Hoppa till huvudinnehåll

Civilingenjör i väg- och vattenbyggnad

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Utbildningen

Väg- och vattenbyggare är efterfrågade civilingenjörer som arbetar inom samhällsbyggnadsområdet och utvecklar framtidens byggteknik. Du får gedigna kunskaper med tyngdpunkt på teknik, inklusive  miljö- och energifrågor, vilket leder till ett varierande yrkesliv.

Frågor kring samhällsbyggnad påverkar alla människors vardag och livsmiljö. Som väg- och vattenbyggare arbetar du med allt från övergripande samhällsplanering till produktion och konstruktion. Du är med och skapar byggda miljöer som kommer att prägla samhället för en lång tid framöver.

I Sverige behövs det under de kommande åren byggas bostäder i en stor omfattning. Det byggs då även till exempel nya skolor, bibliotek, simhallar, trafiksystem och system för vatten och energi. Samtidigt leder kraven på en hållbar utveckling i samhället till större tekniska utmaningar och ett omfattande behov av teknisk kompetens inom området. Utbildningen fokuserar just på dessa frågor och krav.

Besluten som väg- och vattenbyggare tar berör och sätter agendan för miljöer som vi befinner oss i dygnet runt, och definierar samhället och människors hela liv. Utöver att ha och kunna använda kunskap, tränas du som student därför även till att bli en bra kravställare.

På programmet får du en helhetsbild av väg- och vattenbyggarens arbetsområde, samt kunskap om byggbranschen i ett större perspektiv. Du får förståelse för hur olika roller och kompetenser samarbetar och lär dig att utforma och dimensionera alla sorters byggnader och infrastruktur, samt vad som behövs för att de ska uppfylla nuvarande och framtida krav.

Digitaliseringen går fort framåt och påverkar väg- och vattenbyggares framtida arbete. Redan i utbildningens första kurs kopplas denna utveckling till studierna, då du som student får arbeta med avancerade analysmetoder för att ta dig an aktuella problem inom samhällsbyggnadsområdet.

Som student möter du några av landets mest kompetenta lärare och forskare, som arbetar både nationellt och internationellt med forskning inom programmets specialområden.

Karriär och arbetsmarknad

Som civilingenjör i väg- och vattenbyggnad kan du arbeta med framtidens samhällsbyggnadsfrågor och infrastruktur. Behovet av utveckling inom dessa områden är stort, och du blir en viktig del i att utveckla framtidens hållbara samhälle.

Du får kompetens att delta i planering, byggande och förvaltande av byggnader och anläggningar, transportsystem och samhällen, både nationellt och internationellt. Din arbetsplats kan finnas inom privat såväl som offentlig sektor, den kan finnas hos mindre konsultfirmor eller stora entreprenadföretag. 

Oavsett var du arbetar kommer du att ha stora möjligheter att få ett intressant arbete där din insats kan göra skillnad.

Bred utbildning som lönar sig

Alla LTH:s ingenjörsprogram är breda utbildningar som ger dig en solid grund att stå på. Som ingenjör kan du bidra till – och skapa nya lösningar för – en hållbar samhällsutveckling och en grön, miljövänlig omställning.

Som utbildad ingenjör har du hög ingångslön. För 2024 rekommenderar fackförbundet Sveriges Ingenjörer att civilingenjörer begär minst 40 200 kronor per månad i ingångslön.

Genom programmets upplägg och struktur uppmuntras samarbete och integration mellan ämnen. De första tre åren innehåller ämnen som ger dig en bas inom största delen av en väg- och vattenbyggares arbetsområde. 
Under de avslutande två åren av utbildningen skaffar du dig en personlig kunskapsprofil genom ditt val av specialisering där du kan välja mellan: Anläggningsteknik, Byggproduktion och förvaltning, Husbyggnadsteknik, Konstruktion, Väg-och trafikteknik och Vattenresurshantering. Dessutom finns ett utbud av valfria kurser och goda möjligheter till utlandsstudier. 

Du får kontakt med dina framtida arbetsgivare redan under din studietid och efter examen kan du se fram emot ett intressant arbete där din insats kan göra skillnad.

Lunds universitet hamnar på plats 8 i världen i QS World University Ranking: Sustainability, som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. 

Hållbar utveckling är en integrerad del i alla LTH:s utbildningar och du får kunskap och verktyg för att i framtiden arbeta med viktiga områden och påverka samhällsutvecklingen. Utbildningen i väg- och vattenbyggnad lär dig att arbeta med lösningar för flera av de globala målen, särskilt:

 • God hälsa och välbefinnande
 • Rent vatten och sanitet för alla
 • Hållbar energi för alla
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Hållbara städer och samhällen

Anläggningsteknik 

Innehåller främst kurser inom konstruktion, vägbyggnad och grundläggningsteknik, för att ge dig kunskap om planering och utformning av infrastruktur, främst större anläggningskonstruktioner. Som anläggningsprojektör arbetar du med att planera och konstruera t.ex. vägar, järnvägar, tunnlar, broar och andra konstruktioner med krav på design, hållfasthet, beständighet och hållbar utveckling.

Byggproduktion och förvaltning 

Innehåller ämnen som byggproduktion, fastighetsföretagande, fastighetsekonomi, bygg- och anläggningsteknik. Men den kunskapen kan du leda och medverka i byggprojekt både som beställare och entreprenör. Många yrkesmöjligheter finns: fastighetsförvaltare, fastighetsutvecklare, byggentreprenör, byggledare, projektledare m.m.

Husbyggnadsteknik 

Ger fördjupade kunskaper om byggnadsrelaterade energi- och fuktfrågor, inomhusmiljö, materialteknik och konstruktion. Du får en helhetssyn på byggnadens olika funktioner som gör att du kan välja den totalt sett bästa tekniska lösningen. Kunskapen inom dessa områden leder till arbete där du är med och utformar olika typer av hus med de krav som finns på bl.a. beständighet, energiförbrukning, innemiljö och säkerhet.

Konstruktion

Ger en fördjupning inom de kunskaper som krävs för att kunna dimensionera byggnader och anläggningar. Kurserna är främst inriktade mot mekanik, konstruktion och materialteknik och ger en god grund för att arbeta med utformning av konstruktioner. Arbetsuppgifterna är av problemlösande karaktär. Nytänkande och förmåga att skapa praktiskt fungerande byggnadsverk i samarbete med arkitekter och andra specialister är centralt.

Vattenresurshantering

Innehåller kurser inriktade mot grundvatten och miljö, hydrologi, hydraulik och vatten- och avloppsteknik. Du får bl.a. lära dig att hantera frågor som rör vattenförsörjning och avloppsvattenhantering, skydd av vattentäkter och recipienter samt vattenfrågor relaterade till miljö, infrastruktur, vattenkraft och industriell VA-teknik. All undervisning sker på engelska då inslaget av internationella studenter är stort.

Väg- och trafikteknik 

Ger dig kunskaper för att kunna arbeta med utveckling av transportsystem för att skapa attraktiva och hållbara städer och regioner. Du lär dig också hela kedjan för vägbyggnad från design, via produktion till drift och underhåll. Som färdig ingenjör kommer du t.ex. att arbeta som konsult, entreprenör eller beställare i infrastrukturprojekt.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

 • Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik E)
 • Fysik 2
 • Kemi 1

Examen

Civilingenjörsexamen i Väg- och vattenbyggnad
Master of Science in Engineering, Civil Engineering

Intervjuer

Angelica Grönvall. Foto.

Sedan är det ett plus att utbildningen har funnits så länge, vilket bidrar till att kurserna har utvecklas i många år och optimerats.

Angelica Grönvall, student

Angelica Grönvall studerar just nu sitt sista år på LTH:s civilingenjörsutbildning i Väg- och vattenbyggnad. Under gymnasiet läste hon Naturvetenskap, men visste inte alls vad hon ville göra efteråt.

– Ett år senare kom jag fram till att jag ville läsa något tekniskt och något där jag skulle kunna känna att jag kan bidra och skapa något fysiskt. Tanken på att jag hade kunnat vara med och bygga Öresundsbron eller Turning Torso fick mig att välja Väg- och vattenbyggnad.

Det bästa med utbildningen tycker Angelica är att den innehåller en bred bas och har en bra kvalitet.

– Med sex olika inriktningar kan man under sina år inspireras och komma fram till vad som lockar mest. Sedan är det ett plus att utbildningen har funnits så länge, vilket bidrar till att kurserna har utvecklas i många år och optimerats. Jag älskar LTH och Lund som studentstad!

På LTH finns det en rad olika sätt att engagera sig och känner man sig inte nöjd där, kan man engagera sig i någon av alla de andra sakerna som finns via universitetet.

– I princip hela Lund drivs av att studenterna engagerar sig och anledningen till att det finns så mycket att välja på är för att det är så kul. För att orka plugga kan man ibland behöva en paus, och bara ha skoj och tänka på något helt annat.

Gällande framtiden så vet Angelica inte riktigt vad hon vill göra, men det är ingenting hon är rädd för, då hon vet att det finns en mängd olika vägar att gå.

– Jag är fortfarande intresserad av att skapa något fysisk och är intresserad av att jobba för ett byggföretag. Men är jag inte helt säker på exakt vad jag vill göra men då branschen är så bred är jag säker på att jag kommer komma fram till det till slut.

Läs hela Angelicas berättelse 
Dölj Angelicas berättelse 
Shadi Romi. Foto.

Jag får möjlighet att bidra till att bygga för ett bättre samhälle. Det är roligt att vara delaktig i infrastrukturprojekt som påverkar många människor.

Shadi Romi, produktionsingenjör, Skanska

Shadi Romi läste naturvetenskap på gymnasiet och har alltid haft ett intresse för teknik. När han pluggade vidare föll valet på Väg- och vatten. Problemlösningsförmågan som tränades upp under de fem åren på LTH har han haft stor nytta av i jobbet som produktionsingenjör på Skanska.

–När jag skulle välja utbildning var jag mycket inne på projektledning – att följa processen från punkt a till punkt b – och då kändes ju Väg & vatten som något konkret. Att bygga en bro och se ett resultat är exempel på sånt som lockade mig.

Det finns många möjligheter med utbildningen, Shadi menar att det en bred utbildning och att det är intresset och det egna drivet som styr.

–Jag har alltid tycket att det varit intressant med teknik, dimensionering av byggnader och broar, men möjligheten att jobba med människor, som jag får inom projektledning, det är vad jag verkligen brinner för.

Shadi tog examen 2019 och kom in på nuvarande jobb via ett studentprogram under fjärde året på utbildningen, efter examen blev han erbjuden en anställning på Skanska.

–Det bästa med mitt jobb är att jag får möjlighet att bidra till att bygga för ett bättre samhälle. Det är roligt att vara delaktig i infrastrukturprojekt som påverkar många människor. Jag har haft förmånen att jobba på ett stort företag och det finns många vägar att gå.

I sitt jobb stöter han ofta på gamla kursare som även de kom med i samma studentprogram och idag jobbar på olika grenar inom Skanska. Den stora nyttan med utbildningen på LTH menar han är problemlösning. Något som nöttes in varje dag. Det har givit honom en bättre analysförmåga.

Shadis tips till blivande studenter är att ta chansen!
– På LTH är det en väldigt teoretisk värld. Arbetslivet är ju mer praktisk, men det är där man får nyttan av allt vi lär oss på utbildningen.

Drömmen för framtiden är att leda ett eget projekt, gärna ett större infrastrukturprojekt, avslutar Shadi.

Läs hela Shadis berättelse 
Dölj Shadis berättelse 
Shadi Romi. Foto.

Kurser

Dessa ämesområden och kurslistningar är till för att ge en överblick av programmets kurser. För LTH:s officiella kursinformation, se läro- och timplanen.

Läro- och timplanen på Studentwebben LTH

Ämnesområden

 • Matematik 11%
 • Fysik 4%
 • Programmering 5%
 • Byggteknik 20%
 • Samhällsbyggnad och hållbar utveckling 20%
 • Specialisering och valfria kurser 30%
 • Examensarbete 10%

Kontakt

Wiveca Axner. Foto.

Wiveca Axner

Studie- och karriärvägledare

wiveca.axner@lth.lu.se
046-222 92 48

 

Stephanie Jung. Foto.

Stephanie Jung

Internationell koordinator

stephanie.jung@lth.lu.se
046-222 37 20

Ronnie Thomasson. Foto.

Ronnie Thomasson

Programplanerare

ronnie.thomasson@lth.lu.se
046–222 84 90