Hoppa till huvudinnehåll

Fristående kurser

Urban ekonomi (TFRP70), 7.5 hp

Urban Economics

Urban ekonomi introducerar plats och läge i ekonomiska modeller. I kursen besvaras generella frågor, som: Varför finns städer och varför växer vissa av dem snabbare än andra? Och: Hur kan städers utveckling styras och kontrolleras, exempelvis av regleringar? Kursen ger också svar på mer specifika frågor, som: Hur fattar hushåll och företag sina beslut om var de ska bo och verka? Och: Hur bestäms priset på mark? Kursen studeras också andra företeelser och problem som uppstår i städer, som: bostäder, segregation, brottslighet, trängsel och utsläpp.

Kursplan

PDF Webbsida

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Minst 90 hp i vilket ska ingå avslutad kurs om minst 7,5 hp i nationalekonomi motsvarande NEKA12 eller NEKA51. Engelska 6.

Anmälningsuppgifter

När Hösttermin 2021, 2021-08-30 - 2021-10-29
Plats Lund
Studietakt Normal • Halvfart • Dagtid
Språk Engelska
Anmälan senast 2021-04-15 Gå till anmälan
LU:s kurssida TFRP70
Urval Se LU:s kurssida

Kontakter

Kursansvarig Fredrik Kopsch fredrik.kopsch@lth.lu.se
Sidansvarig: svl-jour@lth.lu.se | 2023-02-27