lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Utbildningen

Väg- och trafikingenjörsutbildningen på LTH är en unik utbildning i Sverige inom det viktiga samhällsbyggnadsområdet. Som väg- och trafikingenjör har du, förutom kunskaper i teknik, även kunskaper om och förståelse för transportsektorns funktion i samhällsbyggandet. Utbildningen ger dig förutsättningar att verka inom hela väg- och trafikområdet.

Väg- och trafikingenjörsutbildningen är en arbetslivsförankrad utbildning där studiebesök, praktikkurs och projektkurser varvas med teoretiska kurser för att få fram en praktiskt tillämpad och direkt användbar högskoleingenjör.

Detta innebär att du får kunskaper inom samhällsbyggnad, transportsektorns marknad och krav, trafikplanering, projektering, byggande samt drift och underhåll av väganläggningar. I din framtida yrkesroll kommer du ofta att arbeta i projektgrupper tillsammans med olika specialister för till exempel miljökonsekvensbeskrivningar, landskapsanalyser, trafikprognoser och samhällsekonomiska kalkyler.

Behov och krav på transporter och trafikplanering ökar ständigt. En väl fungerande infrastruktur är en viktig byggsten i en hållbar samhällsutveckling. Framtidens transportsystem kräver en bred kompetens för att matcha den nya tidens krav på miljöhänsyn och en hållbar samhällsbyggnadsprocess. För att driva utvecklingen framåt behövs väg- och trafikingenjörer med god kompetens inom samhälleliga, sociala och tekniska områden.

Utbildningens inriktning präglas av en breddning mot traditionellt icke-tekniska områden, en ingenjörsmässig helhetssyn samt en stark branschanknytning som leder till direkt operativt användbara samhällsbyggnadsingenjörer.

 

Fortsatt utbildning

Efter avklarad högskoleingenjörsutbildning har du möjlighet till fortsatta studier till civilingenjör i väg- och vattenbyggnad vid LTH i Lund.

Examensbenämning

Högskoleingenjör i Byggteknik

Bachelor of Science in Engineering, Civil Engineering

LTH Ingenjörshögskolan i Helsingborg

LTH finns inte bara i Lund. Om du studerar till högskoleingenjör är din utbildningstid förlagd till LTH Ingenjörshögskolan i Helsingborg, som hittas på Lunds universitet Campus Helsingborg.

Campus Helsingborg är en lärplats för många olika utbildningar där LTH Ingenjörshögskolan är en central del av verksamheten. På Campus Helsingborg finns ungefär 200 medarbetare och mer än 4000 studenter.

Läs mer om LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

Läs mer om Campus Helsingborg

Vill du veta mer om studier och studentliv vid LTH?

Ansökan och behörighet

Ansökan

Ansökningsperioden för hösten 2018 pågår 15 mars-16 april.

Anmälan och antagning - steg för steg på lu.se

Förkunskapskrav

Du är behörig att söka till utbildningsprogrammet om du uppfyller kraven för grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet för det program du söker. 

Mer om grundläggande behörighet på antagning.se

Mer om särskilda behörighetskrav på LTH:s utbildningar

Antagningsstatistik

Antal sökande, antal antagna och antagningspoäng till utbildningen.

Antagningsstatistik för LTH

Antagningspoäng för hela Lunds universitet

Antagning, behörighet

Läs mer om antagning, meritpoäng, områdeskurser, urval.

Antagning och behörighet LTH

Har du inte rätt behörighet? 

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk högskola. Godkänt Tekniskt basår ger platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning vid LTH, samt behörighet att söka till brandingenjörs- och civilingenjörsutbildningar.

Tekniskt basår