Webinarier

Arkitektur och Industridesign

I webinariumet svarar studenter på frågor om arkitekt- och industridesignutbildningen vid LTH och berättar varför de valde sina utbildningar. 

Bioteknik, Ekosystemteknik och Kemiteknik

I webinariumet svarar studenter på frågor om utbildningarna inom bioteknik, ekosystemteknik och kemiteknik vid LTH och berättar varför de valde sina utbildningar. 

Datateknik, Elektroteknik, Informations- och kommunikationsteknik och Medicin och teknik

I webinariumet svarar studenter på frågorna vad är det för skillnad på att läsa till civilingenjör i datateknik jämfört med informations- och kommunikationsteknik? Vad läser studenterna på civilingenjörsprogrammet i elektroteknik och vad lär de sig på civilingenjörsprogrammet i medicin och teknik?

Högskoleingenjörsutbildningar på Campus Helsingborg

På LTH finns fem program varav tre är inriktade på byggteknik – Byggteknik med arkitektur, Byggteknik/Järnvägsteknik och Byggteknik / Väg- och trafikteknik. De andra två programmen är inriktat på Datateknik samt Elektroteknik med automationsteknik.  I webinariumet svarar studenter på frågor om utbildningarna inom datateknik och elektroteknik med automationsteknik.

Industriell ekonomi, Maskinteknik och Maskinteknik med teknisk design

I webinariumet svarar studenter på frågor om utbildningarna inom Industriell ekonomi och Maskinteknik och varför de valde sina utbildningar. 

Lantmäteri, Väg och -vattenbyggnad, Brand och Riskhantering

Är du intresserad av utbildningar inom samhällsområdet? På LTH:s campus i Lund finns det ett antal utbildningar som du kan välja mellan: brandingenjörsutbildning, civilingenjör i lantmäteri eller väg- och vattenbyggnad. Dessutom finns också en inriktning till civilingenjör i riskhantering. I webinariumet svarar studenter på frågor om sina utbildningar. 

Teknisk fysik, Teknisk matematik och Teknisk nanovetenskap

I webinariumet svarar studenter på frågor om utbildningarna inom teknisk fysik och teknisk nanovetenskap och varför de valde sina utbildningar. 

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2021-02-05