Hoppa till huvudinnehåll

Fristående kurser

Rättsekonomi (TFRP55), 7.5 hp

Law and Economics

Rättsekonomi handlar om samspelet mellan juridik och ekonomi. Syftet med kursen är dels att förklara och motivera rättsreglers existens utifrån ett ekonomiskt perspektiv, och dels att visa på hur rättsregler påverkar ekonomiska värden. Centralt i kursen är att analysera hur rättsregler kan motiveras utifrån ekonomisk effektivitet, men ger också analysredskap för att utvärdera olika rättsregler utifrån effektivitets- och fördelningsaspekter. Kursen fokuserar framförallt på ägande- och fastighetsrättens utformning, främst i Sverige. Kursen ges varannan hösttermin, nästa gång höstterminen 2021. 7,5 hp.

Kursplan

PDF Webbsida

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Minst 90 hp avklarade kurser i vilket ska ingå en avslutad kurs om minst 7,5 hp i juridik motsvarande av HARA04 eller JURF11 och en avslutad kurs om minst 7,5 hp i nationalekonomi motsvarande NEKA12 eller NEKA51. Svenska 3.

Anmälningsuppgifter

När Hösttermin 2023, 2023-08-28 - 2023-10-31
Plats Lund
Studietakt Normal • Halvfart • Dagtid
Språk Svenska
Anmälan senast 2023-04-17 Gå till anmälan
LU:s kurssida TFRP55
Urval Se LU:s kurssida

Kontakter

Kursansvarig Åsa Hansson asa.hansson@nek.lu.se
Sidansvarig: svl-jour@lth.lu.se | 2023-02-27