Hoppa till huvudinnehåll
En robotarm som ritar med en penna.

Teknisk matematik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Utbildningen

Detta är programmet för dig som brinner för matematik. Här läser du mer matematik och programmering jämfört med andra civilingenjörsprogram. Du tränas i att formulera och analysera matematiska modeller. Du utvecklar därigenom din problemlösningsförmåga och förmågan att arbeta matematiskt med problem, även sådana som från början inte är formulerade i matematiska termer. När du är klar med utbildningen får du specialistkompetens som matematiker inom ett teknikområde.

Matematiken är teknikens och vetenskapens språk och har alltid varit ett kärnämne för en civilingenjör. Den snabba datorutvecklingen gör att matematiken idag blivit ännu viktigare, till exempel för att effektivt analysera information eller simulera komplexa processer.

Matematik genomsyrar vardagslivet, ofta utan att man tänker på det, med allt från google-sökningar och väderprognoser till prissättning av värdepapper. Det finns många nya områden, till exempel inom bioinformatik, AI, maskininlärning, medicin och ekonomi där avancerad matematik behövs för att utveckla nya algoritmer.

De matematiska ämnena har flera roller i utbildningen. De uppträder både som grundläggande ämnen och som centrala teknikverktyg. Under din tid som student får du även utveckla din förmåga att använda datorn för matematiskt arbete.

Du läser mycket av utbildning på LTH:s Matematikcentrum, där det finns en mycket bred verksamhet: från teori till ett brett fält av praktiska tillämpningar. Programmet präglas av att LTH har en stark verksamhet inom systemteknik.

Att LTH är en del av Lunds universitet gör det möjligt för dig som student att också söka dig ut på obanade matematiska tillämpningsområden inom exempelvis biologi, ekonomi och medicin.

Upplägg och innehåll

Utbildningen har teoretisk tyngd och komplexa problemlösningar. Förutom matematik så läser du tekniska, naturvetenskapliga och ekonomiska ämnen, vilket ger utbildningen en stor bredd. 

Programmet är uppbyggt av ett obligatoriskt block följd av specialiseringar och en valfri del. Det avslutas med ett examensarbete. Specialiseringarna inom teknisk matematik täcker nästan all sorts ingenjörskonst där analys och matematisk modellering har betydelse. 

Inom det obligatoriska blocket läser du matematiska ämnen och datavetenskap. Samtidigt skaffar du dig en bred bas inom tekniska och naturvetenskapliga ämnen samt ekonomi. Kombinationen av dessa ämnen skapar programmets styrka och särart.

År 1: under första året läser du grundläggande kurser inom matematik, bland annat linjär algebra och en grundläggande kurs i programmering. Kurserna utgör basen för hela den fortsatta utbildningen. Du läser också två profilkurser: Matematisk modellering och Matematisk kommunikation. Vidare ingår grundläggande kurser i fysik och mekanik. 

År 2: ett genomgående tema för andra året är matematisk systemteori och systemteknik. Under andra året läser du också en grundläggande kurs i ekonomi.

År 3: under ditt tredje år läser du ytterligare matematiska kurser. I dessa behandlas begrepp och teori som är centrala både inom matematik och inom tillämpningar.

År 4 och 5: under de två sista åren väljer du en specialisering, där du fördjupar dig inom något teknikområde där matematiken används. Specialiseringarna inom Teknisk matematik täcker nästan all sorts ingenjörskonst där analys och simuleringar har betydelse.

Framtiden

Efter examen är du eftertraktad på arbetsmarknaden. Du kan arbeta i många olika branscher och roller inom till exempel bioinformatik, AI, maskininlärning, medicin, finans men också som forskare, entreprenör eller på innovationsbolag. Du kan se fram emot ett omväxlande arbete där du utvecklar eller forskar kring avancerade tekniska produkter, system och teorier. Många arbetar i team där de bidrar med matematisk specialistkunskap. För detta är du väl förberedd genom den träning i kommunikation och modellering som du fått.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

  • Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik E)
  • Fysik 2
  • Kemi 1

Examen

Civilingenjörsexamen i Teknisk matematik
Master of Science in Engineering, Engineering Mathematics

Årskurs / 1 /

Matematik: linjär algebra endimensionell analys flerdimensionell analys

Matematisk modellering 1 och kommunikation

Programmering

Mekanik och våglära

Årskurs / 2 /

Matematik: funktionsteori system och transformer kontinuerliga system

Matematisk statistik

Ekonomi

Programmering

Reglerteknik

Signalbehandling

Matematisk modellering 2

Årskurs / 3 /

Matematik: matristeori matematiska strukturer

Matematisk modellering 3

Numerisk analys

Elektromagnetisk fältteori

Matematisk statistik

Biologi och hållbar utveckling

Finita elementmetoden

Årskurs / 4 /

Specialiseringar inom: Beräkning och simulering Beräkningsmekanik Biologisk, ekologisk och medicinsk modellering Finansiell modellering Bilder och grafik Signaler, system och reglering Programvara

Valfria kurser

Examensarbete

Till nytta för världen

"Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen" är LTH:s vision. På LTH skapar vi utrymme för vetenskapliga upptäckter och nya, samhällsförbättrande innovationer. Våra utbildningar ger kunskap och verktyg som krävs för att du ska kunna vara med och bidra till att lösa de stora hållbarhets- och samhällsutmaningarna. Här nedanför kan du läsa mer om utbildningens fokusområden.

Karin Cherfils-Karlsson

Studie- och karriärvägledare

karin.cherfils-karlsson@lth.lu.se

046–222 37 36

Johan Hugosson

Programplanerare

johan.hugosson@lth.lu.se

046-222 74 95

Sophia Nilsson Dequidt

Internationell koordinator

sophia.nilsson_dequidt@lth.lu.se

046-222 33 81

Niels Christian Overgaard

Programledare

Niels_Christian.Overgaard@math.lth.se

046-222 05 66