Hoppa till huvudinnehåll

Fristående kurser

Patientsäkerhet (TFRF45), 7.5 hp

Patient Safety

Kursen Patientsäkerhet har som syfte att ge ökad förståelse för hur människan, tekniken och organisationen och samspelet mellan dessa (MTO-perspektiv) kan påverka riskbilden i en verksamhet. Kursen vill ge ökad förståelse för dessa faktorers viktiga roll i verksamheters strategier för förebyggande riskhantering och i utformandet av åtgärder för ökad säkerhet. Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap och insikt om förutsättningar (teoretiskt och praktiskt) för att uppnå hög säkerhet ur patientperspektiv och systemperspektiv i hälso- och sjukvården. Kursen knyter också på ett naturligt sätt an till framtidens hållbara utformning av hälso- och sjukvårdens produkter, processer och miljöer. Kursen vänder sig till studerande med gymnasieexamen inom vård och omsorg, eller högskoleexamen inom hälso- och sjukvård.

Kursplan

PDF Webbsida

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Omvårdnad 1 och Omvårdnad 2 eller motsvarande.

Anmälningsuppgifter

När Hösttermin 2023, 2023-09-21 - 2024-02-16
Plats Lund
Studietakt Distans • Kvartsfart • Blandad undervisningstid
Språk Svenska
Anmälan senast 2023-04-17 Gå till anmälan
LU:s kurssida TFRF45
Urval Se LU:s kurssida

Kontakter

Kursansvarig Åsa Ek asa.ek@design.lth.se
Sidansvarig: svl-jour@lth.lu.se | 2023-02-27