Hoppa till huvudinnehåll

Högskoleingenjör i byggteknik – väg- och trafikteknik

180 högskolepoäng · 3 år · Högskoleingenjörsexamen

Utbildningen

Är du intresserad av hållbarhetsfrågor och vill vara med och skapa ett säkert och tillgängligt samhälle? På utbildningen Byggteknik - väg- och trafikteknik studerar du en av vår tids mest centrala frågor: infrastruktur. En väg- och trafikingenjör förstår transportsektorns funktion i samhällsbyggandet och hur trafiken bör utformas för ett hållbart samhälle.

Som högskoleingenjör i Byggteknik - väg- och trafikteknik är du med och löser framtidens utmaningar inom samhällsbyggnad. Utvecklingen av vägar och gator samverkar starkt med samhällets alla delar. Infrastrukturen måste vara tillgänglig, säker och utformad för alla sorters trafikanter och fordon. Exempelvis ska fotgängare och cyklister kunna färdas tryggt, samtidigt som all övrig, tyngre trafik ska ha möjlighet att ta sig fram smidigt. Utformningen av gator och vägar bidrar starkt till att exempelvis levandegöra en stad, ort eller plats, då det styr människors möjlighet till rörlighet och interaktion.

Karriär och arbetsmarknad

Branschen har ett stort behov av att nyanställa kunniga högskoleingenjörer. Arbetsmarknaden är mycket god. Efter avklarad utbildning är du attraktiv på arbetsmarknaden för såväl konsultföretag som byggföretag och offentliga aktörer. Utbildningen ger dig möjligheter att arbeta som projektör, byggledare, planerare, utredare eller projektledare inom väg och trafik. Du kan arbeta brett inom många olika skeden av samhällsplaneringen: från idé och förfrågan till färdigställande. Många väg- och trafikingenjörer arbetar i projektgrupper tillsammans med andra olika specialister för att göra trafikutredningar, planer och bygghandlingar, miljökonsekvensbeskrivningar, trafikprognoser och samhällsekonomiska kalkyler.

Bred utbildning som lönar sig

Alla LTH:s ingenjörsprogram är breda utbildningar som ger dig en solid grund att stå på. Som ingenjör kan du bidra till – och skapa nya lösningar för – en hållbar samhällsutveckling och en grön, miljövänlig omställning.

Som utbildad ingenjör har du hög ingångslön. För 2024 rekommenderar fackförbundet Sveriges Ingenjörer att högskoleingenjörer begär minst 38 100 kronor per månad i ingångslön.

LTH:s utbildningar till högskoleingenjör ges i Helsingborg, en stad som ger dig fantastiska förutsättningar att få kontakt med regionens företag och näringsliv redan under din utbildning.

Under utbildningen kommer du lära dig transportsektorns marknad och krav, trafikplanering, projektering, byggande samt drift och underhåll av väganläggningar. Du studerar samverkan mellan fotgängare och andra trafikslag i ett samhälle. Du planerar för en långsiktig och hållbar infrastruktur och samhälle.

Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska kurser som är väl förankrade i arbetslivet.

Första året innehåller introducerande kurser inom området väg- och trafikteknik samt grundläggande ingenjörskurser i t.ex. miljöteknik, fysik och matematik. Du får också användbara kunskaper i presentationsteknik, retorik och olika datorverktyg som exempelvis CAD.

Andra året innehåller grundläggande ingenjörskurser, ekonomi samt en fördjupning inom områdena vägbyggnad, vägdesign och geodetisk mätningsteknik och trafikteknik.

Tredje året fokuserar på vägbyggnad och trafikteknik. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som gärna får göras tillsammans med något företag eller myndighet.

Under årskurs två och tre läser du vissa fördjupningskurser i Lund. De läses tillsammans med civilingenjörsutbildningen för Väg- och vattenbyggnad vid LTH i Lund. (För resor till Lund ansvarar studenten själv.)

Lunds universitet hamnar på plats 8 i världen i QS World University Ranking: Sustainability, som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. 

Hållbar utveckling är en integrerad del i alla LTH:s utbildningar och du får kunskap och verktyg för att i framtiden arbeta med viktiga områden och påverka samhällsutvecklingen.  

Utbildningen i Väg- och trafikteknik lär dig att arbeta med lösningar för flera av de globala målen, särskilt:

 • Hållbara städer och samhällen
 • Ingen fattigdom
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Afu (Arbetslivsförankrad utbildning) är ett praktiskt tillämpat delmoment i utvalda kurser under år 1 och 2. Målet är att uppnå en effektivare inlärning genom kopplingen teori/praktik samt att få en inblick i arbetslivet. Under år 1 består det av studiebesök samt deltagande i branschanknuten säkerhetsutbildning, samt praktik/studiebesök inom ett för inriktningen lämpligt produktionsområde. År 2 innehåller studiebesök och projektföreläsningar inom ett företag, myndighet eller förvaltning.

Praktikkursen Företagsförlagd praktik (7,5 hp) är en valbar kurs som ger studenten fyra veckors praktisk erfarenhet genom att delta i det dagliga arbetet på en byggrelaterad arbetsplats. Kursen ges en gång per år på våren. Kursen ger grundläggande kunskaper om arbetsvetenskapliga aspekter i den framtida yrkesrollen som ingenjör. Studenten ordnar själv praktikplats, men hjälp ges vid behov.

Vill du fortsätta studera efter avklarad utbildning har du möjlighet att söka till civilingenjörsprogrammet väg- och vattenbyggnad vid LTH.

Om du studerar till högskoleingenjör är din utbildningstid förlagd till LTH i Helsingborg, som hittas på Lunds universitet, Campus Helsingborg. Campus Helsingborg är en lärplats för många olika utbildningar där LTH är en central del av verksamheten. Här studerar 4 000 av universitetets 45 000 studenter. Verksamheten och utbildningarna präglas av gränsöverskridande utbildning och forskning i nära samverkan med företag och organisationer.

Helsingborg är landets åttonde största stad med mer än 150 000 invånare i kommunen. Campus Helsingborg ligger några minuters promenad från stadens centralstation dit du kan ta dig med buss, tåg och färja. 

Som student vid Lunds universitet, Campus Helsingborg får du mycket studentliv. Förutom allt engagemang i Helsingborg finns aktiviteter i Lund, Malmö och Köpenhamn nära.

Campus Helsingborgs webbplats

Livet som student på Campus Helsingborg (Campus Helsingborgs webbplats)

LTH vid Campus Helsingborg

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

 • Matematik 3c (eller äldre kurs Matematik D)
 • Fysik 2
 • Kemi 1

Examen

Högskoleingenjörsexamen i Byggteknik
Bachelor of Science in Engineering, Civil Engineering

Intervjuer

Christopher Wang. Foto.

Utbildningen är väl anpassad till vad som efterfrågas av byggbranschen och vi studenter kan få kontakt med arbetsgivare redan under studietiden!

Christopher Wang, student

Christopher är färdigutbildad ekonom men ville förstärka sina kunskaper inom det tekniska området och valde därför att läsa byggteknik, väg- och trafikteknik.

Utbildningen är bred och inriktar sig på två huvudområden i väg- och trafik. Studenterna har möjlighet att tidigt få en inblick och bestämma sig för vilket av områdena som intresserar mest. Många av lärarna på utbildningen är forskare inom områden kopplade till samhällsbyggnad. 

– Under utbildningen kommer du ofta i kontakt med forskare, vilket gör att du kan ställa frågor och lära dig ännu mer! 
LTH har nära kontakt med näringslivet vilket gör det möjligt för studenter att redan under sin studietid komma i kontakt med arbetsgivare. 

– Jag valde utbildningen eftersom att den är väl anpassad till vad som efterfrågas av byggbranschen och utbildningen är kortare, vilket gör att du kan komma ut i arbetslivet tidigt.

Efter utbildningen vill Christopher arbeta som projektledare samt med projektering av vägar och VA-system. Han har även sedan tidigare intresse för företagsekonomi.

– Genom att kombinera tekniska kunskaper med affärsinsikter kan man jobba med spännande uppgifter hos ett företag. Det är även bra egenskaper för att starta sitt eget företag!

Läs hela Christophers berättelse 
Dölj Christophers berättelse 

Det roligaste med att arbeta som trafikplanerare är att jag får vara med och bidra till en mer hållbar framtid och hjälpa till att göra samhället till en plats för alla.

Elin Areskoug, trafikplanerare, Malmö stad

Elin Areskoug läste högskoleingenjör med inriktning byggteknik – väg- och trafikteknik. Hon jobbar idag som trafikplanerare i Malmö stad. Ett yrke med en livfull komplexitet där hennes tekniska kunnande bidrar till en bra vardag – och morgondag – för stadens invånare.

Som trafikplanerare jobbar Elin Areskoug för att skapa den bästa möjliga lösningen inom trafiken. Hon har bland annat fokus på cykelvägar i redan byggda, och ofta äldre, stadsmiljöer.

– Mitt arbete handlar om det tekniska – jag är ingenjör. Men vilken den tekniskt bästa lösningen är beror på människors behov, resmönster och hur platsen används. På så sätt kombinerar jag teknik och mänskligt beteende – och i slutänden är det människor jag jobbar för.

Storstadsmiljöer innebär trånga och begränsade ytor där människor, verksamheter och trafikslag samsas på en liten yta.

– Det roligaste med mitt jobb är även det svåraste: det är komplext. Planerar du till exempel en cykelbana i en äldre stadsmiljö kan ytorna för fotgängare vara små, samtidigt som vägen är en utryckningsväg, helt olämplig för cyklister. Vi måste dessutom jobba långsiktigt och ta bredd för framtiden. Det finns kort sagt många aspekter och perspektiv att väga in. Därför blir det en process fylld av pusslande och kompromisser.

Trafikprojekt har alltid ett helhetsfokus, vilket i praktiken innebär att en lång rad människor och kunskaper behöver involveras. 

– Det är mycket samverkan och olika yrkesgrupper som sammanstrålar. Från trafikperspektivet, som ju är min roll, till belsyning och utemiljöer, resvanor och beteende.  

Högskoleingenjörer är eftertraktade på arbetsmarknaden. Elin Areskoug berättar att de under utbildningens gång fick se ”lite av varje”, så att de efter examen kunde välja karriärväg.

– Utbildningen fokuserar på att studenterna ska få en helhetsförståelse för väg- och trafikområdet samt för ingenjörsyrkets olika delar. Jag fick både allmän, grundläggande ingenjörskompetens och mer specialiserad kunskap inom byggteknik. Det är en bred utbildning som gett mig möjlighet att jobba kombinerat med teknik, hållbarhet och samhällsbyggnad. Jag fastnade för trafikplanering, och det har jag jobbat med sedan jag tog examen. Det roligaste med att arbeta som trafikplanerare är att jag får vara med och bidra till en mer hållbar framtid och hjälpa till att göra samhället till en plats för alla.

Läs hela Elins berättelse 
Dölj Elins berättelse 

Kurser

Dessa ämesområden och kurslistningar är till för att ge en överblick av programmets kurser. För LTH:s officiella kursinformation, se läro- och timplanen.

Läro- och timplanen på Studentwebben LTH

Ämnesområden

 • Matematik 12%
 • Fysik 4%
 • Byggteknik 12%
 • Vägbyggnad 25%
 • Trafikteknik 13%
 • Byggledning 11%
 • Ekonomi 4%
 • Valfria kurser / praktik 4%
 • Examensarbete 13%

Kontakt

Rebecca Little-Smith. Foto.

Rebecca Little-Smith

Studie- och karriärvägledare / Programplanerare

info_helsingborg@lth.lu.se
042-35 67 40

 

Dummybild.

Annica Thomsson

Programplanerare

annica.thomsson@lth.lu.se

046-222 80 57

 

Helena Svensson. Foto.

Helena Svensson

Programledare

helena.svensson@tft.lth.se
0705-099 089