Hoppa till huvudinnehåll

Fristående kurser

Patientperspektiv och egenförmåga (TFRD40), 7.5 hp

Patient Perspective

Kan man hitta glädje som cancersjuk? Hur hanterar man livet som kroniskt sjuk och/eller närstående till kroniskt sjuk? Genom att blanda medicinsk kunskap med socialt arbete och designtänkande skapas förutsättningar för helhetslösningar. Vilka samhällsfunktioner är involverade vid sjukdom och går det att designa ett samarbete med individens behov i centrum? Har närstående specifika behov och hur skiljer de sig från den cancersjukes? Kursen kombinerar teori med praktiskt arbete med vårdnavigering utifrån patient- och närståendeperspektiv. Kurs ges vid Institutionen för Designvetenskaper (Lunds Tekniska Högskola) i samverkan med Kliniska vetenskaper (Medicinska fakulteten) och Socialhögskolan (Samhällsvetenskapliga fakulteten).

Kursplan

PDF Webbsida

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Anmälningsuppgifter

När Hösttermin 2023, 2023-08-28 - 2024-01-14
Plats Lund
Studietakt Distans • Kvartsfart • Blandad undervisningstid
Språk Svenska
Anmälan senast 2023-04-17 Gå till anmälan
LU:s kurssida TFRD40
Urval Se LU:s kurssida

Kontakter

Kursansvarig Ulrika Sandén ulrika.sanden@design.lth.se
Kursansvarig Fredrik Nilsson fredrik.nilsson@plog.lth.se
Kursansvarig Hans Thulesius hansthulesius@gmail.com
Kursansvarig Lars Harrysson lars.harrysson@soch.lu.se
Sidansvarig: svl-jour@lth.lu.se | 2023-02-27