Hoppa till huvudinnehåll

Civilingenjör i medicin och teknik

300 högskolepoäng · 5 år · Civilingenjörsexamen

Utbildningen

Utbildningen i Medicin och teknik vid LTH är unik i Sverige och är till för dig som är tvärvetenskapligt intresserad och som vill lägga grunden till framtidens teknik för hälsa. Här ger vi dig de kunskaper som efterfrågas inom såväl medicinteknisk industri och forskning som hälso- och sjukvård.

Programmet är utvecklat i samarbete med industrin och betonar därför design och innovation med patientsäkerhet som viktigt krav. Flera kurser ges på sjukhuset för att du ska få nyttiga insikter i hur medicintekniska produkter används i vården.

Programmet bygger på ett samspel mellan naturvetenskap, medicin och teknik. Utbildningen är tvärvetenskaplig i grunden och innefattar därför inte bara ett flertal kurser med teknisk inriktning utan även kurser på universitetets fakulteter för medicin och naturvetenskap.

Redan från första dagen läser du kurser som kombinerar ingenjörskunskap med grundläggande förståelse för medicinska problemställningar. Många av kurserna är speciellt utvecklade för detta program, och bygger på den unika kompetens som finns på LTH där ett flertal internationellt framgångsrika forskningsgrupper är verksamma inom området medicinsk teknik.

Som civilingenjör i medicin och teknik får du kunskap som är central för utveckling och testning av medicintekniska produkter, vare sig arbetet utförs på ett startup-företag eller ett väletablerat storföretag. Du är väl lämpad för arbete på sjukhus, t.ex. där ett övergripande ansvar för framtidens medicintekniska utrustning krävs.

Programmet motsvaras internationellt av utbildningar inom området ”biomedical engineering”, som finns vid alla större universitet i världen. Det internationella perspektivet understöds av det faktum att ett stort antal kurser ges på engelska.

Karriär och arbetsmarknad

Efter examen kommer din kompetens vara mycket efterfrågad. Sverige har en internationellt framträdande position inom medicinsk teknik tack vare svenska innovationer. Som civilingenjör i medicin och teknik har du med dig ett tvärvetenskapligt synsätt som gör dig speciellt attraktiv på arbetsmarknaden.

Vare sig du jobbar på ett nystartat innovationsföretag eller ett etablerat storföretag kan du arbeta med exempelvis produktframtagning, kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling. Du kan även arbeta inom sjukhussektorn som exempelvis sjukhusingenjör, ansvara för medicinteknisk utrustning och digitala system där aspekter som inköp, användning och underhåll ingår.

En annan möjlighet är att gå vidare till en forskarutbildning. Möjligheterna till forskarstudier eller yrkeskarriär utomlands är mycket goda eftersom biomedical engineering är en väletablerad disciplin runt om i världen.

Bred utbildning som lönar sig

Alla LTH:s ingenjörsprogram är breda utbildningar som ger dig en solid grund att stå på. Som ingenjör kan du bidra till – och skapa nya lösningar för – en hållbar samhällsutveckling och en grön, miljövänlig omställning.

Som utbildad ingenjör har du hög ingångslön. För 2024 rekommenderar fackförbundet Sveriges Ingenjörer att civilingenjörer begär minst 40 200 kronor per månad i ingångslön.

De tre första åren ger breda, grundläggande kunskaper där medicin och teknik kombineras med kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Tillsammans etablerar kurserna det gränsöverskridande systemtänkande som alla civilingenjörer i Medicin och teknik behöver. Inför år 4 väljer du en specialisering som, kompletterad med ett flertal valfria kurser, fördjupar dina kunskaper och skapar just din specifika yrkesprofil.

Du kanske vill utveckla mobila metoder för bättre hälsa och livskvalitet eller analysera kemiska signaler i kroppen som tidigt kan varna för allvarlig sjukdom. Kanske drömmer du om att utveckla avancerade tekniska lösningar som ger allvarligt sjuka människor en ny chans.

Utbildningen har tonvikt på projektarbete och LTH har fantastiska förutsättningar att genomföra både vårdnära kurser och projekt på sjukhuset. Etiska frågor rörande medicintekniska produkter och processer återkommer i olika sammanhang genom hela utbildningen.

Lunds universitet hamnar på plats 8 i världen i QS World University Ranking: Sustainability, som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. 

Hållbar utveckling är en integrerad del i alla LTH:s utbildningar och innehållet är i linje med de globala målen för hållbar utveckling. Du får kunskap och verktyg för att i framtiden arbeta med viktiga områden och påverka samhällsutvecklingen.  

Utbildningen erbjuder tre breda specialiseringar som alla bygger på den vetenskapliga mångfald som finns vid Lunds universitet och den unika kompetens som ett flertal internationellt välkända forskningsgrupper inom medicinsk teknik har.

Biomedicinsk fysik

Ger fördjupade kunskaper i medicinsk fysik och klinisk kemisk diagnostik. Kurserna förklarar de principer som ligger bakom många medicintekniska metoder i dagens sjukvård. Specialiseringen är uppdelad i fyra huvudområden, nämligen medicinsk laser, sensorer och miniatyriserade analyssystem, kärnfysik med acceleratorer och biofysik.

Biomekanik, design och rehabilitering

Specialiseringen ger fördjupade kunskaper om hur människokroppen påverkas av mekaniska laster, orsakade av yttre påverkan eller eget arbete, och modern protesteknik och rehabilitering. Kurserna ger ett djup där biomekanik utgör basen, finita elementmetoden erbjuder analys på större problem inom området, medan rehabiliteringstekniken ger kopplingen mellan teknik och människa. Kurser inom designmetodik ger kunskap i hur medicinsk teknik utvecklas med människans förutsättningar och behov i centrum.

Signaler, bilder och e-hälsa

Specialiseringen ger fördjupade kunskaper i medicinsk informationsteknik, med fokus på algoritmer och beräknings¬metoder för att extrahera information ur klinisk och hälsodata. Metoder för behandling och tolkning av medicinska signaler och bilder, samt artificiell intelligens (AI) och maskininlärning och dess tillämpningar inom hälsoområdet är centrala för specialiseringen.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

  • Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik E)
  • Fysik 2
  • Kemi 1

Examen

Civilingenjörsexamen i Medicin och teknik
Master of Science in Engineering, Biomedical Engineering

Intervjuer

Erik Atterling. Foto.

En civilingenjörsutbildning är en bra grund att stå på när man ska ut i arbetslivet och Medicin och teknik var den utbildning på LTH som bäst passade in i mina intressen.

Erik Atterling, student

Vilka förväntningar hade du på utbildningen? Har de uppfyllts?

Jag väntade mig att Medicin och teknik skulle vara en tvärvetenskaplig utbildning som skulle innehålla ett nära samspel med vården. Båda dessa förväntningar har visat sig stämma. En höjdpunkt i grundblocket var de studiebesök vi fick göra på olika vårdavdelningar på sjukhuset i Lund. Där fick man även höra från vårdanställda att vår utbildning var uppskattad och behövd, ännu ett kvitto på att man valt rätt utbildning!

Har du varit på utbyte utomlands?

Nej inte än, men jag håller alternativet öppet för de sista två åren. Jag planerar att läsa kursen Ingenjörsinriktad yrkesträning och därigenom komma till ett spännande företag, kanske i ett annat land. När möjligheten finns att se världen genom sin utbildning tycker jag att definitivt att man ska ta vara på den.

Är du engagerad i något intressant på fritiden?

Min situation är annorlunda från många andra LTH-studenters, då jag är uppvuxen i Lund och har familj och vänner här. Min fritid spenderar jag med att umgås med dem och på att idrotta, speciellt basket och fotboll. När schemat tillåter jobbar jag extra som kurir på DHL Express i Malmö. Jag är inte själv involverad i någon studentikos aktivitet, men tycker om den sammanhållning och den avslappnade stämning som råder på LTH.

Vill du ge några tankar och tips på vägen till den som funderar att läsa på LTH?

Tiden på LTH kommer bli några av de bästa åren i ditt liv. Det är lätt att trivas med likasinnade människor i din omgivning i Lund, den bästa staden i Sverige att vara student i. Studierna kräver engagemang och det kan vara bra att repetera matte sommaren innan utbildningen börjar, om man som jag hade ett par års uppehåll mellan gymnasiet och LTH. Jag har också förstått att det är fullt normalt att halvvägs in i utbildningen inte veta exakt vad jag vill göra när jag har tagit examen – det ordnar sig! Med en utbildning i Medicin och teknik är du eftertraktad på arbetsmarknaden och kan hitta en stimulerande sysselsättning som du kommer trivas med. 

Läs hela Eriks berättelse 
Dölj Eriks berättelse 
Amina Gojak. Foto.

En sak tidigt blev uppenbar var hur mycket samarbete utbildningen kräver och strävar efter. Samarbetet återfinns i kurserna som vi läser men även på icke-schemalagd tid där många hjälps åt för att klara svåra moment. Det är extremt givande!

Amina Gojak, student

Varför LTH, Lund och Medicin och teknik?

Precis som många andra sökte jag efter en utbildning som både garanterar mig en rolig och intressant upplevelse under de år jag studerar och som leder till ett jobb som stämmer överens med mina värderingar.

Efter att bestämt mig för att en civilingenjörsutbildning känns bäst för mig, som är matematik- och teknikintresserad, var valet för Medicin och teknik inte svårt att fatta. Utbildningen verkade mycket lockande ämnesmässigt och syftet att kunna hjälpa människor i behov kändes mer än rätt. Valet föll på LTH eftersom skolan har ett gott rykte vilket för mig innebar goda möjligheter till kvalitativ undervisning.

Vilka förväntningar hade du på utbildningen och har de uppfyllts?

Förväntningar var att det skulle bli en intressant utbildning där jag fick läsa många varierande kurser och få en inblick i flera olika områden, både tekniskt och medicinskt. Dessa förväntningar har uppfyllts!

En sak som jag tidigare inte tänkte på men som tidigt blev uppenbart var hur mycket samarbete utbildningen kräver och strävar efter. Samarbetet återfinns i kurserna som vi läser men även på icke-schemalagd tid där många hjälps åt för att klara svåra moment. Det är extremt givande! Tillsammans presterar vi bättre och det är en god förberedelse inför arbetsmarknaden.

Har du några tips till de som vill söka till LTH?

Vad som kan vara bra att tänka på är att få saker gjorda i tid. Detta möjliggör att man hinner lära sig vad som krävs av en i rimlig takt och samtidigt kan man med gott samvete ha tid över för annat som inte är relaterat till utbildningen.

Det är viktigt att hitta en balans mellan studierna och fritiden och i början kommer det att vara rörigt då man ställs inför mycket nytt. Det kan vara överväldigande, men allt kommer att falla på sin plats ganska snart. Hjälp av flera personer finns tillgänglig, som exempelvis av faddrar, föreläsare, studievägledare och många fler.

Läs hela Aminas berättelse 
Dölj Aminas berättelse 
Amina Gojak. Foto.

Kurser

Dessa ämesområden och kurslistningar är till för att ge en överblick av programmets kurser. För LTH:s officiella kursinformation, se läro- och timplanen.

Läro- och timplanen på Studentwebben LTH

Ämnesområden

  • Medicinsk teknik 20%
  • Matematik 13%
  • Naturvetenskap 14%
  • Programmering 13%
  • Specialisering och valfria kurser 30%
  • Examensarbete 10%

Kontakt

Roger von Moltzer. Foto.

Roger von Moltzer

Studie- och karriärvägledare

roger.von_moltzer@lth.lu.se
046–222 00 88

 

Andréa Tarlé Borgström. Foto.

Andréa Tarlé Borgström

Internationell koordinator

andrea.tarle_borgstrom@lth.lu.se
046-222 34 11

 

Dummybild.

Jessica Franzén

Programplanerare

jessica.franzen@lth.lu.se
046-222 71 17

 

Frida Sandberg. Foto.

Frida Sandberg

Programledare

frida.sandberg@bme.lth.se
046-222 97 75