Hoppa till huvudinnehåll

Fristående kurser

Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser (TFRP50), 7.5 hp

Energy Systems Analysis: Energy, Environment and Natural Resources

Kursen skall ge en förståelse för de komplexa sambanden mellan energi- och resursanvändning och storskaliga miljöproblem. Ett kritiskt förhållningssätt är centralt för förmågan att värdera olika strategier för en hållbar energiförsörjning ur olika perspektiv. Kursen ska utgå ifrån tidigare inhämtade kunskaper och relatera dessa till hållbarhetsproblematiken.

Kursplan

PDF Webbsida

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Minst 120 högskolepoäng. Svenska 3.

Anmälningsuppgifter

När Hösttermin 2023, 2023-08-28 - 2024-01-14
Plats Lund
Studietakt Normal • Kvartsfart • Dagtid
Språk Svenska
Anmälan senast 2023-04-17 Gå till anmälan
LU:s kurssida TFRP50
Urval Se LU:s kurssida

Kontakter

Kursansvarig Joakim Haraldsson joakim.haraldsson@miljo.lth.se
Sidansvarig: svl-jour@lth.lu.se | 2023-02-27