Drömmar, upptäckter – och digitalisering

– Publicerad den 8 februari 2019

Foto: Håkan Kogg Röjder

Utvecklingen av robotar är verkligen fascinerande. Tänk till exempel på Isaac Asimovs I, Robot från 1950, boken med nio noveller som utkom i svensk översättning 1954. Idag befinner vi oss närmare, eller egentligen i, en verklighet där robotar griper in i vardagen. Ser vi detta som spännande eller skrämmande? Det beror nog på vem vi frågar men naturliga frågor blir: Var och hur kommer robotar att användas i framtiden? Vilka egenskaper måste de ha för att kunna utföra de uppgifter vi önskar?


Roboten är en naturlig
del av industrin idag. Men hur blir det inom sjuk- och äldrevården, och inom skolan?

I höstas hade jag äran att installera sex nya professorer. En av dem var Volker Krüger som är professor i datavetenskap med särskild inriktning på robotsystem. Volker Krüger är rekryterad inom WASP – det för LTH och Sverige mycket viktiga forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – och hans forskning är inriktad på att skapa en robot med förmågan att se och tänka på egen hand för att den skall kunna utföra nya uppgifter. Detta kopplar väldigt tydligt till artificiell intelligens, AI, och kan öppna upp nya världar för oss alla.

Idag förändrar digitaliseringen världen i rask takt, och vi ser en mängd nya möjligheter och risker. För LTH är det en stor fördel att vara del av det ”kompletta” Lunds universitet. I våra tvärvetenskapliga nätverk – som det nybildade AIML-nätverket för artificiell intelligens – bidrar forskarna inte bara till teknisk utveckling, där stöts och blöts även juridiska, affärsmässiga, samhälleliga och etiska implikationer av digitalisering. En av de grundläggande frågorna är rimligen: Hur ser vi till att tekniken ställs i människans tjänst?


På LTH menar vi
att digitaliseringen är och än mer kan vara till nytta för samhället – det framgår förhoppningsvis av de berättelser och nedslag som görs i nya numret av LTH-nytt. (Det här magasinet har för övrigt för vana att göra intressanta nedslag i LTH:s kreativa utveckling av teknik, arkitektur och design, och du gärna får gärna dela med dig av det, i tryckt eller digital form, till vänner och andra nyfikna!).

På LTH skall vi utveckla grundutbildningen så att den tar fasta på digitaliseringens möjligheter och så att den motsvarar studenternas rättmätiga krav.

Inom vår pedagogiska verksamhet CEE – Center for Engineering Education gör vi en större digitaliseringssatsning. Sporrade också av LTH:s styrelseordförande Charlotta Falvin introducerar vi så kallade Active learning classrooms, och vi kommer i större utsträckning att använda digitala hjälpmedel i undervisningen. Vi vill se till att studenter får en god plattform för digitalt lärande men behålla fördelarna med att mötas i den traditionella ”analoga” världen.


Sist men inte
minst: En LTH-nyhet som jag tycker är väldigt rolig att berätta är att vi sedan årsskiftet har en ny vicerektor för digitalisering, Björn Regnell. Jag vill varmt välkomna Björn i hans nya roll, och ser fram emot vårt samarbete och att LTH kan dra ännu större nytta av hans kunskaper och klokskap! Om Björn Regnell kan jag berätta att han är en av de personer som drivit på för att programmering skall hamna på schemat i landets grundskolor. Ett argument som han använt handlar om allmänbildning:

”Alla behöver grundkunskaper i datalogi och programmering för att aktivt kunna delta i samhällsutvecklingen.”

Björn är också drivande när det gäller förnyelsen av programmeringsundervisningen på civilingenjörsprogrammet i datateknik, och han använder det kraftfulla programmeringsspråket Scala som förstaspråk i sin undervisning i nybörjarprogrammering för både ingenjörer och skolelever. I sin forskargärning fokuserar han bland annat på kravhantering för öppen källkod och metoder för att fatta välgrundade beslut om vad som skall ingå i nästa mjukvarurelease.

Möjligheter, risker, etiska övervägningar. Det är spännande att befinna sig på LTH och vara med när vi tillsammans arbetar för digitalisering som är till nytta för oss människor!


Viktor Öwall

Rektor LTH


PS
Att vi på LTH ser hoppfullt på framtiden märks också inom vår utbildning: nyligen har vi utökat antalet studenter och satsat på tre nya internationella masterprogram, närmare bestämt inom AI, VR (Virtual Reality) och läkemedel.