Hoppa till huvudinnehåll

Fristående kurser

e-Miljöpsykologi (TFRG30), 15.0 hp

e-Environmental Psychology

Miljöpsykologi studerar relationen mellan människan och miljön från ett psykologiskt perspektiv. Kursen syftar till att ge teoretisk kunskap om samspelet mellan människa och miljö ur ett individperspektiv och att ge förståelse för miljöpsykologiska perspektiv på utformning och användning av både inomhus- och utomhusmiljöer. Vidare skall kursen ge kännedom om olika miljöpsykologiska metoder och applikationer.

Kursplan

PDF Webbsida

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Examen på grundnivå om minst 180 hp.

Anmälningsuppgifter

När Hösttermin 2023, 2023-08-28 - 2024-06-02
Plats Lund
Studietakt Distans • Kvartsfart • Blandad undervisningstid
Språk Engelska
Anmälan senast 2023-04-17 Gå till anmälan
LU:s kurssida TFRG30
Urval Se LU:s kurssida

Kontakter

Kursansvarig Johan Rahm johan.rahm@arkitektur.lth.se
Lärare Maria Johansson maria.johansson@arkitektur.lth.se
Lärare Thorbjörn Laike thorbjorn.laike@arkitektur.lth.se
Lärare Ann Eklund ann.eklund@arkitektur.lth.se
Sidansvarig: svl-jour@lth.lu.se | 2023-02-27