Hoppa till huvudinnehåll

Fristående kurser

Miljösystemanalys, livscykelanalys (TFRP65), 7.5 hp

Environmental Systems Studies: Life Cycle Analysis

Målen för kursen är att den studerande skall få förståelse av miljösystemanalys och dess komplexitet, stimuleras till diskussion och eftertanke kring möjligheterna att bedöma en produkts eller tjänsts totala miljöpåverkan.

Kursplan

PDF Webbsida

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Minst 120 högskolepoäng (hp) varav avklarade kurser om sammanlagt minst 6 hp inom området miljövård/hållbar utveckling. Svenska 3.

Anmälningsuppgifter

När Hösttermin 2023, 2023-08-28 - 2024-01-14
Plats Lund
Studietakt Normal • Kvartsfart • Dagtid
Språk Svenska
Anmälan senast 2023-04-17 Gå till anmälan
LU:s kurssida TFRP65
Urval Se LU:s kurssida

Kontakter

Kursansvarig Pål Börjesson pal.borjesson@miljo.lth.se
Kursansvarig Johanna Olofsson johanna.olofsson@miljo.lth.se
Sidansvarig: svl-jour@lth.lu.se | 2023-02-27