Hoppa till huvudinnehåll

Medicin och teknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Utbildningen

Utbildningen i Medicin och teknik vid LTH är unik i Sverige och är till för dig som är tvärvetenskapligt intresserad och som vill lägga grunden till framtidens hälsa. Här ger vi dig de kunskaper som efterfrågas inom såväl medicinteknisk industri och forskning som hälso- och sjukvård. Programmet är utvecklat i samarbete med industrin och betonar därför design och innovation med patientsäkerhet som viktigt krav. Flera kurser ges på sjukhuset för att du ska få nyttiga insikter i hur medicintekniska produkter används i vården.

Programmet bygger på ett samspel mellan naturvetenskap, medicin och teknik. Utbildningen är tvärvetenskaplig i grunden och innefattar därför inte bara ett flertal kurser med teknisk inriktning utan även kurser på universitetets fakulteter för medicin och naturvetenskap.

Redan från första dagen läser du kurser som kombinerar ingenjörskunskap med grundläggande förståelse för medicinska problemställningar. Många av kurserna är speciellt utvecklade för detta program, och bygger på den unika kompetens som finns på LTH där ett flertal internationellt framgångsrika forskningsgrupper är verksamma inom området medicinsk teknik.

Som civilingenjör i medicin och teknik får du kunskap som är central för produktutveckling och testning, vare sig arbetet utförs på ett startup-företag eller ett väletablerat storföretag. Du är väl lämpad för arbete på sjukhus, t.ex. där ett övergripande ansvar för framtidens medicintekniska utrustning krävs.

Programmet motsvaras internationellt av utbildningar inom området ”biomedical engineering”, som finns vid alla större universitet i världen. Möjligheterna till utlandsstudier eller yrkeskarriär utomlands är mycket goda eftersom biomedical engineering idag är en väletablerad disciplin runt om i världen. Det internationella perspektivet understöds av det faktum att ett stort antal kurser ges på engelska.

Upplägg och innehåll

De tre första åren ger breda, grundläggande kunskaper där medicin och teknik kombineras med kunskaper inom biovetenskap, fysik, kemi och matematik. Tillsammans etablerar kurserna det gränsöverskridande systemtänkande som alla civilingenjörer i Medicin och teknik behöver. Inför år 4 väljer du en specialisering som, kompletterad med ett flertal valfria kurser, fördjupar dina kunskaper och skapar just din specifika yrkesprofil.

Du kanske vill utveckla mobila metoder för bättre hälsa och livskvalitet eller analysera kemiska signaler i kroppen som tidigt kan varna för allvarlig sjukdom. Kanske drömmer du om att utveckla avancerade tekniska lösningar som ger allvarligt sjuka människor en ny chans.

Utbildningen har tonvikt på projektarbete och LTH har fantastiska förutsättningar att genomföra både vårdnära kurser och projekt på sjukhuset. Etiska frågor rörande medicintekniska produkter och processer återkommer i olika sammanhang genom hela utbildningen.

Framtiden

Efter examen kommer din kompetens vara mycket efterfrågad. Sverige har en internationellt framträdande position inom medicinsk teknik tack vare svenska innovationer. Som civilingenjör i medicin och teknik har du med dig ett tvärvetenskapligt synsätt som gör dig speciellt attraktiv på arbetsmarknaden.

Vare sig du jobbar på ett nystartat innovationsföretag eller ett etablerat storföretag kan du arbeta med exempelvis produktframtagning, kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling. Du kan även arbeta inom sjukhussektorn som exempelvis sjukhusingenjör, ansvara för medicinteknisk utrustning och digitala system där aspekter som inköp, användning och underhåll ingår.

En annan möjlighet är att gå vidare till en forskarutbildning. Då utbildningen är internationellt väletablerad under benämningen biomedical engineering kan forskning bedrivas vid ett utländskt universitet likaväl som vid ett svenskt.

Medicinsk teknik - vad är det?

Medicinsk teknik är ett brett område. Följande två definitioner har formulerats i svenska sammanhang:

"Medicinsk teknik är i stort sett alla produkter med medicinsk anknytning undantaget läkemedel. Det kan vara produkter inom bland annat röntgen, ortopediska implantat, stentar, minimal invasiv kirurgi, pacemakers, dialys och hjälpmedel för funktionshindrade samt förbrukningsartiklar. Medicinsk teknik räddar därmed liv och ger högre livskvalitet för många. Det lindrar också lidande, skador och handikapp. Dess roll inom hälso- och sjukvården är oerhört viktig och det finns idag över 500 0000 teknologier inom medicinsk teknik." 

- Swedish Medtech

"En produkt som enligt tillverkarens uppgift skall användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor enbart eller huvudsak påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett funktionshinder, undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller kontrollera befruktning." 

- Lagen om medicintekniska produkter, 1993:584, §2

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

  • Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik E)
  • Fysik 2
  • Kemi 1

Examen

Civilingenjörsexamen i Medicin och teknik
Master of Science in Engineering, Biomedical Engineering

Årskurs / 1 /

Medicin och teknik

Matematik

Fysik

Organisk kemi

Programmering

Sjukvård i praktiken

Årskurs / 2 /

Matematik

Cellbiologi

Människans fysiologi

Ingenjörsvetenskapliga verktyg

Medicinsk fysik

MedTek-design

Årskurs / 3 /

Statistik och biomatematik

Medicinska sensorer och bilder

Klinisk kemisk diagnostik

Biomaterial

E-hälsa

Transportfenomen

Projekt i klinnovation

Årskurs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: Biomedicinsk fysik Biomekanik och rehabilitering Signaler, bilder och e-hälsa

Valfria kurser

Examensarbete

Till nytta för världen

"Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen" är LTH:s vision. På LTH skapar vi utrymme för vetenskapliga upptäckter och nya, samhällsförbättrande innovationer. Våra utbildningar ger kunskap och verktyg som krävs för att du ska kunna vara med och bidra till att lösa de stora hållbarhets- och samhällsutmaningarna. Här nedanför kan du läsa mer om utbildningens fokusområden.

Roger von Moltzer

Studie- och karriärvägledare

roger.von_moltzer@lth.lu.se

046–222 00 88

Åsa Vestergren

Programplanerare

asa.vestergren@lth.lu.se

046-222 73 11

Andréa Tarlé Borgström

Internationell koordinator

andrea.tarle_borgstrom@lth.lu.se

046-222 34 11

Frida Sandberg

Programledare

frida.sandberg@bme.lth.se

046-222 97 75