Hoppa till huvudinnehåll

Väg- och vattenbyggnad

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Utbildningen

Vill du vara med och utveckla morgondagens byggnadsteknik är detta utbildningen för dig. Väg- och vattenbyggare är efterfrågade civilingenjörer och arbetar inom samhällsbyggnadsområdet. Byggbranschen i ett större perspektiv samt människa, teknik och miljö står i fokus när du studerar på denna populära LTH-utbildning.

Frågor kring samhällsbyggnad påverkar alla människors vardag och livsmiljö. Samtidigt leder kraven på en hållbar utveckling i samhället till ett alltmer omfattande behov av teknisk kompetens inom området. Utbildningen i väg- och vattenbyggnad på LTH fokuserar just på dessa frågor och krav. Du får en gedigen utbildning som ger en grund för framtidens yrkesliv, och leder till ett stimulerande och varierande framtida arbetsliv. 

Väg- och vattenbyggnadsprogrammet läser du för att du är intresserad av samspelet mellan människa, teknik och miljö, så som exempelvis samhällsplanering, produktion och konstruktion av hus och trafikplatser, med mera. Du får gedigna kunskaper med tyngdpunkt på teknik men även inom miljö- och energifrågor samt ekonomi.

På programmet får du som student en helhetsbild av väg- och vattenbyggarens arbetsområde. Genom programmets upplägg och struktur uppmuntras samarbete och integration mellan ämnen. 

Du får förståelse för hur olika roller och kompetenser samarbetar för att alla ska få tillgång till exempelvis bostäder, skolor, industrilokaler, broar och vägar. Du lär dig också vad som behövs för att byggnader och infrastruktur ska uppfylla nuvarande och framtida krav. Allt detta är mycket viktiga och nödvändiga delar för att vårt samhälle ska fungera. 

Vid LTH är det tre områden som är speciellt starka vad gäller kompetens och forskning: trafikplanering, byggnadsteknik med betoning på byggandet av hus, samt vattenresursplanering. Här finns några av landets mest kompetenta lärare och forskare, som arbetar både nationellt och internationellt.

Upplägg och innehåll

De första tre åren innehåller ämnen som ger dig en bas inom största delen av en Väg- och vattenbyggares arbetsområde. Under de avslutande två åren av utbildningen skaffar du dig en kunskapsprofil genom ditt val av specialisering.

Under de avslutande två åren av utbildningen skaffar du dig en kunskapsprofil genom ditt val av specialisering. Detta gör du genom att välja att fördjupa dig inom ett eller flera av väg- och vattenbyggnadsprogrammets ämnesområden. Följande specialiseringar finns att välja: Anläggningsteknik, Byggproduktion och förvaltning, Husbyggnadsteknik, Konstruktion, Väg-och trafikteknik och Vattenresurshantering. Dessutom finns ett utbud av valfria kurser som du kan välja bland. Det finns även goda möjligheter till utlandsstudier.

Du får kontakt med dina framtida arbetsgivare redan under din studietid och efter examen kan du se fram emot ett intressant arbete där din insats kan göra skillnad.

Framtiden

LTH:s civilingenjörsutbildning i Väg- och vattenbyggnad finns till för dig som vill arbeta med framtidens samhällsbyggnadsfrågor och infrastruktur. Samhället har under kommande år stort behov av utveckling inom dessa områden. Som väg- och vattenbyggare blir du en viktig del i att utveckla framtidens hållbara samhälle.

Samhället har behov av civilingenjörer som har kompetens att delta i planering, byggande och förvaltande av byggnader och anläggningar, transportsystem och samhällen. Detta gäller såväl nationellt som internationellt. Din arbetsplats kan finnas inom privat såväl som offentlig sektor, den kan finnas hos mindre konsultfirmor eller stora entreprenadföretag. Oavsett var du arbetar i framtiden kommer du att ha stora möjligheter att få ett intressant arbete där din insats kan göra skillnad.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

  • Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik E)
  • Fysik 2
  • Kemi 1

Examen

Civilingenjörsexamen i Väg- och vattenbyggnad
Master of Science in Engineering, Civil Engineering

Årskurs / 1 /

Mekanik

Fysik

Byggnadsteknik

Matematik

Årskurs / 2 /

Byggnadskonstruktion

Vatten och miljö

Byggprocessen och ekonomi

Matematik

Årskurs / 3 /

Anläggningsteknik

Trafik

Statistik

Fördjupande kursval

Årskurs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: Anläggningsteknik Byggproduktion och förvaltning Husbyggnadsteknik Konstruktion Väg- och trafikteknik Vattenresurshantering

Valfria kurser

Examensarbete

Ronnie Thomasson

Programplanerare

ronnie.thomasson@lth.lu.se

046–222 84 90

Stephanie Jung

Internationell koordinator

stephanie.jung@lth.lu.se

046-222 37 20