Hoppa till huvudinnehåll

Fristående kurser

Riskhantering i byggtekniska tillämpningar (TFRP35), 7.5 hp

Risk Management in Construction Technology Applications

I denna kurs fås en förståelse för de risker och osäkerheter som finns i olika byggtekniska system, samt kunskaper om olika metoder som kan användas för att ta hänsyn till dessa osäkerheter i beslut gällande planering och projektering av byggnader och infrastruktur. Mer specifikt behandlas de metoder som ligger till grund för säkerhetssystem som används inom konstruktionsteknik, t.ex. hur Eurokoden är uppbyggd, samt hur osäkerheter och risker kan hanteras för bärighet, nedböjning, vibrationer, energiprestanda, fuktsäkerhet, inomhusklimat och beständighet. Kursen är uppbyggd på föreläsningar, övningar och litteratur, samt en projektuppgift som kan väljas utifrån intresse.

Kursplan

PDF Webbsida

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 90 hp, varav avklarad kurs motsvarande VBFN10, VBMN10, VBKN05 eller VBKN25. Engelska 6.

Anmälningsuppgifter

När Hösttermin 2021, 2021-11-01 - 2022-01-16
Plats Lund
Studietakt Normal • Halvfart • Dagtid
Språk Engelska
Anmälan senast 2021-04-15 Gå till anmälan
LU:s kurssida TFRP35
Urval Se LU:s kurssida

Kontakter

Kursansvarig Sebastian Thöns sebastian.thons@kstr.lth.se
Sidansvarig: svl-jour@lth.lu.se | 2023-02-27