Hoppa till huvudinnehåll

Fristående kurser

Den smarta stadens styrning: AI och etik i en spatial kontext (TFRP60), 7.5 hp

Smart City Governance: AI Ethics in a Spatial Context

Kursen ger inblick i rollerna för data och AI i en stadsmiljö. Det är uttryckligen tvärvetenskapligt genom att det balanserar styrningsfrågor, inklusive etik, värderingar och lag, med tekniska möjligheter i rumsliga sammanhang. Kursen syftar till att ge studenter på avancerad nivå en djupgående kunskap om konsekvenserna av hur teknik används i och interagerar med samhället.

Kursplan

PDF Webbsida

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 90 hp. Engelska 6.

Anmälningsuppgifter

När Hösttermin 2023, 2023-10-31 - 2024-01-13
Plats Lund
Studietakt Normal • Halvfart • Dagtid
Språk Engelska
Anmälan senast 2023-04-17 Gå till anmälan
LU:s kurssida TFRP60
Urval Se LU:s kurssida

Kontakter

Kursansvarig Stefan Larsson stefan.larsson@lth.lu.se
Sidansvarig: svl-jour@lth.lu.se | 2023-02-27