Internationella möjligheter

Som student på LTH har du chans att söka dig ut i världen under din studietid. Utlandsstudier berikar både dig och din utbildning. Det ger dig även vänner, minnen för livet och värdefulla erfarenheter som är till stor nytta när du efter din utbildning ska ut på arbetsmarknaden.

Utbytesstudier

Utbytesstudier innebär att du studerar en eller två terminer vid ett av LTHs partneruniversitet. LTH samarbetar med över 200 partneruniversitet i över 30 länder, det skiftar dock från år till år vilket universitet du kan söka till.

Cirka 400 av våra studenter åker på utbyte varje år - oftast åker du under ditt fjärde eller femte år.

Termin 5 i Kanada

För dig som läser Datateknik eller Ekosystemteknik ges möjligheten att läsa femte terminen i årskurs 3 vid University of Waterloo, Kanada. Här erbjuds du ett brett utbud av kurser som är relaterade till ditt program vid LTH.

Dubbelexamen

Du som väljer att göra en dubbelexamen (double degree) får två civilingenjörsexamina, en från ditt hemuniversitet och en från ett annat lärosäte utomlands. Det innebär att den totala studietiden förlängs med 1-2 terminer och medför att du får en helt annan insikt i och kunskap om värdlandets språk och kultur.

Sommarskola

Sommarskola är ett utmärkt alternativ om man vill få internationell erfarenhet men inte vara borta en hel termin.

Välj mellan sommarskola genom LTH eller Lunds universitet, eller åk på egen hand till några av de många sommarkurserna Internationella avdelningen får tips om från våra partneruniversitet.

Praktik utomlands

Att praktisera utomlands ger dig både erfarenhet från arbetslivet och den internationella arbetsmarknaden. Det finns stora möjligheter att hitta spännande praktikplatser runt om i Europa. Många företag med global verksamhet har som policy att erbjuda praktikplatser till internationella studenter. På så vis kan de rekrytera ingenjörer och arkitekter med olika kompetenser och olika kulturell bakgrund. Som praktikant i Europa kan du dessutom få Erasmusstipendium.

Examensarbete och fältstudier

Som LTH-student kan du genomföra ditt examensarbete utomlands, antingen på ett universitet eller på ett företag eller organisation. Precis som om du skulle skriva examensarbetet i Sverige behöver du en huvudhandledare och examinator vid LTH och det är viktigt att du följer de anvisningar som gäller för examensskrivande vid LTH.

Läs mer om internationella möjligheter

Sidansvarig: outgoing@lth.lu.se | 2020-12-14