Hoppa till huvudinnehåll

Fristående kurser

Omvärdera utformning av bostadsområden efter COVID-19 utifrån förbättrad motståndskraft, del 2 tillämpning (TFRG90), 7.5 hp

Rethinking Human Settlements from a Resilience Perspective after COVID-19, part 2 Application

Kursen "Omvärdera utformning av bostadsområden efter COVID-19 utifrån förbättrad motståndskraft,, del 2 Tillämpning” inroducerar förhållandet mellan människor och den byggda miljön med avsende på motståndskraft vad det gäller hälsa i urbana områden. Kursen ger deltagarna kunskap om bostäder och grannskapskvaliteter /attribut vid förekomsten av COVID-19, med betoning på vikten av öppet stadsrum, jämlikhet och motståndskraft när man förbättrar eller planerar framtida stadsdelar. Kursen ger en förståelse för effekterna av COVID-19 på människors vardag när det gäller användningen av den byggda miljön i olika sammanhang. Kursen syftar vidare till att hjälpa deltagarna att förstå kombinerade metoder och empiriska tillämpningar vid planering och utformning av stadsdelar/bostadsområden efter erfarenheten av en pandemi. Kursen är en fortsättning på kursen TFRG80 “Omvärdera utformning av bostadsområden efter COVID-19 utifrån förbättrad motståndskraft, del 1 Introduktion” som erbjuds under vårterminen.

Kursplan

PDF Webbsida

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Kandidatexamen i Arkitektur / Landskapsarkitektur / Fysisk planering / Urban Design / Stadsförvaltning / Lantmäteri / Kulturgeografi /Urbana studier / Katastrofhantering / Humanitärt bistånd och utveckling / Samhällsbyggnad eller motsvarande.

Anmälningsuppgifter

När Hösttermin 2022, 2022-10-03 - 2023-01-13
Plats Lund
Studietakt Distans • Tredjedelsfart • Blandad undervisningstid
Språk Engelska
Anmälan senast 2022-04-19 Gå till anmälan
LU:s kurssida TFRG90
Urval Se LU:s kurssida

Kontakter

Kursansvarig Ivette Arroyo ivette.arroyo@hdm.lth.se
Kursansvarig Laura Liuke laura.liuke@hdm.lth.se
Lärare Erik Johansson erik.johansson@hdm.lth.se
Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2022-04-08