Hoppa till huvudinnehåll

Fristående kurser

Risk- och informationshantering inom bygg- och anläggningsteknik (TFRP36), 7.5 hp

Risk and Information Management in the Built Environment

Kursen ger en genomgång av probabilistisk modellering och uppdatering för tillämpning inom byggd miljö, med fokus på t.ex. t.ex., naturkatastrofer, strukturell hälsoövervakning, förvaltning av byggtekniska systemet, tillförlitlighetsanalyser, och riskhantering. Kursdeltagare får en fördjupad förståelse och förmåga att använda besluts- och informationsanalyser för att optimera beslut med hänsyn till ekonomi, funktion och säkerhet samt hållbarhet.

Kursplan

PDF Webbsida

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 90 hp. Avklarad kurs i matematisk statistik om 7,5 hp motsvarande FMSF50. Avklarad kurs i konstruktionsteknik om 9 hp motsvarande VBKF15. Engelska 6.

Anmälningsuppgifter

När Hösttermin 2023, 2023-10-30 - 2024-01-14
Plats Lund
Studietakt Normal • Halvfart • Dagtid
Språk Engelska
Anmälan senast 2023-04-17 Gå till anmälan
LU:s kurssida TFRP36
Urval Se LU:s kurssida

Kontakter

Kursansvarig Sebastian Thöns sebastian.thons@kstr.lth.se
Sidansvarig: svl-jour@lth.lu.se | 2023-02-27