Tekniskt basår

Förberedande utbildning  •  1 år

Utbildningen

Vill du utbilda dig till högskoleingenjör, civilingenjör eller brandingenjör men saknar kurser som krävs för behörighet? På LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg har du möjlighet att skaffa dig rätt förkunskaper med hjälp av den behörighetsgivande förutbildningen Tekniskt basår.

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk högskola. Basåret pågår under höst- och vårterminen och undervisningen är uppdelad i föreläsningar, övningar och laborationer.

Utbildningen är till för dig som har läst Matematik 2 på gymnasiet, och den omfattar matematik, fysik, kemi och teknisk orienteringskurs.

Godkänt Tekniskt basår ger platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning vid LTH, samt behörighet att söka till brandingenjörs- och civilingenjörsutbildningar.

Innehåll

  • Ma3c
  • Ma4
  • Fy1
  • Fy2
  • Ke1*
  • Tillämpad kemi*
  • Teknisk orienteringskurs

*Under basåret sker 6 kemilaborationer på Kemicentrum i Lund. (Kostnaderna för resor mellan Helsingborg och Lund står du som student själv för.) 

Betyg

Betyget godkänd/underkänd sätts på varje kurs som ingår i basåret. Graderade betyg används ej.

Tekniskt basår är godkänt när alla kurser på basåret är godkända och examinerade på LTH. Godkänt basår krävs för att platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning ska gälla.

Platsgaranti

Efter godkänt basår har studenten platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning vid LTH. Den som antas till behörighetsgivande förutbildning (Tekniskt basår) är även antagen till den högskoleingenjörsutbildning vid LTH som studenten själv väljer.

En förutsättning för platsgarantin är att samtliga obligatoriska kurser inom förutbildningen är godkända i juni. Studenten ska anmäla sin önskan att ta utbildningsplatsen i anspråk via antagning.se och inom den tid och på det sätt som gäller för ansökan till den aktuella utbildningen.

Högskoleingenjörsutbildningen ska påbörjas i direkt anslutning till basårsutbildningen.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

Matematik 2a, 2b eller 2c (eller Matematik B)

Ylva Oscarsson

Studie- och karriärvägledare

info_helsingborg@lth.lu.se

042–35 67 25

Jenny Olsson

Programledare

jenny.olsson@math.lth.se

Lisa Jonsson

Programplanerare

lisa.jonsson@lth.lu.se

046-222 09 03