Hoppa till huvudinnehåll

Civilingenjör i teknisk matematik

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Utbildningen

Detta är programmet för dig som brinner för matematik. Här läser du mer matematik och programmering jämfört med andra civilingenjörsprogram. Du tränas i att formulera och analysera matematiska modeller.

Du utvecklar därigenom din problemlösningsförmåga och förmågan att arbeta matematiskt med problem, även sådana som från början inte är formulerade i matematiska termer. När du är klar med utbildningen får du specialistkompetens som matematiker inom ett teknikområde.

Matematiken är teknikens och vetenskapens språk och har alltid varit ett kärnämne för en civilingenjör. Den snabba datorutvecklingen gör att matematiken idag blivit ännu viktigare, till exempel för att effektivt analysera information eller simulera komplexa processer.

Matematik genomsyrar vardagslivet, ofta utan att man tänker på det, med allt från google-sökningar och väderprognoser till prissättning av värdepapper. Det finns många nya områden, till exempel inom bioinformatik, AI, maskininlärning, medicin och ekonomi där avancerad matematik behövs för att utveckla nya algoritmer.

De matematiska ämnena har flera roller i utbildningen. De uppträder både som grundläggande ämnen och som centrala teknikverktyg. Under din tid som student får du även utveckla din förmåga att använda datorn för matematiskt arbete.

Du läser mycket av utbildning på LTH:s Matematikcentrum, där det finns en mycket bred verksamhet: från teori till ett brett fält av praktiska tillämpningar. Programmet präglas av att LTH har en stark verksamhet inom systemteknik.

Att LTH är en del av Lunds universitet gör det möjligt för dig som student att också söka dig ut på obanade matematiska tillämpningsområden inom exempelvis biologi, ekonomi och medicin.

Karriär och arbetsmarknad

Efter examen är du eftertraktad på arbetsmarknaden. Du kan arbeta i många olika branscher och roller inom till exempel bioinformatik, AI, maskininlärning, medicin, finans men också som forskare, entreprenör eller på innovationsbolag. Du kan se fram emot ett omväxlande arbete där du utvecklar eller forskar kring avancerade tekniska produkter, system och teorier. Många arbetar i team där de bidrar med matematisk specialistkunskap. För detta är du väl förberedd genom den träning i kommunikation och modellering som du fått.

Bred utbildning som lönar sig

Alla LTH:s ingenjörsprogram är breda utbildningar som ger dig en solid grund att stå på. Som ingenjör kan du bidra till – och skapa nya lösningar för – en hållbar samhällsutveckling och en grön, miljövänlig omställning.

Som utbildad ingenjör har du hög ingångslön. För 2024 rekommenderar fackförbundet Sveriges Ingenjörer att civilingenjörer begär minst 40 200 kronor per månad i ingångslön.

Utbildningen har teoretisk tyngd och komplexa problemlösningar. Förutom matematik så läser du tekniska, naturvetenskapliga och ekonomiska ämnen, vilket ger utbildningen en stor bredd. 

Programmet är uppbyggt av ett obligatoriskt block följd av specialiseringar och en valfri del. Det avslutas med ett examensarbete. Specialiseringarna inom teknisk matematik täcker nästan all sorts ingenjörskonst där analys och matematisk modellering har betydelse. 

Inom det obligatoriska blocket läser du matematiska ämnen och datavetenskap. Samtidigt skaffar du dig en bred bas inom tekniska och naturvetenskapliga ämnen samt ekonomi. Kombinationen av dessa ämnen skapar programmets styrka och särart.

År 1: under första året läser du grundläggande kurser inom matematik, bland annat linjär algebra och en grundläggande kurs i programmering. Kurserna utgör basen för hela den fortsatta utbildningen. Du läser också två profilkurser: Matematisk modellering och Matematisk kommunikation. Vidare ingår grundläggande kurser i fysik och mekanik. 

År 2: ett genomgående tema för andra året är matematisk systemteori och systemteknik. Under andra året läser du också en grundläggande kurs i ekonomi.

År 3: under ditt tredje år läser du ytterligare matematiska kurser. I dessa behandlas begrepp och teori som är centrala både inom matematik och inom tillämpningar.

År 4 och 5: under de två sista åren väljer du en specialisering, där du fördjupar dig inom något teknikområde där matematiken används. Specialiseringarna inom Teknisk matematik täcker nästan all sorts ingenjörskonst där analys och simuleringar har betydelse.

Lunds universitet hamnar på plats 8 i världen i QS World University Ranking: Sustainability, som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. 

Hållbar utveckling är en integrerad del i alla LTH:s utbildningar och du får kunskap och verktyg för att i framtiden arbeta med viktiga områden och påverka samhällsutvecklingen.  

Utbildningen i Teknisk matematik lär dig att arbeta med lösningar för flera av de globala målen, särskilt:

 • Hållbar energi för alla
 • Hållbar industri, innovation och infrastruktur
 • Fredliga och inkluderande samhällen

Specialiseringarna inom Teknisk matematik täcker nästan all sorts ingenjörskonst där analys och simuleringar har betydelse.

Beräkning och simulering

Bygger en bas av generella verktyg för modellering och beräkning för komplexa system och fenomen i naturen och industrin. Med denna kunskap har du möjlighet att utifrån matematik- och beräkningsteknik profilera dig inom en rad teknikområden.

Kontakt: Tony Stillfjord, tony.stillfjord@math.lth.se

Beräkningsmekanik 

Behandlar fysikaliska begrepp och matematiska metoder som är väsentliga för analys och modellering inom t.ex. energi- fordons-och flygindustrin. Den fysikaliska basen för modellformuleringen utgörs av modern teori inom fluidmekanik, hållfasthetslära, mekanik samt värmeöverföring.

Kontakt: Mathias Wallin, mathias.wallin@solid.lth.se

Bildanalys och maskinintelligens 

Maskininlärning, artif­iciella neuronnät och AI-tekniker utvecklas snabbt, framför allt inom bildanalys och datorseende där LTH har en av Sveriges starkaste forskningsgrupper. Några exempel på tillämpningar är datorstödda medicinska diagnoser, autonom fordonsnavigering, multispektral monitorering och ansiktsigenkänning. Det finns en mycket stark arbetsmarknad inom området.

Kontakt: Kalle Åström, karl.astrom@math.lth.se och Mikael Nilsson, mikael.nilsson@math.lth.se

Biologisk, ekologisk och medicinsk modellering

Ger kunskap om matematisk och statistisk modellering, simulering och beräkning inom biovetenskaperna. Analys av extremvärden i klimatmodeller och simulering av biologiska system är exempel på inslag i utbildningen.

Kontakt: Johan Lindström, johan.lindstrom@matstat.lu.se

Finansiell modellering

Ger kunskap om grundläggande teorier om finansiell risk, riskhantering, värdering och prissättning till exempel inom options-, försäkrings- eller elmarknaden.

Kontakt: Magnus Wiktorsson, magnus.wiktorsson@matstat.lu.se

Programvara

Lär dig hur stora programvarusystem utvecklas. Kurserna behandlar alla delar av utvecklingen, från hur man ställer krav på systemen till hur man utvecklar dem med avancerade programmeringstekniker, samt hur man testar dem. Du kommer att kunna arbeta med t.ex. telekommunikation, signalbehandling, mediahantering eller robotik och automation.

Kontakt: Per Andersson, per.andersson@cs.lth.se

System, signaler och reglering 

Bygger en bred bas av matematiskt systemvetenskapliga verktyg och teori. Komplexa signal- och informationsintensiva system blir allt vanligare och studenter rekryteras såväl nationellt som internationellt inom t.ex. säkerhets- och fordonsindustrin.

Kontakt: Anton Cervin, anton.cervin@control.lth.se och Johan Nilsson, johan.nilsson@bme.lth.se

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

 • Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik E)
 • Fysik 2
 • Kemi 1

Examen

Civilingenjörsexamen i Teknisk matematik
Master of Science in Engineering, Engineering Mathematics

Intervjuer

Emma Törner. Foto.

Jag uppskattar att få arbeta med medicin och sjukvård, i en bransch som verkligen gör skillnad. Att få göra något viktigt och samtidigt längta efter att gå till jobbet varje dag.

Emma Törner, statistisk programmerare, AstraZeneca

Civilingenjören Emma Törner bidrar till läkemedelsutveckling med sina kunskaper inom programmeringen. Hon är en av de första som ser resultatet av många år av forskning.

Sedan några år tillbaka, kort efter sin examen som civilingenjör i teknisk matematik, har Emma arbetat som statistik programmerare på AstraZeneca. Där arbetar hon med kliniska studier för läkemedelsutveckling inom hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Kliniska studier samlar in data från tusentals patienter och är det sista steget läkemedelsutvecklingen från idé, genom molekyl till godkänt läkemedel.

-  Jag uppskattar att få arbeta med medicin och sjukvård, i en bransch som verkligen gör skillnad. Att få göra något viktigt och samtidigt längta efter att gå till jobbet varje dag. Jag märker att jag utvecklas, aldrig har tråkigt och hela tiden utmanas. Forskningen står aldrig stilla och ingen studie är den andra lik. Eftersom kliniska studier är ett av de sista stegen i läkemedelsutvecklingen har jag privilegiet att vara en av de första som ser resultatet av många år av forskning. Det är otroligt spännande!

Tillsammans med sina kollegor samlar Emma in data från kliniska studier i form av datum, mätvärden och händelser. Det blir en stor mängd data som ska vara både lätt att förstå och analysera. Det är en utmaning, eftersom alla kliniska studier har sina unika komponenter.

-  Vi förbereder data för alla individuella patienter och skapar sedan statistiska tabeller och figurer för att analysera studien som helhet. Hur lång tid tog det från det att en patient gick med i studien till det att patienten får en stroke eller en hjärtinfarkt? Hur har behandling med ett visst läkemedel förändrat en patients blodtryck och över hur lång tid? Jag skulle enkelt kunna svara på det om jag tolkade datan med mina ögon, men jag måste använda programmering. Min programmeringskod ska analysera data från tusentals patienter på exakt samma sätt, och det ska bli rätt varje gång.

Höjdpunkten under studietiden var examensarbete, berättar Emma. Hon hade redan under sin specialisering börjat intressera sig för att använda matematik och programmering för att beskriva biologi och medicin. 
-  Jag fick möjligheten att göra mitt exjobb på avdelningen för Klinisk Fysiologi på Skånes Universitetssjukhus i Lund. Där fick jag modellera hjärtat och kombinera fysiologi med modellering. Ett otroligt spännande projekt! Exjobbet var ett bra avslut på studietiden för att boosta självförtroendet och få en insikt i vad som är unikt för mig och vad jag har att erbjuda arbetsmarknaden.

Läs hela Emmas berättelse 
Dölj Emmas berättelse 
Felicia Seemann. Foto.

Det är ett kreativt arbete. Ibland känns det lite som att vara en konstnär: Jag tittar på bilder, tolkar dem och letar inspiration.

Felicia Seemann, forskarstuderande, Lunds universitet

Felicia Seemann har en examen från LTH som civilingenjör i teknisk matematik. Sedan ett par år tillbaka är hon också forskarstuderande i Hjärt-MR-gruppen på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Inom MR-tekniken – det vill säga magnetisk resonanstomografi – används magnetfält för att ta medicinska bilder av kroppen.

– Jag extraherar data från bilderna av hjärtat för att sedan applicera dem på matematiska modeller, säger Felicia.

Modellerna simulerar hur ett hjärta beter sig i olika situationer. Det blir en hjälp för läkarna när de ska diagnosticera och bestämma behandling.

– Den senaste tiden har jag på forskat mycket på relationen mellan tryck och volym i hjärtat, och hur man kan studera denna med hjälp av matematiska modeller, vilket är väldigt spännande säger Felicia.

Hon ingår i en arbetsgrupp som består av ett 30-tal läkare, ingenjörer, sjukgymnaster, biomedicinska analytiker och MR-fysiker.

– Vi är en stor grupp, med många olika yrkesområden representerade. Som en röd tråd genom allas arbete går hjärtat. Alla vinner på det här samarbetet. Jag får kunskap om hjärtats funktioner av läkarna och mitt arbete hjälper dem att analysera hjärtats funktion.

– Det är ett kreativt arbete. Ibland känns det lite som att vara en konstnär: Jag tittar på bilder, tolkar dem och letar inspiration.

Kontakten med Hjärt-MR-gruppen fick Felicia Seeman redan när hon skrev sitt examensarbete på LTH.

– Då skrev jag en algoritm som automatiskt detekterar hjärtinfarkter i MR-bilder. Tidigare fick läkarna själva hitta och rita ut kanterna på infarkten i bilderna.

Algoritmen ingår nu i en mjukvara för medicinsk bildanalys som forskargruppen har tagit fram. Den används både av forskare och ute på sjukhus.

– Det är precis så jag vill jobba med matematik. Tillämpat, och med relativt direkta och konkreta resultat av det jag räknar på.

Men det var inte självklart att satsa på en forskarkarriär. Efter examen arbetade Felicia Seeman ett år som teknikkonsult och projektledare i Köpenhamn, men ganska tidigt kände hon att det inte riktigt passade. Hon ångrar ändå inte att hon testade.

– Jag lärde mig mycket om mig själv! Inte minst att det är den tekniska kärnan av något som jag vill jobba med.

Forskarkarriären går vidare och nu förbereder sig Felicia Seeman för att ge sig ut på ett forskarutbyte. Inom kort reser hon till Yale University, i Connecticut, USA. Där ska hon under sex månader delta i en forskargrupp och genomföra ett forskningsprojekt kring hjärtat.

– Jag vill fortsätta att forska och det går att göra både inom akademin och i näringslivet. Just att mitt arbete är direkt kopplat till verklighetens behov gör det väldigt spännande.

Läs hela Felicias berättelse 
Dölj Felicias berättelse 
Felicia Seemann. Foto.

Kurser

Dessa ämesområden och kurslistningar är till för att ge en överblick av programmets kurser. För LTH:s officiella kursinformation, se läro- och timplanen.

Läro- och timplanen på Studentwebben LTH

Ämnesområden

 • Matematik 28%
 • Matematisk modellering och kommunikation 6%
 • Fysik 6%
 • Programmering 4%
 • Datavetenskap 3%
 • Breddade ämneskunskaper 3%
 • Specialisering och valfria kurser 30%
 • Examensarbete 10%

Kontakt

Karin Cherfils-Karlsson. Foto.

Karin Cherfils-Karlsson

Studie- och karriärvägledare

karin.cherfils-karlsson@lth.lu.se
046–222 37 36

 

Sophia Nilsson Dequidt. Foto.

Sophia Nilsson Dequidt

Internationell koordinator

sophia.nilsson_dequidt@lth.lu.se
046-222 33 81

 

Niels Christian Overgaard. Foto.

Niels Christian Overgaard

Programledare

Niels_Christian.Overgaard@math.lth.se
046-222 05 66

 

Johan Hugosson. Foto.

Johan Hugosson

Programplanerare

johan.hugosson@lth.lu.se
046-222 74 95