Informations- och kommunikationsteknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Utbildningen

På LTH:s utbildning inom informations- och kommunikationsteknik ligger fokus på internet, säkerhet och interaktionsdesign. Du lär dig också mycket om mjukvaruutveckling och digitalisering. Som ingenjör får du insikt i framtidens tjänster och tillämpningar. Du kommer att delta i och leda projekt där komplexa tekniska system möter människans förutsättningar, möjligheter och behov.

Informations- och kommunikationsteknik är den tekniska grunden för dagens informationssamhälle. Metoder för att behandla, överföra och presentera information, i t.ex. datorer och smarta telefoner, utvecklas i snabb takt. Här utbildas du i att arbeta med, delta i och leda denna teknikutveckling.

Utbildningen ger träning i och förutsättningar för att utveckla avancerade kommunikationssystem samt förståelse för de principer och protokoll som bygger upp dessa. Du får även bred kunskap om säkerhet och sårbarhet och hur man konstruerar och analyserar säkerhetslösningar för system och nätverk. Användarperspektivet är en viktig del i utbildningen, då det finns en stor efterfrågan på arbetsmarknaden av personer med denna kunskap.

Som civilingenjör i informations- och kommunikationsteknik är du särskilt lämpad att arbeta med och delta i teknikutvecklingen av framtidens produkter, system och applikationer. Du får en god helhetsförståelse av hela kommunikationskedjan, hur informationen bearbetas och skickas, hur olika kommunikationsnät är uppbyggda för att hantera informationsflöden samt hur användaren interagerar med tekniken för att tillgodogöra sig informationen på bästa sätt.

Upplägg och innehåll

De första tre åren består av grundläggande kurser i bland annat matematik och programmering. Matematikundervisningen har spridits ut över programmets tre första år, liksom kurser i grundläggande programmering. Detta gör det möjligt att praktiskt integrera kunskaperna från kurserna med övriga kurser i utbildningen.

År 4 och 5 profilerar du dig genom att välja en specialisering och valfria kurser. 

Framtiden

Arbetsmarknaden är mycket ljus för dig som väljer att bli civilingenjör inom detta område. Många inom området informations- och kommunikationsteknik arbetar till exempel som teknisk expert, projektledare, utvecklingsansvarig, chef på olika nivåer eller som forskare. 

Som civilingenjör inom informations- och kommunikationsteknik har du en gedigen kunskap om olika aspekter av datakommunikation. Du vet hur systemet byggs upp av de olika delarna och hur de påverkar varandra.

Datakommunikation är idag en grundpelare inom de mest skiftande områden med en uppsjö av avancerade tillämpningar som ställer hårda krav på exempelvis användbarhet, säkerhet, robusthet, nätuppbyggnad och kvalitet i överföringen.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

Områdesbehörighet A9:

  • Matematik 4 (eller Matematik E)
  • Fysik 2 (eller Fysik B)
  • Kemi 1 (eller Kemi A)

Antagningsstatistik HT2020

Examensbenämning

Civilingenjör i Informations- och kommunikationsteknik
Master of Science in Engineering, Information and Communication Engineering Technologies

Årskurs / 1 /

Datakommunikation

Interaktionsdesign

Matematik

Programmering

Digitaliseringsprojekt

Årskurs / 2 /

Datakommunikation

Interaktionsdesign

Matematik

Matematisk statistik

Programmering

Årskurs / 3 /

Datakommunikation

Interaktionsdesign

Matematik

Vetenskapsteori

Programmering

Årskurs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: Kommunikationssystem, Säkerhet, Användbarhet och design, Programvara

Valfria kurser

Examensarbete

Tobias Björklund

Studie- och karriärvägledare

tobias.bjorklund@lth.lu.se

046-222 71 38

Nora Ekdahl

Programplanerare

nora.ekdahl@lth.lu.se

046-222 47 83

Carl-Johan Andersson

Internationell koordinator

carl-johan.andersson@lth.lu.se

046-222 15 11

Paul Stankovski

Programledare

paul.stankovski@eit.lth.se

046-222 75 84