler:
Gränsdragningen för universitetslärare i relationen gentemot studenterna.

Malin Sjöö, Elin Östman, Marilyn Rayner:
Concept Circuit Training: A New Pedagogic Approach for Better Teaching and Learning.

Stefan Olander:
Den fysiska miljöns betydelse för studenternas lärande.

Galina Nilsson:
Peer-Assisted Learning in Mathematics in Higher Education.

Lise Jensen, Christin Lindholm:
How to Enhance Collaborative Student-Industry Projects with Theoretical Perspectives.

Katarina Mårtensson:
Bedömning av pedagogisk kompetens på LTH.

Joakim Bood, Patrik Nyman, Kenneth M Persson, Moa Sporre, Can Xu:
Vad är en bra lärare?

 

Roundtable:
Florian Hug, Nafiseh Seyed Mazloum:
Knowledge Diversities and Group Dynamics within International Master Programs.

Thomas Olsson, Ingrid Svensson, Åsa Lindberg-Sand, Kristina Nilsson:
Vad kännetecknar ett bra examensarbete på LTH?

Mats Dahlblom, Ebrahim Parhamifar:
Feedback och kamratgranskning – erfarenheter bland studenter och lärare vid LTH.

Susanne Pelger:
Populärvetenskapligt skrivande som mål och medel.

Björn Regnell:
Hur kan vi utveckla anknytningen mellan grundutbildning och forskning?

Anna Bernstad, Martin Ek, Anders Holmqvist, Linda Önnby:
Freeriding inom högre utbildning – ett större problem än vi anat?

 

Postersession:
Martin Hell, Jonas Johansson:
Exercise Problems that Facilitate Deep Approaches to Learning.

Fadi Abdallah, Karla Hillerich, Vanessa Romero, Elin A. Topp, Krzysztof Wnuk:
Supervision of a Master’s Thesis: Analysis and Guidelines.

Anil Dey, Martin Hell, Carl Christian Rolf, Paul Stankovski, Martin Ågren:
Laboratory Instructions as a Cause of Student Dissonance.

Joakim Cederkäll:
Learning University Physics in Projects and Lectures.

 

Sidansvarig: asa.ahnfelt@lth.lu.se | 2020-12-10