Hoppa till huvudinnehåll

Fristående kurser

Process för hållbar renovering av byggnader (TFRE10), 4.0 hp

Process for Sustainable Renovation of Buildings

Dagens renoveringar är komplexa där tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter står i fokus men där även faktorer såsom sociala och arkitektoniska aspekter behöver hanteras i relation till hela renoveringsprocessen. Syftet med kursen är dels att förmedla grundläggande kunskaper och frågeställningar om renovering av byggnader och hållbarhet ur ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt perspektiv, dels att praktiskt träna de studerande i att använda ett verktyg för att i praktiken bedöma olika renoveringsåtgärder i en faktisk byggnad. Kursen utgår från SIRen-processen som beskriver aktiviteter som genomförs vid olika skeden i byggprocessen. SIRen-processen har tagits fram nyligen som ett resultat av transdisciplinär forskning inom en stark forskningsmiljö SIRen med koppling till Nationellt renoveringscentrums nätverk. Kursen riktar sig till studerande som har en eftergymnasial utbildning och som är yrkesverksamma inom bygg- eller fastighetssektorn. Efter avslutad kurs har de studerande förståelse för de komplexa aspekter som måste hanteras för en hållbar renovering och kan använda ett ramverk och ett antal verktyg som baseras på den senaste nationella transdisciplinära forskningen om renovering av byggnader.

Kursplan

PDF Webbsida

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Anmälningsuppgifter

När Hösttermin 2023, 2023-08-28 - 2024-01-12
Plats Lund
Studietakt Distans • Sjättedelsfart • Blandad undervisningstid
Språk Svenska
Anmälan senast 2023-04-17 Gå till anmälan
LU:s kurssida TFRE10
Urval Se LU:s kurssida

Kontakter

Kursansvarig Dennis Johansson dennis.johansson@hvac.lth.lu.se
Kursansvarig Petter Wallentén petter.wallenten@byggtek.lth.se
Sidansvarig: svl-jour@lth.lu.se | 2023-02-27