Hoppa till huvudinnehåll

Kunskap på tillväxt inom lyckat pilotprojekt

Projektet Affilierad kompetens går mot sitt slut, och LTH vill fortsätta med modellen som ger individer, företag och oss inom akademin en chans att bygga kunskaper och vässa kompetenser. Vi ser effekter som vi inte ens kunnat föreställa oss när projektet inleddes, skriver LTH:s rektor Annika Olsson.

– Publicerad den 31 maj 2021

En persons händer syns arbeta med konformat platsföremål, på stökigt arbetsbord.. Foto.
Hur kan vi, tillsammans, skapa goda cirklar och stärka det livslånga lärandet – så att individer, företag, akademi och i förlängningen hela samhället gynnas? Konceptet med affiliering, där utomståendes kompetens knyts till undervisning och forskning, förtjänar uppmärksamhet även på nationell nivå, skriver LTH:s rektor. Foto: Kennet Ruona

Diskussionerna mellan Lunds universitet, Luleå tekniska universitet och Vinnova tog sin början i farhågan att coronapandemin skulle tvinga många organisationer att dra ner på sin verksamhet, och att vi i Sverige skulle få en ny period av mycket hög arbetslöshet.

Hur skulle vi då, tillsammans, kunna skapa goda cirklar och stärka det livslånga lärandet – så att individer, företag, akademi och i förlängningen hela samhället gynnades?

Svaret blev ett pilotprojekt med ett redan från början brett ”tänk”. Det blev en modell som skulle bygga på individuell kompetensutveckling och samtidigt stärka samverkan och rörlighet mellan lärosäten och näringsliv. Konceptet som vi utvecklade tillsammans är, menar jag, något som förtjänar uppmärksamhet även på nationell nivå.


Även om namnet
i sig – Affilierad kompetens – inte lär bli en kioskvältare, så är modellen där kompetenser från näringslivet spenderat del av sin arbetstid i LTH:s forsknings- och utbildningsverksamhet värd att lyftas. Vi hoppas kunna locka deltagare från fler organisationer än vi hade i piloten och också sprida konceptet till fler lärosäten, som en intressant form för samverkan och livslångt lärande.

På LTH ser vi effekter som vi inte ens kunnat hoppas på eller föreställa oss när projektet inleddes: Vi har fått nya impulser till vår utbildning och forskning, och vi har stärkt kontakterna med företag kring både exjobb, doktorandstudier och gemensamma forskningsansökningar.

Så ska LTH fortsätta arbeta, som jag ser det. Vi ska föra samman industrins spjutspetsar med akademins. När våra respektive perspektiv möts och berikar varandra uppstår nya frågeställningar och idéer, och ny kunskap kommer fram som kan bidra till ännu fler lösningar på komplexa problem.

Deltagarna i Affilierad kompetens har utvecklat sin individuella kompetens, samtidigt som projektet skapat nya kunskaper och infallsvinklar. Även för forskarna och lärarna på LTH har det lett till nya insikter och relevanta samarbeten.

Också efter projektets slut kan både LTH och företaget dra nytta av att utbytet, som lett till bredare kontaktytor, fördjupade samarbeten och intresse att samverka framöver.


För LTH har modellen
blivit ett välkommet komplement till adjungering, som är steget ”över” affiliering. När LTH utser en adjungerad professor eller lektor knyter vi också spetskompetens till lärosätet, men med ännu större varaktighet.

Ditt företag, eller din institution, välkomnas varmt att ta kontakt med Louise Pierce om adjungeringar eller affilierad kompetens låter intressant.

I lärosätenas uppgifter ingår utbildning och forskning, liksom att samverka med det omgivande samhället och se till att forskningsresultat kommer till nytta. Detta gör LTH på väldigt många sätt.

Samverkansfrågorna står högt på vår agenda. Därför är jag också väldigt glad att pilotprojektet föll väl ut. Nu hoppas jag att fler lärosäten, regioner och kanske även nationella beslutsfattare ska få upp ögonen för modellen som ser ut att göra många till vinnare. 

Annika Olsson

Rektor LTH

Genom runt fönster i vit dörr syns labbrockar hänga, i ett blått ljus. Foto.

Affiliering vid LTH

Affilierad kompetens är en modell för näringslivssamverkan och kunskapsutbyte som initierats i form av ett pilotprojekt vid Lunds universitet (LTH) och Luleå tekniska universitet, med finansiering från Vinnova. Inom ramen för projektet kan kompetent personal från företag verka en del av sin arbetstid vid universitetet, i syfte att stärka både lärosätet och företaget.

Kompetensutvecklingen av enskilda medarbetare – som sker genom deltagande i lärosätets forskning och utbildning – möjliggör i sin tur nya relevanta samarbeten och framtida projektansökningar.

Steget efter affiliering vid LTH är adjungering. En anställning som adjungerad professor eller lektor är ett sätt att, med ännu större varaktighet, knyta viktig kompetens till lärosätet och på så sätt säkerställa att ett ömsesidigt kunskapsutbyte kan ske, till nytta för samhället.