Väg- och vattenbyggnad

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Utbildningen

Vill du vara med och utveckla morgondagens byggnadsteknik är detta utbildningen för dig. Väg- och vattenbyggare är efterfrågade civilingenjörer och arbetar inom samhällsbyggnadsområdet. Byggbranschen i ett större perspektiv samt människa, teknik och miljö står i fokus när du studerar på denna populära LTH-utbildning.

Frågor kring samhällsbyggnad påverkar alla människors vardag och livsmiljö. Samtidigt leder kraven på en hållbar utveckling i samhället till ett alltmer omfattande behov av teknisk kompetens inom området. Utbildningen i väg- och vattenbyggnad på LTH fokuserar just på dessa frågor och krav.

Väg- och vattenbyggnadsprogrammet läser du för att: 

  • du är intresserad av samspelet mellan människa, teknik och miljö
  • du är intresserad av samhällsplanering och/eller produktion och konstruktion av hus, trafikplatser med mera.
  • du vill ha en gedigen utbildning som ger en grund för framtidens yrkesliv
  • du vill ha ett stimulerande och varierande arbete i framtiden

På programmet har vi som mål att du, som student, ska få en helhetsbild av väg- och vattenbyggarens arbetsområde. Genom programmets upplägg och struktur vill vi uppmuntra till samarbete och en integration mellan ämnen.

Vid LTH är det tre områden som är speciellt starka vad gäller kompetens och forskning: trafikplanering, byggnadsteknik (med betoning på byggandet av hus) samt vattenresursplanering. Här finns några av landets mest kompetenta lärare och forskare, som arbetar både nationellt och internationellt.

Upplägg och innehåll

Du får kontakt med dina framtida arbetsgivare redan under din studietid och efter examen kan du se fram emot ett intressant arbete där din insats kan göra skillnad.

De första tre åren innehåller ämnen som ger dig en bas inom största delen av en Väg- och vattenbyggares arbetsområde. Under de avslutande två åren av utbildningen skaffar du dig en kunskapsprofil genom ditt val av specialisering. Detta gör du genom att välja att fördjupa dig inom ett eller flera av väg- och vattenbyggnadsprogrammets ämnesområden. Dessutom finns ett utbud av valfria kurser som du kan välja bland. Det finns även goda möjligheter till utlandsstudier.

Framtiden

Samhället har behov av civilingenjörer som har kompetens att delta i planering, byggande och förvaltande av byggnader och anläggningar, transportsystem och samhällen. Detta gäller såväl nationellt som internationellt. Din arbetsplats kan finnas inom privat såväl som offentlig sektor, den kan finnas hos mindre konsultfirmor eller stora entreprenadföretag. Oavsett var du arbetar i framtiden kommer du att ha stora möjligheter att få ett intressant arbete där din insats kan göra skillnad.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

Områdesbehörighet A9:

  • Matematik 4 (eller Matematik E)
  • Fysik 2 (eller Fysik B)
  • Kemi 1 (eller Kemi A)

Antagningsstatistik HT2020

Examensbenämning

Civilingenjör i Väg- och vattenbyggnad
Master of Science in Engineering, Civil Engineering

Årskurs / 1 /

Mekanik

Fysik

Byggnadsteknik

Matematik

Årskurs / 2 /

Byggnadskonstruktion

Vatten och miljö

Byggprocessen och ekonomi

Matematik

Årskurs / 3 /

Anläggningsteknik

Trafik

Statistik

Fördjupande kursval

Årskurs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: Anläggningsteknik Byggproduktion och förvaltning Husbyggnadsteknik Konstruktion Väg- och trafikteknik Vattenresurshantering

Valfria kurser

Examensarbete

Ronnie Thomasson

Programplanerare

ronnie.thomasson@lth.lu.se

046–222 84 90

Stephanie Jung

Internationell koordinator

stephanie.jung@lth.lu.se

046-222 37 20