Skip to main content

Bättre kontor när artificiell och biologisk intelligens samarbetar

Byggnadsverk och konsumtionsprodukter designade av artificiell intelligens kan vara lika hållbara – men mer miljövänliga – än människodesignade motsvarigheter. En forskare på LTH har tagit teknologin vidare och utvecklat AI som skapar kontor att trivas i.

– Published 18 February 2019

Att optimera produkter och arkitektur handlar vanligtvis om att tillverka så billigt, snabbt och energieffektivt som möjligt. Axel Nordin, biträdande lektor i produktutveckling på institutionen för designvetenskap vid LTH, programmerar algoritmer som automatiskt genererar intelligent design. Det är ett matematiskt sätt att ta fram objekt med till exempel lägsta möjliga vikt och materialförbrukning, men med samma hållfasthet.


En av metoderna han använder
för att ta fram ny design är så kallade genetiska algoritmer som inspirerats av naturlig evolution:

– Säg att vi ska designa ett bord. Det ska ha vissa mått och tåla att en vuxen person sätter sig på det. Då skapar algoritmen en massa varianter av bordet och testar artificiellt om det håller, hur mycket det skulle väga och kosta att producera. Sedan väljer algoritmen ut de bästa formerna och låter dessa smälta samman till nya. Avkomman, de nya borden, presterar förhoppningsvis ännu bättre och korsas igen. Så fortsätter det tills en optimerad design uppstår, säger Axel Nordin.


De senaste åren har robotteknik
och artificiell intelligens (AI) revolutionerat byggnadskonstruktion och produktdesign genom användandet av avancerad matematik och ”arbetare” som kan jobba dygnet runt – exempelvis 3D-printande robotar. Designen är ibland så komplex att en människa skulle ha svårt att konkurrera. Detsamma gäller vid tillverkningen.

Men mänskligheten behöver inte hänga läpp för det, tröstar Axel Nordin. AI-verktygen kan hjälpa designern att generera än bättre och än mer kreativa lösningar, sådana som hade varit omöjliga att göra på egen hand. Vinsterna med att låta AI göra delar av jobbet är ansenliga, menar han:

– Jämfört med en traditionellt tillverkad design kan man i regel spara 50 till 80 procent av vikten utan att förlora prestanda. Om ett föremål redan är designat för att hålla låg vikt, som en flygplansdel, går det att minska vikten med runt 20 procent, säger Axel Nordin.


Nästa steg inom produktdesign
är att konsumenter själva får utforma till exempel kläder, smycken och möbler. Skräddarsydda prylar tenderar att ha längre livslängd och bytas mer sällan eftersom de är individanpassade.

Intelligent design har med andra ord potential att markant reducera vår miljöpåverkan:

Minskad konsumtion, lägre materialåtgång och lättare produkter kan ge betydande energivinster och sänkta utsläpp – förutsatt att det inte bara är produktdesignen som är intelligent.


THEO HAGMAN ROGOWSKI

 


FAKTA | Samarbete med Superlab

Det senaste året har Axel Nordin bidragit till ett okonventionellt designprojekt. Tillsammans med designföretaget Superlab har han kombinerat sin mjukvara med resultatet av trivselundersökningar som gjorts bland kontorsarbetare – detta för att ta fram kontorslösningar som ska vara så välfungerande som möjligt för de anställda.