Hoppa till huvudinnehåll

Fristående kurser

Metoder för användarmedverkan i designprocesser (TFRD50), 7.5 hp

Methods for User Participation in Design Processes

Det finns en kraft i design som kan öppna upp möjligheter att bidra till ny design av ny teknik och till samhällsutvecklingen i stort. Att skapa förutsättningar för människor att delta i designprocesser bär med sig stor potential att nå starkare och mer relevanta slutresultat. Samtidigt kan det vara en utmaning att få till ett samskapande som bygger på ömsesidig information och inspiration och där alla kan vara delaktiga. När det lyckas väl går det att skapa sammanhang som gnistrar av engagemang, glädje och överraskande resultat. Denna kurs är inriktad på metoder för användarmedverkan och samskapande designprocesser. Kursen behandlar processen: fram för allt hur man tar fram nya idéer och produkter, tjänster, miljöer eller program. Kursen riktar sig till personer med olika bakgrund som yrkesarbetar med, eller har kunskap om produktutveckling, arkitektur, policyfrågor, tjänstedesign eller som fattar beslut om design som påverkar människor.

Kursplan

PDF Webbsida

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Anmälningsuppgifter

När Vårtermin 2024, 2024-01-15 - 2024-06-02
Plats Lund
Studietakt Distans • Kvartsfart • Blandad undervisningstid
Språk Svenska
Anmälan senast 2023-10-16 Gå till anmälan
LU:s kurssida TFRD50
Urval Se LU:s kurssida

Kontakter

Kursansvarig Kirsten Rassmus-Gröhn kirre@certec.lth.se
Lärare Charlotte Magnusson charlotte@certec.lth.se
Sidansvarig: svl-jour@lth.lu.se | 2023-02-27