Hoppa till huvudinnehåll
Händer på dator. Foto.

Tekniskt basår

Förberedande utbildning  •  1 år

Utbildningen

Vill du utbilda dig till högskoleingenjör, civilingenjör eller brandingenjör men saknar kurser som krävs för behörighet? På LTH vid Campus Helsingborg har du möjlighet att skaffa dig rätt förkunskaper. Utbildningen omfattar huvudsakligen matematik, fysik och kemi.

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten som krävs för att läsa på en teknisk högskola, men som har läst Matematik 2 på gymnasiet.

Basåret pågår under höst- och vårterminen och undervisningen är uppdelad i föreläsningar, övningar och laborationer. I början av utbildningen repeteras viktiga moment från Matematik 1 och 2. Samtidigt läser man in nya moment så att alla studenter har samma bakgrund inför Matematik 3c.

Innehåll

  • Matematik 3c
  • Matematik 4
  • Fysik 1-2
  • Kemi 1*
  • Teknisk orienteringskurs
  • Tillämpad kemi*

*Under basåret sker 6 kemilaborationer på Kemicentrum i Lund. (Kostnaderna för resor mellan Helsingborg och Lund står du som student själv för.) 

Betyg/godkänt basår

Godkänt Tekniskt basår uppnås när alla obligatoriska moment på basåret är godkända och examinerade på LTH. Betyget godkänd/underkänd sätts på varje kurs som ingår i basåret. Graderade betyg används ej på basåret. Det innebär att ditt meritvärde från gymnasiet inte påverkas av basåret.

Godkänt basår krävs för att platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning ska gälla.

Även om du tidigare läst någon av kurserna som ingår i basåret, måste du läsa om den och bli examinerad i kursen vid LTH, för att få ett godkänt basår.

Platsgaranti/fortsatta studier

Godkänt tekniskt basår ger platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning vid LTH, samt behörighet att söka civil- och brandingenjörsutbildningar.

Platsgarantin för att påbörja en högskoleingenjörsutbildning hösten samma år gäller under förutsättning att du sökt utbildningen senast 15 april via antagning.se och är godkänd på hela basåret senast mitten av juni. Platsgarantin gäller endast för höstterminen efter det läsår som du antagits till tekniskt basår.

Du kan välja mellan Datateknik, Elektroteknik med automation, Byggteknik med arkitektur, Byggteknik – järnvägsteknik och Byggteknik – väg-/trafikteknik.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

Matematik 2a, 2b eller 2c

Ylva Oscarsson

Studie- och karriärvägledare

info_helsingborg@lth.lu.se

042–35 67 25

Jenny Olsson

Programledare

jenny.olsson@math.lth.se

Lisa Jonsson

Programplanerare

lisa.jonsson@lth.lu.se

046-222 09 03