Hoppa till huvudinnehåll

Kemiteknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Utbildningen

En civilingenjör i kemiteknik kan kombinera de minsta byggstenarnas egenskaper till nya material och ämnen med helt andra egenskaper – först i liten skala på ett laboratorium och sedan i stor skala vid produktion. Kemiteknik kombinerar kemi med teknik och matematik så att nya produkter och processer kan utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. De färdigheter som utbildningen ger är nödvändiga för omställningen till cirkulär ekonomi där produktion baserad på förnyelsebara råvaror ingår. 

Samhället står inför stora utmaningar för att åstadkomma en hållbar utveckling, där de produkter som behövs kan produceras utan miljöstörande utsläpp och på ett energieffektivt sätt. Som civilingenjör i kemiteknik har du viktiga kunskaper och förmågor för att bidra till denna omställning.

Utbildningen kombinerar kemi med teknik och matematik för att ge kunskap om vägen från molekyl till produkt och utformningen av processer. Att lösa problem tränas under hela utbildningen.

Du studerar i en miljö med internationellt framstående forskning, engagerade lärare och goda näringslivskontakter. 

Upplägg och innehåll

Utbildningen är uppdelad i ett basblock på 3 år och en fördjupningsdel på 2 år.

Basblocket innehåller kurser i ämnen som matematik, kemi och kemiteknik. I kemikurserna får du en molekylär förståelse för hur atomer och molekyler interagerar och reagerar samt hur material är uppbyggda. I kemitekniken bygger du vidare på dina kemikunskaper och lär dig designa produkter och processer. De sista två åren läser du en specialisering: Läkemedel, Material eller Processdesign. Här får du både möjligheter till fördjupning och till fria val ur ett stort kursutbud.

Undervisningen är mycket omväxlande. Redan i början av utbildningen ingår industrianknutna projekt där kunskaper i främst kemitek­nik tillämpas. Det finns också stora inslag av laborativa moment där du får tillämpa och praktisera dina kunska­per i kemi och kemiteknik.

Utbildningen innehåller laborationer där du själv får utforska kemiska teorier och använda modern utrustning. Du läser flera projektkurser där du får möjlighet till självständigt lärande. Det finns stora möjligheter att läsa en del av din utbildning utomlands eftersom kemiteknik är internationell utbildning.

Utbildningsprogrammet har en nära koppling till forskning både när det gäller lärare och utrustning. Denna koppling genomsyrar utbildningen och är särskilt tydlig inom just specialiseringarna samt i examensarbeten.

Du kommer också att tränas inom andra områden som t ex presentationsteknik och projektarbete.

Framtiden

Kemiteknik vid LTH ger dig en utbildning för många viktiga framtidsområden. Goda kontakter med internationella företag i regionen, närheten till forskningsmiljöer som Ideon och Medicon Village samt forskningsanläggningarna MAX IV och ESS gör att många möter sin framtida arbetsplats under utbildningen. 

Kemitekniker kan arbeta med driftsfrågor i kemisk industri eller med forskning och utveckling. En del arbetar med marknadsföring och försäljning eller med miljöfrågor hos myndigheter och företag, ofta som chefer eller projektledare. Det finns också goda möjligheter att arbeta med forskning på universitet.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

  • Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik E)
  • Fysik 2
  • Kemi 1

Examen

Civilingenjörsexamen i Kemiteknik
Master of Science in Engineering, Chemical Engineering

Årskurs / 1 /

Kemi

Kemiteknik

Matematik

Årskurs / 2 /

Kemi

Kemiteknik

Matematik

Annat

Årskurs / 3 /

Kemi

Kemiteknik

Matematik

Annat

Årskurs / 4 /

Specialiseringar inom: Material Processdesign Läkemedel

Valfria kurser

Examensarbete

Gunilla Persson

Studie- och karriärvägledare

gunilla.persson@lth.lu.se

046–222 84 93

Lena Nielsen

Programplanerare

lena.nielsen@lth.lu.se

046-222 08 71

Cecilia Nilsson

Internationell koordinator

cecilia.nilsson@lth.lu.se

046-222 97 22

Margareta Sandahl

Programledare

margareta.sandahl@chem.lu.se

046-222 49 95