lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Utbildningen

Medicin och teknik vid LTH i Lund är programmet för dig som är tvärvetenskapligt intresserad och som vill jobba med framtidens teknik inom medicin – med mål som säkrare diagnostik, mera effektiv behandling, och ökad livskvalitet. Om ditt val står mellan att bli läkare och civilingenjör kanske just denna utbildning är vad du söker.

Utbildningen, som är unik i Sverige, är tvärvetenskaplig i grunden och innefattar därför inte bara flertal kurser med teknisk inriktning utan även kurser på universitetets fakulteter för medicin och naturvetenskap. Programmet bygger på ett samspel mellan naturvetenskap, medicin och teknik. Utbildningen har utformats i samarbete med den medicintekniska industrin och ger dig därför goda insikter i design och innovation och gör dig förtrogen med de höga krav som ställs på bl.a. patientsäkerhet.

Redan från första dagen läser du kurser som kombinerar ingenjörskunskap med grundläggande förståelse för medicinska problemställningar. Många av kurserna är speciellt utvecklade för detta program, och bygger på den unika kompetens som finns på LTH där ett flertal internationellt framgångsrika forskningsgrupper är verksamma inom området medicinsk teknik.

Som civilingenjör i Medicin och teknik kommer din kompetens att vara starkt efterfrågad inom såväl industrin och hälso- och sjukvården som forskningsvärlden. Detta gäller både nationellt – Sverige har sedan länge en mycket stark position inom den medicintekniska branschen – och internationellt. 

Ditt jobb kan komma att handla om att utveckla mobila metoder för bättre hälsa, smarta proteser, artificiella organ, miniatyriserade biosensorer för kontroll av hälsa eller avancerad behandlingsteknik för att ge allvarligt sjuka en ny chans.

Ladda ner en kort beskrivning av programinnehåll och kompetensprofil för civilingenjörer i Medicin och teknik:

Kompetensprofil Medicin och teknik (pdf)

Medicinsk teknik är ett synnerligen brett område med flera definitioner. Följande två definitioner har formulerats i svenska sammanhang:

"Medicinsk teknik är i stort sett alla produkter med medicinsk anknytning undantaget läkemedel. Det kan vara produkter inom bland annat röntgen, ortopediska implantat, stentar, minimal invasiv kirurgi, pacemakers, dialys och hjälpmedel för funktionshindrade samt förbrukningsartiklar. Medicinsk teknik räddar därmed liv och ger högre livskvalitet för många. Det lindrar också lidande, skador och handikapp. Dess roll inom hälso- och sjukvården är oerhört viktig och det finns idag över 500 0000 teknologier inom medicinsk teknik." - Swedish Medtech

"En produkt som enligt tillverkarens uppgift skall användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor enbart eller huvudsak påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom,
 påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett funktionshinder, undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller 
kontrollera befruktning." - Lagen om medicintekniska produkter, 1993:584, §2

Examensbenämning

Civilingenjör i Medicin och teknik

Master of Science in Engineering, Biomedical Engineering

Vill du veta mer om studier och studentliv vid LTH?

Ansökan och behörighet

Ansökan

Ansökningsperioden för hösten 2018 pågår 15 mars-16 april.

Anmälan och antagning - steg för steg på lu.se

Förkunskapskrav

Du är behörig att söka till utbildningsprogrammet om du uppfyller kraven för grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet för det program du söker. 

Mer om grundläggande behörighet på antagning.se

Mer om särskilda behörighetskrav på LTH:s utbildningar

Antagningsstatistik

Antal sökande, antal antagna och antagningspoäng till utbildningen.

Antagningsstatistik för LTH

Antagningspoäng för hela Lunds universitet

Antagning, behörighet

Läs mer om antagning, meritpoäng, områdeskurser, urval.

Antagning och behörighet LTH

Har du inte rätt behörighet? 

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk högskola. Godkänt Tekniskt basår ger platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning vid LTH, samt behörighet att söka till brandingenjörs- och civilingenjörsutbildningar.

Tekniskt basår