Hoppa till huvudinnehåll

Nu konkretiserar vi etableringen i Science Village

Naturvetenskapliga fakulteten och LTH vill skapa ett gemensamt kontor för campusutveckling. Vi hoppas att alla fakulteter ska engagera sig i Science Village och identifiera möjligheter som universitetets etablering där för med sig. Det skriver Sven Lidin och Annika Olsson, dekaner för Naturvetenskapliga fakulteten respektive LTH, i ett gemensamt dekanbrev.

– Publicerad den 11 maj 2021

Blomsteräng framför den silverfärgade Max IV-byggnaden. Foto.
LTH och Naturvetenskapliga fakulteten riktar in sig på att skapa ett projektkontor för campusutveckling i Science Village och går gemensamt in i en mer aktiv arbetsfas, skriver de båda dekanerna.

Det börjar med ett litet område mellan MAX IV och ESS, en plats där Lunds universitet de närmaste årtiondena kommer att utbilda studenter, ställa nyfikna frågor och bidra till hållbara lösningar inom sektorer som medicin, elektronik, livsmedel, samhällsbyggnad och materialutveckling.

Utredningen av Lunds universitets etablering i Science Village har pågått under flera år. Nyligen presenterade Science Village-gruppen en rapport som togs emot mycket positivt av universitetsstyrelsen. Styrelsen uppdrog då åt rektor Erik Renström att, i dialog med fakulteter och LU Byggnad, utforma och konkretisera det fortsatta arbetet med etableringen i Science Village. Lunds universitet kommer därför att inrätta ett universitetsgemensamt campuskontor som ska verka för en helhetssyn i olika byggprojekt.

Mot bakgrunden att Science Village är en så viktig satsning i den helheten – och för att bidra till att Science Village blir en plats för kunskap, kreativitet, innovation och svar på framtidens frågor – tar även de naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna ett viktigt steg framåt:

Tillsammans riktar vi in oss på att skapa ett projektkontor för campusutveckling i Science Village, och går nu gemensamt in i en aktiv arbetsfas!


För att förverkliga en levande
och kreativ miljö för forskning, utbildning och innovation ska fakulteternas nya kontor för campusutveckling, tillsammans med LU och andra aktörer, i ett första skede bidra till att konkretisera hur miljöerna i Science Village ska skapas. Tillfrågad att leda verksamheten är professor Eva Åkesson, tidigare rektor vid Uppsala universitet.

Projektkontoret får en samordnande roll inom etableringen och ska svara på frågor som vad och hur, och ge underlag för fakultetsledningarnas beslut. Att kontinuerligt kommunicera med verksamheterna blir därför en viktig uppgift, och kontoret ska enligt planen vara i gång före halvårsskiftet.

Utvecklingen i Science Village erbjuder i förlängningen möjligheter för hela universitetet. Vi hoppas att alla fakulteter ska engagera sig, vara med i dialogen om utformningen av Science Village och identifiera möjligheter som uppstår på samtliga campusområden.

När nya konstellationer tar form och verksamheter flyttar uppstår till exempel möjligheten att omdana omoderna undervisningslokaler och skapa nya mötesplatser för samverkan eller studiesociala aktiviteter. Inom kort kommer exempelvis Fysicums lokaler att förvandlas – men till vad, och för vem?

Vi vill gärna uppmana er, våra medarbetare och studenter, att redan nu fundera kring alla de möjligheter som skapas, både i Science Village och på Sölvegatan. Vårt gemensamma projektkontor kommer på olika sätt att bjuda in er och skapa tillfällen för input.


Inom ledningarna för N och LTH kommer vi den närmaste tiden – och snart tillsammans med de nya kontoren för campusutveckling och med LU i sin helhet – att arbeta med framför allt de första två etapperna i etableringsplanen för Science Village.

Den första etappen är uppbyggnaden av NanoLab Science Village, med siktet inställt på upphandlingsbeslut före sommaren, byggstart 2022–2023 och inflyttning 2025–2026.

I planeringen för den andra etappen i universitetets etableringsplan är målet att komma fram till ett beslut om hur nyetablering och samlokalisering av verksamheterna inom främst fysik och kemi kan ske på bästa sätt.

Vad vi inom fakultetsledningarna beaktar och tillsammans vill åstadkomma är:

  • Sammanflätning av forskning och grundutbildning för att skapa bättre utbildningar och studiemiljöer
  • Samverkansmöjligheter och nya forskningskonstellationer längs hela Kunskapsstråket
  • Samspel mellan fakultetsledningar, studentkårerna, medarbetare och universitetsledningen

Vi vill lyssna in behov och farhågor i den komplexa frågan om Science Village-etablering. Att vi ska etablera oss står klart, men hur gör vi det på bästa sätt?

Om vi visar mod och vilja till förnyelse, och knyter vår kunskapsbredd till miljöerna kring de stora forskningsanläggningarna, då kan vi lyckas ännu bättre som ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar.

 

Sven Lidin, dekan vid Naturvetenskapliga fakulteten

Annika Olsson, rektor vid LTH