Med "goa" grannar – till nytta för samhället

Materialforskningen vid LTH är unik i sin bredd. Våra forskare analyserar och förbättrar material såsom betong, keramer och plast. De utvecklar nya som kan bli biokompatibla, energisnåla, elektroaktiva eller anpassas till extrema miljöer. Här på LTH finns också forskare som ser in i det innersta av läkemedel och levande materia.

– Publicerad den 25 februari 2020

Strålröret NanoMax på Max IV. Foto: Kennet Ruona

Nu får forskningen vid LTH, och därmed även utbildningen, draghjälp tack vare ”goa” grannar. Du kan läsa mer om denna omvälvande etablering i nya LTH-nytt, magasinet som inte sällan kan ge gott hopp om utveckling inom olika områden, och som jag hoppas att många på och utanför LTH ska ha glädje av.


Det är nog ingen överdrift att säga att ESS och Max IV – där forskare från olika universitet, institut och företag kan se in i atomernas inre – förändrar Skåne, Sverige och världen. Tusentals forskare och studenter kommer att söka sig till Lund och spjutspetsanläggningarna för att vara del i en miljö präglad av nyfikenhet och viljan att lösa olika samhällsutmaningar. Det här är en chans att öka livskvaliteten för många människor, på många olika sätt!

Mellan ESS och Max IV byggs Science Village Scandinavia, en plats som skall vara ett skyltfönster mot världen i fråga om forskning, utveckling och innovation. Om Lund skall lyckas med det andra stora forskningsanläggningar haft svårt med – att engagera allmänheten, locka kunskapsturism och bli en del av staden där möten äger rum – måste många aktörer lägga manken till.


För de visionära projekten Max IV och ESS gäller att ett plus ett kan bli mer än två. Med gemensam kraft kan vi åstadkomma något fantastiskt, och det är inte bara är ingenjörer och naturvetare som berörs och har anledning att drömma. Som jag skrivit tidigare ska olyckskorparnas kraxande om en gökunge som stjäl resurser inte få oss att retirera – jag tror att vi får se en fågel Fenix stiga ur Brunnshögs mylla. 

Jag vill se att vi inom universitetet övervinner praktiska hinder och får med oss studenterna på flytten över till Brunnshögområdet i nordöstra Lund. Det är trots allt inte så långt!


Jag vill också att vi får det stöd som krävs för att kunna ta vara på chansen som Max IV och ESS för med sig. Regeringen indikerade detta senast i budgetpropositionen inför 2020, där det står att anläggningarna i Lund ”utgör en unik möjlighet att etablera ett världsledande forskningscentrum med bas inom livsvetenskaper och materialforskning.” Dags att gå från ord till handling!

Det börjar bli bråttom för oss som vill bidra och samlas kring utforskande, upplevelser och kunskapsexplosioner – till nytta för världen. Jag hoppas att du vill följa med på resan! 


Viktor Öwall

Rektor LTH