Rektors blogg: "Vi ska föra samman industrins spjutspetsar med akademins"

Hur kan vi, tillsammans, skapa goda cirklar och stärka det livslånga lärandet – så att individer, företag, akademi och i förlängningen hela samhället gynnas? Konceptet med affiliering, där utomståendes kompetens knyts till undervisning och forskning, förtjänar uppmärksamhet även på nationell nivå, skriver LTH:s rektor.

– Publicerad den 1 juni 2021

LTH:s rektor ägnar sitt senaste blogginlägg åt ett koncept för näringslivssamverkan och kunskapsutbyte: "Vi hoppas kunna locka deltagare från fler organisationer och även sprida konceptet till fler lärosäten", skriver Annika Olsson. Foto: Kennet Ruona

Projektet Affilierad kompetens går mot sitt slut, och LTH vill fortsätta med modellen som ger individer, företag och oss inom akademin en chans att bygga kunskaper och vässa kompetenser.

"Vi ser effekter som vi inte ens kunnat föreställa oss när projektet inleddes", skriver LTH:s rektor Annika Olsson i sin blogg, och välkomnar företag som är intresserade av konceptet att ta kontakt.

Hela blogginlägget om pilotprojektet Affilierad kompetens (öppnas i nytt fönster)