Hoppa till huvudinnehåll

Fristående kurser

Läkemedelskemi (TFRP45), 7.5 hp

Medicinal Chemistry

Kursen diskuterar de vanligaste målmolekylerna för läkemedelsutveckling, grundläggande farmakologi, generella farmakokinetiska/farmakodynamiska principer och strategier för läkemedelsupptäckt och utveckling. Du lär dig beskriva hur en given läkemedelsmolekyl kan interagera med sjukdomsrelevanta målmolekyler, samt hur läkemedelsmolekyler kan kemiskt optimeras med avseende på farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaper. Det förväntas grundläggande förkunskaper i allmän, organisk, oorganisk kemi och biokemi. Kursen ger en solid grund för vidare studier inom läkemedelsvetenskaper och utveckling. Kursen ges på engelska.

Kursplan

PDF Webbsida

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 90 hp inom kemiområdet. Engelska 6.

Anmälningsuppgifter

När Hösttermin 2021, 2021-08-30 - 2021-10-29
Plats Lund
Studietakt Normal • Halvfart • Dagtid
Språk Svenska
Anmälan senast 2021-04-15 Gå till anmälan
LU:s kurssida TFRP45
Urval Se LU:s kurssida

Kontakter

Kursansvarig Professor Ulf Nilsson ulf.nilsson@chem.lu.se
Sidansvarig: svl-jour@lth.lu.se | 2023-02-27