Hoppa till huvudinnehåll

Högskoleingenjör i byggteknik – järnvägsteknik

180 högskolepoäng · 3 år · Högskoleingenjörsexamen

Utbildningen

Vill du ta ett karriärkliv, få ansvarsfulla arbetsuppgifter och jobba för framtidens ”gröna” trafik? Som högskoleingenjör i Byggteknik - Järnvägsteknik utbildar du dig till nytta för klimatet och samhällsbygget, och får en kunskap som är mycket eftertraktad på arbetsmarknaden.

Byggteknik med inriktning järnväg handlar om samhällsbyggnad, infrastruktur och transporter med fokus på järnväg. Järnvägen är med sin minimala klimatpåverkan ett av framtidens självklara resealternativ och satsningarna på järnvägen är större än någonsin.

Det händer mycket inom området, som till exempel utbyggnad av höghastighetsjärnväg och uppgraderingar av tekniska system.

Utbildningen är väl förankrad i arbetslivet, och innehåller både teoretiska och praktiska kurser. LTH:s utbildningar till högskoleingenjör ges i Helsingborg, en stad som ger dig fantastiska förutsättningar att få kontakt med företag och näringsliv redan under din utbildning.

Karriär och arbetsmarknad

Järnvägssektorn behöver många ingenjörer och har ett stort behov av att nyanställa. Du går därför en mycket god arbetsmarknad till mötes.

När du är klar med studierna kan du vara med och skapa förutsättningar för framtidens resande, en klimatsmart infrastruktur och ett hållbart samhälle.

Utbildningen ger dig möjlighet att bidra till tågtrafikens utveckling, planering, byggande, förvaltning och operativa ledning. Du förbereds för att arbeta med järnvägsteknik, underhållsteknik och järnvägsförvaltning.

Du kan arbeta som projektör, byggledare, planerare, utredare och projektledare på såväl konsultföretag som byggföretag och offentliga aktörer. 

Bred utbildning som lönar sig

Alla LTH:s ingenjörsprogram är breda utbildningar som ger dig en solid grund att stå på. Som ingenjör kan du bidra till – och skapa nya lösningar för – en hållbar samhällsutveckling och en grön, miljövänlig omställning.

Som utbildad ingenjör har du hög ingångslön. För 2024 rekommenderar fackförbundet Sveriges Ingenjörer att högskoleingenjörer begär minst 38 100 kronor per månad i ingångslön.

Du får de grundläggande kunskaper inom matematik, mekanik, fysik och geomatik som en ingenjör behöver.

År 1 läser du flera kurser som berör hela samhällsbyggnadsprocessen, t ex hur planeringsprocessen går till och hur det går till att bygga järnväg och väg. Du lär dig också hur man planerar trafiken för att det ska fungera i vårt samhälle och hur man kan bygga mer hållbart. Detta varvas mer med traditionella ämnen som exempelvis matematik, fysik och CAD.

År 2 består till största delen av kurser inom järnvägsteknik där teori varvas med praktik. Du kommer att fördjupa dina kunskaper inom områdets fyra teknikdelar banteknik, elteknik, signal- och telekommunikationsteknik. Du lär dig hur trafiken i samhället fungerar och hur beslutsprocessen för infrastrukturprojekt fungerar.

År 3 fokuserar på projektering och nybyggnation av järnvägsanläggningar. Du får träna på att tänka mer övergripande och utifrån ett helhetsperspektiv på järnväg. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som normalt genomförs i samarbete med något företag inom järnvägssektorn.

Lunds universitet hamnar på plats 8 i världen i QS World University Ranking: Sustainability, som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. 

Hållbar utveckling är en integrerad del i alla LTH:s utbildningar och du får kunskap och verktyg för att i framtiden arbeta med viktiga områden och påverka samhällsutvecklingen.  

Utbildningen i Järnvägsteknik lär dig att arbeta med lösningar för flera av de globala målen, särskilt:

 • Hållbara städer och samhällen
 • Ingen fattigdom
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

För att du ska få möjlighet att komma ut på företag, myndigheter och förvaltningar har utbildningen en arbetslivsförankring i branschen.

Afu (Arbetslivsförankrad utbildning) är ett praktiskt tillämpat delmoment i utvalda kurser under år 1 och 2. Målet är att uppnå en effektivare inlärning genom kopplingen teori/praktik samt att få en inblick i arbetslivet.

Under år 1 består det av studiebesök samt deltagande i branschanknuten säkerhetsutbildning, samt praktik/studiebesök inom ett för inriktningen lämpligt produktionsområde. År 2 innehåller studiebesök eller projektföreläsningar inom ett företag, myndighet eller förvaltning.

Utbildningen bedrivs i samarbete med Trafikverksskolan i Ängelholm där en del av kurserna är förlagda eftersom skolan har ändamålsenliga anläggningar för de praktiska momenten. Vissa fördjupningskurser är förlagda till LTH i Lund. För resor till dessa utbildningsorter ansvarar studenten själv.

Vill du fortsätta studera har du efter utbildningen möjlighet att söka till civilingenjörsprogrammet väg- och vattenbyggnad vid LTH.

Om du studerar till högskoleingenjör är din utbildningstid förlagd till LTH i Helsingborg, som hittas på Lunds universitet, Campus Helsingborg. Campus Helsingborg är en lärplats för många olika utbildningar där LTH är en central del av verksamheten. Här studerar 4 000 av universitetets 45 000 studenter. Verksamheten och utbildningarna präglas av gränsöverskridande utbildning och forskning i nära samverkan med företag och organisationer.

Helsingborg är landets åttonde största stad med mer än 150 000 invånare i kommunen. Campus Helsingborg ligger några minuters promenad från stadens centralstation dit du kan ta dig med buss, tåg och färja. 

Som student vid Lunds universitet, Campus Helsingborg får du mycket studentliv. Förutom allt engagemang i Helsingborg finns aktiviteter i Lund, Malmö och Köpenhamn nära.

Campus Helsingborgs webbplats

Livet som student på Campus Helsingborg (Campus Helsingborgs webbplats)

LTH vid Campus Helsingborg

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

 • Matematik 3c (eller äldre kurs Matematik D)
 • Fysik 2
 • Kemi 1

Examen

Högskoleingenjörsexamen i Byggteknik
Bachelor of Science in Engineering, Civil Engineering

Foto: Johan Nilsson/Øresundsbron

Intervjuer

Hanna Göransdotter. Foto.

Jag bevakar alla förfrågningar inom affärsområde järnväg. Vår största kund är Trafikverket, men förfrågningar kommer också från kommuner och företag. Jag kollar om det är ett projekt som vi vill ha, om vi kan lämna offert och till vilket pris. Jag är lite som spindeln i nätet och behöver veta vem som ska kontaktas och vilken typ av input som behövs.

Hanna Göransdotter, Nationell anbudskoordinator, Atkins

Jag bevakar alla förfrågningar inom affärsområde järnväg. Vår största kund är Trafikverket, men förfrågningar kommer också från kommuner och företag. Jag kollar om det är ett projekt som vi vill ha, om vi kan lämna offert och till vilket pris. Jag är lite som spindeln i nätet och behöver veta vem som ska kontaktas och vilken typ av input som behövs.

Läs hela Hannas berättelse 
Dölj Hannas berättelse 
Mikael Drexler. Foto.

Med hjälp av engagerade och kunniga lärare stod jag tre år senare med ett examensbevis i handen och kunde nu fullfölja ett livslångt intresse, för att kunna börja arbeta med järnväg.

Mikael Drexler, Asset data manager, Strukton Rail

Mitt intresse för järnväg har funnits hela mitt liv då jag lekte mycket med tågbanor när jag var yngre. Efter att ha jobbat några år efter gymnasiet väcktes mitt intresse för järnväg återigen till liv och då kände jag att jag skulle göra slag i saken.

Tyvärr fanns inte behörigheten att söka till högskoleingenjörsutbildningen med inriktning järnväg med min gymnasieutbildning. Jag fann då att det tekniska basåret på Campus Helsingborg hade platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning, vilket passade mig. Efter det tekniska basåret började jag min högskoleingenjörsutbildning med inriktning järnväg. Med hjälp av engagerade och kunniga lärare stod jag tre år senare med ett examensbevis i handen och kunde nu fullfölja ett livslångt intresse för att kunna börja arbeta med järnväg.

Jag arbetar idag som Asset data manager för Strukton Rail inom det danska projektet Fjernbane. Projektet går ut på att anpassa det danska järnvägssystemet till ERTMS, vilket är ett EU-gemensamt signalsystem.

Mina arbetsdagar är allt från lugna dagar med att skriva dokument till hektiska dagar där beslut måste fattas. Då studietiden med sitt intensiva tentaplugg och relativt lugna tid däremellan är väldigt lik mina arbetsdagar har jag kunnat dra nytta av min tid från Campus Helsingborg till mitt arbetsliv. Och eftersom jag är en person som gillar att ha många bollar i luften och inte sitta still passar detta mig perfekt

Läs hela Mikaels berättelse 
Dölj Mikaels berättelse 
Mikael Drexler. Foto.

Kurser

Dessa ämesområden och kurslistningar är till för att ge en överblick av programmets kurser. För LTH:s officiella kursinformation, se läro- och timplanen.

Läro- och timplanen på Studentwebben LTH

Ämnesområden

 • Matematik 14%
 • Fysik 4%
 • Byggteknik 12%
 • Järnvägsteknik 33%
 • Trafikteknik 5%
 • Byggledning 11%
 • Ekonomi 4%
 • Valfria kurser / praktik 4%
 • Examensarbete 13%

Kontakt

Rebecca Little-Smith. Foto.

Rebecca Little-Smith

Studie- och karriärvägledare / Programplanerare

info_helsingborg@lth.lu.se
042-35 67 40

 

Markus Gustavsson. Foto.

Markus Gustavsson

Trafikverksskolan

markus.a.gustavsson@trafikverket.se
072-143 60 45

 

Helena Svensson. Foto.

Helena Svensson

Programledare

helena.svensson@tft.lth.se
0705-099 089