Riskhantering

120 högskolepoäng  •  2 år  •  Civilingenjörsexamen

Utbildningen

Alla företag och verksamheter är exponerade för olika typer av risker. Därför finns ett stort behov av civilingenjörer med god kunskap om riskanalyser och riskhantering. På Riskhanteringsprogrammet, som kan sökas av samtliga civilingenjörsstudenter inför fjärde läsåret, erbjuds mycket goda möjligheter till inriktning mot just den bransch du är intresserad av.

Risker förändras i takt med att världen förändras. Krav på tillväxt och effektivitet ökar, teknologier utvecklas, infrastrukturer förändras och system blir alltmer komplexa.

Förändringar för mycket gott med sig – ökad livskvalitet och ökad effektivitet – men de kan också medföra nya och förändrade risker.

Exempel på händelser som fått tragiska konsekvenser är kärnkraftshaveriet i Fukushima, orkanen Katrina och den enorma oljeläckan från oljeplattformen Deepwater Horizon i Mexikanska golfen. Även mer vardaglig verksamhet kan skada miljö, egendom eller människans fysiska och psykiska hälsa. Det är därför viktigt för i princip alla samhällssektorer och branscher att arbeta med riskhantering och i detta arbete spelar personer med en gedigen utbildning och kompetens en betydande roll.

Riskhantering handlar om att identifiera, analysera och värdera risker så att risknivån blir så låg som möjligt med hänsyn till exempelvis ekonomiska, etiska och samhälleliga faktorer.

Många gånger är det en mångfald av tekniska, mänskliga och organisatoriska faktorer, men också samspelet dem emellan som ger upphov till risker. Detta innebär att avancerade metoder och verktyg ofta krävs för att förebygga och hantera risker. Studierna inom riskhantering lägger stor vikt vid att utveckla din förmåga att använda dessa metoder och verktyg.

Upplägg och innehåll

I utbildningen lär du dig till exempel riskanalys och riskhanteringsprocesser, men ges också en kunskapsbas om samspelet mellan människa, teknik och organisation och hur samspelet mellan dessa kan påverka riskbilden i en verksamhet.

De övergripande målen för civilingenjörsprogrammet i riskhantering är att du ska:

  • Kunna identifiera, analysera och bedöma risker.
  • Baserat på riskanalyser kunna föreslå åtgärder som förebygger risker eller begränsar de skador som kan uppstå på människa, miljö och egendom.
  • Kunna utforma och använda ledningssystem som ett systematiskt verktyg för att minimera risknivån inom områdena säkerhet, hälsa och miljö.

Kunskap om riskanalys och riskhantering är generell vilket gör den användbar inom de flesta ingenjörsområden och verksamheter. Civilingenjörsprogrammet i Riskhantering utgör därför ett bra val oberoende av vilken ingenjörsbakgrund studenten har.

Riskhanteringsprogrammet är ett tvåårigt avslutande civilingenjörsprogram, vilket innebär att man måste ha fullgjort 3 års studier på valfritt civilingenjörsprogram eller på brandingenjörsprogrammet vid LTH. Det finns även möjlighet för civilingenjörsstudenter från andra lärosäten att söka till riskhanteringsprogrammet.

Framtiden

Som civilingenjör i riskhantering är alternativen flera vare sig du söker dig till privat eller offentlig verksamhet, om du väljer att arbeta med tekniska eller samhälleliga risker eller en kombination av de båda. Med en examen i riskhantering kommer du att ha möjlighet att arbeta både i Sverige och internationellt.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Förutom grundläggande behörighet krävs att den sökande senast vid kompletteringstiden styrker ett av nedanstående behörighetskrav.

150 högskolepoäng från grundblocket på ett och samma civilingenjörsprogram vid ett erkänt lärosäte, inklusive kurs i flerdimensionell analys om minst 6 hp och kurs i statistik om minst 7.5 hp

eller

150 högskolepoäng från grundblocket på brandingenjörsutbildning från ett erkänt lärosäte motsvarande grundblocket med liknande struktur i programuppbyggnad som brandingenjörsprogrammet vid LTH, inklusive kurs i flerdimensionell analys om minst 6 hp och kurs i statistik om minst 7.5 h.

Examensbenämning

Civilingenjör i Riskhantering

Master of Science in Engineering, Risk Management and Safety Engineering

 

Ansökan och antagning

Läs mer om antagning

Årskurs / 1 - 3 /

Tidigare utbildningsprogram (Brandingenjör eller civilingenjör)

Årskurs / 4 /

Riskanalysens och riskhanteringens grunder

Människa, teknik, organisation och hantering av risker

Riskanalys inom säkerhet

Riskanalys för hälsa- och miljöområdet

Riskhanteringsprocessen

Statistiska metoder för säkerhetsanalys

Valfri kurs

Årskurs / 5 /

Valfria Kurser

Examensarbete

Kontakt

Tobias Björklund

Studie- och karriärvägledare

tobias.bjorklund@lth.lu.se

046-222 71 38

Carola Persson

Programplanerare

carola.persson@lth.lu.se

046-222 37 40

Lykke Jacobson

Internationell koordinator

lykke.jacobson@lth.lu.se

046-222 72 01