Hoppa till huvudinnehåll

Fristående kurser

Människan i extrema miljöer (TFRC70), 7.5 hp

Humans in Extreme Environments

Kursen ger aktuell kunskap om påverkan på människan av den yttre miljön med avseende på framför allt värme och kyla, kallt vatten och dykning, lufttrycksförhållanden, syrefattiga miljöer samt metoder och strategier för riskbedömning och åtgärdande. Den omgivande miljöns fysiska komponenter (ex vis klimat, brand, lufttryck, kallt vatten) kan innebära risker för ogynnsam påverkan på människans hälsa, funktion, arbetsförmåga och välbefinnande. I arbetslivet, inom räddningstjänsten vid katastroftillbud, inom turism och i samband med idrott och sportaktiviteter utsätts människor ibland för extrema förhållanden. Kunskapen kring sammanhängande risker är relativt väl utvecklad men begränsat tillgänglig för många utsatta grupper. En nödvändig förutsättning för att säkert hantera sådana situationer är att personer med olika ansvar inom sektorn har och uppdateras med färsk kunskap. Detta gäller inte minst personal inom räddningstjänsten men arbetsledare, idrottsledare m fl behöver ha kunskap om människans behov, förutsättningar och begränsningar för utformning av aktiviter under extrema miljöförhållanden. Kunskapen kan också användas för att skapa och utforma produkter för säker funktion i extrema miljöer.

Kursplan

PDF Webbsida

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Anmälningsuppgifter

När Vårtermin 2024, 2024-01-15 - 2024-06-02
Plats Lund
Studietakt Normal • Kvartsfart • Dagtid
Språk Engelska
Anmälan senast 2023-10-16 Gå till anmälan
LU:s kurssida TFRC70
Urval Se LU:s kurssida

Kontakter

Kursansvarig Chuansi Gao chuansi.gao@design.lth.se
Sidansvarig: svl-jour@lth.lu.se | 2023-02-27