Nu konkretiserar vi etableringen i Science Village

Naturvetenskapliga fakulteten och LTH vill skapa ett gemensamt kontor för campusutveckling. Vi hoppas att alla fakulteter ska engagera sig i Science Village och identifiera möjligheter som universitetets etablering där för med sig. Det skriver Sven Lidin och Annika Olsson, dekaner för Naturvetenskapliga fakulteten respektive LTH, i ett gemensamt dekanbrev.

– Publicerad den 11 maj 2021

Sven Lidin och Annika Olsson.

Det börjar med ett litet område mellan MAX IV och ESS, en plats där Lunds universitet de närmaste årtiondena kommer att utbilda studenter, ställa nyfikna frågor och bidra till hållbara lösningar inom sektorer som medicin, elektronik, livsmedel, samhällsbyggnad och materialutveckling.

Utredningen av Lunds universitets etablering i Science Village har pågått under flera år. Nyligen presenterade Science Village-gruppen en rapport som togs emot mycket positivt av universitetsstyrelsen. Styrelsen uppdrog då åt rektor Erik Renström att, i dialog med fakulteter och LU Byggnad, utforma och konkretisera det fortsatta arbetet med etableringen i Science Village. Lunds universitet kommer därför att inrätta ett universitetsgemensamt campuskontor som ska verka för en helhetssyn i olika byggprojekt

Läs hela dekanbrevet i Annika Olssons blogg