Hoppa till huvudinnehåll

Fristående kurser

Hälsosamma inomhusmiljöer (TFRC06), 7.5 hp

Healthy Indoor Environments

Välkommen till en distanskurs om hur man skapar hälsosamma inomhusmiljöer! Denna kurs ger den senaste informationen, vetenskapliga fynd och förståelse för komplexa interaktioner mellan människor och olika komponenter i inomhusmiljöer samt behovet av en helhetssyn när man bygger och hanterar olika miljöer för människor. Vanligtvis tillbringar vi 90% av tiden inomhus. På grund av värmeböljor och viruspandemier kan tiden som tillbringas inomhus öka ännu mer. Flera fysiska komponenter i inomhusmiljön som termiska förhållanden, luftkvalitet, ljud och ljus ger ofta upphov till klagomål, obehag och i värsta fall sjukdom. Hur skapar man hälsosamma inomhusmiljöer för att främja välbefinnande och produktivitet? Vilken roll har ventilationen för upplevd inomhusluftkvalitet? Hur minskar man sjukdomsspridningen inomhus? Hur kan man minimera effekterna av värmeböljor? En förutsättning är den senaste informationen och vetenskapliga fynd, som denna kurs ger tillsammans med förståelse för komplexa interaktioner mellan människor och olika komponenter i inomhusmiljöer och behovet av en helhetssyn. Framtida ingenjörer och yrkesverksamma måste ha kunskap om människors behov, förutsättningar och begränsningar när man bygger och hanterar olika inomhusmiljöer för människor. Diskussioner (online) kommer att äga rum varje vecka på onsdagar mellan 16:15 och 17:00. Före varje schemalagd diskussion kommer du att bli ombedd att titta på inspelad föreläsning om det relevanta ämnet, läsa tillhandahållet material och förbereda frågor som vi kommer att diskutera tillsammans. Vi betonar diskussionerna som drivs av frågor av ditt intresse för ett visst ämne. Kursen inkluderar individuellt projektarbete – om valt ämne som handlar om inomhusmiljöfaktorer och dess (deras) effekter på människor. Projektet ska lämnas in som en skriftlig rapport (på engelska eller svenska) före kursens slut och presenteras i form av en muntlig presentation. Kursen avslutas med tentamen.

Kursplan

PDF Webbsida

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Anmälningsuppgifter

När Hösttermin 2023, 2023-08-28 - 2024-01-14
Plats Lund
Studietakt Distans • Kvartsfart • Blandad undervisningstid
Språk Engelska
Anmälan senast 2023-04-17 Gå till anmälan
LU:s kurssida TFRC06
Urval Se LU:s kurssida

Kontakter

Kursansvarig Aneta Wierzbicka aneta.wierzbicka@design.lth.se
Sidansvarig: svl-jour@lth.lu.se | 2023-02-27