Hoppa till huvudinnehåll

Fristående kurser

Energimarknader (TFRP41), 7.5 hp

Energy Markets

Kursen omfattar kunskaper rörande energisystemens anpassning till energiefterfrågans utveckling. Analyser av resurshushållande, miljömässiga, finansiella m fl aspekter. Kapacitetsanpassning och systemsäkerhet. Leveranskvalitet. Utveckling på el- och naturgasmarknaderna. Ellagen och naturgaslagen. Reglering och tillsyn av naturliga monopol för el- och gasnät. Energipriser - tariffer, avgifter och skatter. Fjärrvärme och fjärrkyla - fundamenta och svensk marknad. Fjärrvärme och fjärrkyla på internationella marknader. Marknader för drivmedel och bränsle. Framtida utvecklingsförhållanden på energimarknader. Skillnader mellan den Nordiska och den globala energimarknaden

Kursplan

PDF Webbsida

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 90 hp varav avslutad kurs om minst 6 hp hållbar utveckling inom energi- eller miljöområdet motsvarande FMIF05, MVKF01, FMIF01 eller FAFF50. Svenska 3.

Anmälningsuppgifter

När Hösttermin 2021, 2021-11-01 - 2022-01-14
Plats Lund
Studietakt Normal • Kvartsfart • Dagtid
Språk Svenska
Anmälan senast 2021-04-15 Gå till anmälan
LU:s kurssida TFRP41
Urval Se LU:s kurssida

Kontakter

Kursansvarig Martin Andersson martin.andersson@energy.lth.se
Sidansvarig: svl-jour@lth.lu.se | 2023-02-27