Hoppa till huvudinnehåll

Fristående kurser

En cirkulär byggindustri - Introduktion (TFRE25), 4.0 hp

A Circular Building Sector - Introduction

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljö- och klimatpåverkan. Ser vi på branschen ur ett europeiskt perspektiv, står byggsektorn för hälften av alla råvaror som utvinns, hälften av den totala energianvändningen, en tredjedel av all vattenanvändning och en tredjedel av allt avfall som genereras. Den svenska byggindustrin utgör drygt 20 % av Sveriges totala klimatutsläpp. En omställning till en cirkulär ekonomi i byggsektorn är viktigt för att Sverige ska nå uppsatta miljö- och klimatmål. För att omställningen ska vara möjlig kommer många olika yrkesroller inom bygg- och fastighetssektorn behöva komplettera sin kompetens och det behövs ny kunskap både för att lösa de dagliga arbetsuppgifterna och för att kunna utveckla och ställa om sektorn. På LTH finns både ett Profilområde och ett Tematiskt samverkansinitiativ som tvärvetenskapligt adresserar frågeställningar som kopplar till en cirkulär byggindustri. Kursen baseras på denna samlade kompetens för att hantera relevanta och angelägna aspekter av en cirkulär byggindustri. Syftet med kursen är att förmedla grundläggande kunskaper och en övergripande förståelse för de olika tvärvetenskapliga aspekter som är relevanta i omställningen till en cirkulär byggindustri som beaktar hållbarhet ur ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt perspektiv.

Kursplan

PDF Webbsida

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Anmälningsuppgifter

När Vårtermin 2024, 2024-01-15 - 2024-06-02
Plats Lund
Studietakt Distans • Kvartsfart • Blandad undervisningstid
Språk Svenska
Anmälan senast 2023-10-16 Gå till anmälan
LU:s kurssida TFRE25
Urval Se LU:s kurssida

Kontakter

Kursansvarig Ulla Janson ulla.janson@hvac.lth.se
Kursansvarig Dennis Johansson dennis.johansson@hvac.lth.se
Sidansvarig: svl-jour@lth.lu.se | 2023-02-27