Hoppa till huvudinnehåll

Fristående kurser

Transportmanagement (TFRP85), 7.5 hp

Transport Management

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i hur samhällets transporter kan påverkas genom andra åtgärder än rent infrastrukturmässiga. Kursen ger förståelse för hur olika åtgärder kan påverka transportefterfrågan och i kursen betonas behovet och vikten av ett helhetstänkande i transportsystemet – både gällande gods- och persontransporter. Kursen skall stimulera till tvärdisciplinärt samarbete och ge förståelse för samspelet mellan olika planeringsnivåer, sektorer och aktörer.

Kursplan

PDF Webbsida

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 90 hp, 7,5 hp inom trafikteknik, trafikplanering eller samhällsplanering. Engelska 6.

Anmälningsuppgifter

När Hösttermin 2023, 2023-10-30 - 2024-01-12
Plats Lund
Studietakt Normal • Halvfart • Dagtid
Språk Engelska
Anmälan senast 2023-04-17 Gå till anmälan
LU:s kurssida TFRP85
Urval Se LU:s kurssida

Kontakter

Kursansvarig Till Koglin till.koglin@tft.lth.se
Sidansvarig: svl-jour@lth.lu.se | 2023-02-27