Hoppa till huvudinnehåll

Fristående kurser

Drönartillämpningar inom EASAs specifika kategori (TFRH05), 15.0 hp

Drone Applications in the EASA Specific Category

Drönare är fantastiska verktyg som kan användas för en mängd uppgifter. I vissa branscher är de redan standardutrustning men många fler applikationer ligger ännu i framtiden. Kursen syftar till att ge studenten en god förståelse för drönaroperationer och lösningar för dagens samhälls- och miljöutmaningar. Vissa drönartillämpningar kan kräva operationer med högre risk; till exempel att transportera gods, flyga över stadsområden, flyga bortom synhåll eller använda tunga drönare. Drönaroperationer som innebär högre risk måste följa reglerna i den specifika kategorin av EU: s drönarregler. För operationer i den specifika kategorin kommer det att finnas behov av fjärrpiloter med nödvändig kompetens. Denna kurs ger studenterna den grundläggande kompetensen som krävs för verksamheter inom den specifika kategorin. Kursen omfattar flygteori och praktisk utbildning med fokus på obemannade luftfartygssystem (UAS) och dess integrering i luftfartssystemet, och omfattar Transportstyrelsens och EASAs utbildningsnivå för operationer i SPECIFIK kategori. Den praktiska utbildningen omfattar såväl rotorförsedda som fastbevingade obemannade luftfartygssystem. Efter framgångsrik examination av kursen får studenten ett bevis på grundläggande kompetens för operationer i den specifika kategorin.

Kursplan

PDF Webbsida

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt FLYF20, Drönares teknologi och samhällstillämpningar, eller motsvarande kvalificerande yrkesverksamhet

Anmälningsuppgifter

När Vårtermin 2024, 2024-01-15 - 2024-06-02
Plats Lund
Studietakt Normal • Halvfart • Dagtid
Språk Engelska
Anmälan senast 2023-10-16 Gå till anmälan
LU:s kurssida TFRH05
Urval Se LU:s kurssida

Kontakter

Kursansvarig Rikard Tyllström rikard.tyllstrom@tfhs.lu.se
Sidansvarig: svl-jour@lth.lu.se | 2023-02-27