Hoppa till huvudinnehåll

Informations- och kommunikationsteknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Utbildningen

På LTH:s utbildning inom informations- och kommunikationsteknik ligger fokus på internet, säkerhet och interaktionsdesign. Du lär dig också mycket om mjukvaruutveckling och digitalisering. Som ingenjör får du insikt i framtidens tjänster och tillämpningar. Du kommer delta i och leda projekt där komplexa tekniska system möter människans förutsättningar, möjligheter och behov.

Informations- och kommunikationsteknik är den tekniska grunden för dagens informationssamhälle. Metoder för att behandla, överföra och presentera information, i till exempel datorer och smarta telefoner, utvecklas i snabb takt. Här utbildas du i att arbeta med, delta i och leda denna teknikutveckling.

Utbildningen ger träning i och förutsättningar för att utveckla kvalificerade kommunikationssystem samt förståelse för de principer och protokoll som bygger upp dessa. Du får även bred kunskap om säkerhet och sårbarhet och hur man konstruerar och analyserar säkerhetslösningar för system och nätverk. Användarperspektivet är en viktig del i utbildningen, då det finns en stor efterfrågan på arbetsmarknaden av personer med denna kunskap.

Som civilingenjör i informations- och kommunikationsteknik blir du särskilt lämpad att arbeta med och delta i teknikutvecklingen av framtidens IT-produkter, system och applikationer. Du får en god helhetsförståelse av hela kommunikationskedjan: hur informationen bearbetas och skickas, hur olika kommunikationsnät är uppbyggda för att hantera informationsflöden samt hur användaren interagerar med tekniken för att tillgodogöra sig informationen på bästa sätt.

Upplägg och innehåll

De första tre åren består av grundläggande kurser i framför allt kärnämnena matematik, programmering, kommunikationsteknik och interaktionsdesign. Redan det första året kommer du i kontakt med alla kärnämnen, men får också möjlighet att praktiskt experimentera med programmering, kommunikationsteknik och interaktion i kursen digitaliseringsprojekt. 

De sista två åren profilerar du dig genom att välja en specialisering och valfria kurser. Det finns fyra specialiseringar: Användbarhet och design, Kommunikationssystem, Programvara och Säkerhet.

Under hela utbildningen varvas teoretiska kurser med praktiska projektkurser, som utförs både enskilt och som grupparbeten. Sista terminen gör du ett examensarbete, ofta på ett teknikföretag i regionen.

Framtiden

Med den gedigna kunskap du tillägnar dig under utbildningen får du en förmåga att utvecklas i din yrkesroll i takt med att teknikens och samhällets behov av kunskaper och färdigheter förändras.

Arbetsmarknaden är mycket ljus för dig som väljer att bli civilingenjör inom området. Många inom området informations- och kommunikationsteknik arbetar till exempel som teknisk expert, projektledare, utvecklingsansvarig, programmerare, chef på olika nivåer eller som forskare. Du kan jobba i allt från små startup-företag till stora IT-jättar.

Som civilingenjör i informations- och kommunikationsteknik har du stora möjligheter att över tid avancera i karriären, och få ett större inflytande i beslutsfattandet kring informations- och kommunikationssystem.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

  • Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik E)
  • Fysik 2
  • Kemi 1

Examen

Civilingenjörsexamen i Informations- och kommunikationsteknik
Master of Science in Engineering, Information and Communication Engineering Technologies

Årskurs / 1 /

Datakommunikation

Interaktionsdesign

Matematik

Programmering

Digitaliseringsprojekt

Årskurs / 2 /

Datakommunikation

Interaktionsdesign

Matematik

Matematisk statistik

Programmering

Årskurs / 3 /

Datakommunikation

Interaktionsdesign

Matematik

Vetenskapsteori

Programmering

Årskurs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: Kommunikationssystem, Säkerhet, Användbarhet och design, Programvara

Valfria kurser

Examensarbete

Tobias Björklund

Studie- och karriärvägledare

tobias.bjorklund@lth.lu.se

046-222 71 38

Pablo Hernandez

Programplanerare

pablo.hernandez@lth.lu.se

046-222 71 02

Carl-Johan Andersson

Internationell koordinator

carl-johan.andersson@lth.lu.se

046-222 15 11

Kirsten Rassmus-Gröhn

Programledare

kirsten.rassmus-grohn@certec.lth.se

046-222 03 50