Hoppa till huvudinnehåll

Fristående kurser

Den smarta stadens styrning: AI och etik i en spatial kontext (TFRP60), 7.5 hp

Smart City Governance: AI Ethics in a Spatial Context

Kursen ger inblick i rollerna för data och AI i en stadsmiljö. Det är uttryckligen tvärvetenskapligt genom att det balanserar styrningsfrågor, inklusive etik, värderingar och lag, med tekniska möjligheter i rumsliga sammanhang. Kursen syftar till att ge studenter på avancerad nivå en djupgående kunskap om konsekvenserna av hur teknik används i och interagerar med samhället.

Kursplan

PDF Webbsida

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Minst 90 hp inom ett ämnesområde. Minst 7,5 hp ska vara av samhällsorienterande karaktär. Engelska 6.

Anmälningsuppgifter

När Hösttermin 2021, 2021-11-01 - 2022-01-14
Plats Lund
Studietakt Normal • Halvfart • Dagtid
Språk Engelska
Anmälan senast 2021-04-15 Gå till anmälan
LU:s kurssida TFRP60
Urval Se LU:s kurssida

Kontakter

Kursansvarig Stefan Larsson stefan.larsson@lth.lu.se
Sidansvarig: svl-jour@lth.lu.se | 2023-02-27