Hoppa till huvudinnehåll

Fristående kurser

Omvärdera utformning av bostadsområden efter COVID-19 utifrån förbättrad motståndskraft, del 1 introduktion (TFRG80), 7.5 hp

Rethinking Human Settlements from a Resilience Perspective after COVID-19, Part 1 Introduction

Kursen ”Omvärdera utformning av bostadsområden efter COVID-19 utifrån förbättrad motståndskraft, del 1 introduktion”, introducerar förhållandet mellan människor och den byggda miljön med avseende på motståndskraft vad det gäller hälsa i urbana områden. Kursen ger deltagarna kunskap om bostäder och grannskapskvaliteter / attribut vid förekomsten av COVID-19, med betoning på vikten av öppet stadsrum, jämlikhet och motståndskraft när man förbättrar eller planerar framtida stadsdelar. Kursen ger en förståelse för effekterna av COVID-19 på människors vardag när det gäller användningen av den byggda miljön i olika sammanhang. Kursen syftar vidare till att hjälpa deltagarna att förstå kombinerade metoder och empiriska tillämpningar vid planering och utformning av stadsdelar/bostadsområden efter erfarenheten av en pandemi.

Kursplan

PDF Webbsida

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Kandidatexamen i Arkitektur / Landskapsarkitektur / Fysisk planering / Urban Design / Stadsförvaltning / Lantmäteri / Kulturgeografi / Urbana studier / Katastrofhantering / Humanitärt bistånd och utveckling / Samhällsbyggnad eller motsvarande.

Anmälningsuppgifter

När Vårtermin 2024, 2024-02-26 - 2024-05-31
Plats Lund
Studietakt Distans • Tredjedelsfart • Blandad undervisningstid
Språk Engelska
Anmälan senast 2023-10-16 Gå till anmälan
LU:s kurssida TFRG80
Urval Se LU:s kurssida

Kontakter

Kursansvarig Laura Liuke laura.liuke@hdm.lth.se
Kursansvarig Ivette Arroyo ivette.arroyo@hdm.lth.se
Lärare Erik Johansson erik.johansson@hdm.lth.se
Sidansvarig: svl-jour@lth.lu.se | 2023-02-27