Hoppa till huvudinnehåll
Ett tåg som kör över Öresundsbron.

Byggteknik - Järnvägsteknik

180 högskolepoäng  •  3 år  •  Högskoleingenjörsexamen

Utbildningen

Vill du ta ett karriärkliv, få ansvarsfulla arbetsuppgifter och jobba för framtidens ”gröna” trafik? Som högskoleingenjör i Byggteknik - Järnvägsteknik utbildar du dig till nytta för klimatet och samhällsbygget, och får en kunskap som är mycket eftertraktad på arbetsmarknaden.

Byggteknik med inriktning järnväg handlar om samhällsbyggnad, infrastruktur och transporter med fokus på järnväg. Järnvägen är med sin minimala klimatpåverkan ett av framtidens självklara resealternativ och satsningarna på järnvägen är större än någonsin.

Det händer mycket inom området, som till exempel utbyggnad av höghastighetsjärnväg och uppgraderingar av tekniska system.

Utbildningen är väl förankrad i arbetslivet, och innehåller både teoretiska och praktiska kurser. LTH:s utbildningar till högskoleingenjör ges i Helsingborg, en stad som ger dig fantastiska förutsättningar att få kontakt med företag och näringsliv redan under din utbildning.

Framtid/arbetsmarknad

Järnvägssektorn behöver många ingenjörer och har ett stort behov av att nyanställa. Du går därför en mycket god arbetsmarknad till mötes.

När du är klar med studierna kan du vara med och skapa förutsättningar för framtidens resande, en klimatsmart infrastruktur och ett hållbart samhälle.

Utbildningen ger dig möjlighet att bidra till tågtrafikens utveckling, planering, byggande, förvaltning och operativa ledning. Du förbereds för att arbeta med järnvägsteknik, underhållsteknik och järnvägsförvaltning.

Du kan arbeta som projektör, byggledare, planerare, utredare och projektledare på såväl konsultföretag som byggföretag och offentliga aktörer. 

Upplägg och innehåll

Du får de grundläggande kunskaper inom matematik, mekanik, fysik och geomatik som en ingenjör behöver.

År 1 läser du flera kurser som berör hela samhällsbyggnadsprocessen, t ex hur planeringsprocessen går till och hur det går till att bygga järnväg och väg. Du lär dig också hur man planerar trafiken för att det ska fungera i vårt samhälle och hur man kan bygga mer hållbart. Detta varvas mer med traditionella ämnen som exempelvis matematik, fysik och CAD.

År 2 består till största delen av kurser inom järnvägsteknik där teori varvas med praktik. Du kommer att fördjupa dina kunskaper inom områdets fyra teknikdelar banteknik, elteknik, signal- och telekommunikationsteknik. Du lär dig hur trafiken i samhället fungerar och hur beslutsprocessen för infrastrukturprojekt fungerar.

År 3 fokuserar på projektering och nybyggnation av järnvägsanläggningar. Du får träna på att tänka mer övergripande och utifrån ett helhetsperspektiv på järnväg. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som normalt genomförs i samarbete med något företag inom järnvägssektorn.

Kontakt med näringslivet

För att du ska få möjlighet att komma ut på företag, myndigheter och förvaltningar har utbildningen en arbetslivsförankring i branschen.

Afu (Arbetslivsförankrad utbildning) är ett praktiskt tillämpat delmoment i utvalda kurser under år 1 och 2. Målet är att uppnå en effektivare inlärning genom kopplingen teori/praktik samt att få en inblick i arbetslivet.

Under år 1 består det av studiebesök samt deltagande i branschanknuten säkerhetsutbildning, samt praktik/studiebesök inom ett för inriktningen lämpligt produktionsområde. År 2 innehåller studiebesök eller projektföreläsningar inom ett företag, myndighet eller förvaltning.

Utbildningen bedrivs i samarbete med Trafikverksskolan i Ängelholm där en del av kurserna är förlagda eftersom skolan har ändamålsenliga anläggningar för de praktiska momenten. Vissa fördjupningskurser är förlagda till LTH i Lund. För resor till dessa utbildningsorter ansvarar studenten själv.

Vill du fortsätta studera har du efter utbildningen möjlighet att söka till civilingenjörsprogrammet väg- och vattenbyggnad vid LTH.

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

  • Matematik 3c (eller äldre kurs Matematik D)
  • Fysik 2
  • Kemi 1

Examen

Högskoleingenjörsexamen i Byggteknik
Bachelor of Science in Engineering, Civil Engineering

Foto: Johan Nilsson/Øresundsbron

Årskurs / 1 /

Matematik

Transport och samhälle

Fysik

Miljövetenskap

Geodetisk mätningsteknik

Kommunikation och datorverktyg

Väg- och järnvägsteknik

Årskurs / 2 /

Matematisk statistik

Materialmekanik

Trafikstyrning och telekommunikation

Elteknik

Geologi och geoteknik

Samhällsekonomi

Trafikteknisk teori

Banteknik för ingenjörer

Årskurs / 3 /

Projektering av järnvägens tekniska system

Bygg -och anläggningsprocessen

Samverkan fordon/bana – spårfordonsteknik

Kapacitet och punktlighet i järnvägstrafik

Valfri kurs / praktik

Examensarbete

Till nytta för världen

"Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen" är LTH:s vision. På LTH skapar vi utrymme för vetenskapliga upptäckter och nya, samhällsförbättrande innovationer. Våra utbildningar ger kunskap och verktyg som krävs för att du ska kunna vara med och bidra till att lösa de stora hållbarhets- och samhällsutmaningarna. Här nedanför kan du läsa mer om utbildningens fokusområden.

Rebecca Little-Smith

Studie- och karriärvägledare / Programplanerare

info_helsingborg@lth.lu.se

042-35 67 40

Helena Svensson

Programledare

helena.svensson@tft.lth.se

0705-099 089

Markus Gustavsson

Trafikverksskolan

markus.a.gustavsson@trafikverket.se

072-143 60 45