Hoppa till huvudinnehåll

Fristående kurser

Biobaserade byggmaterial (TFRP10), 7.5 hp

Bio-based Building Materials

I arbetet med att minska klimatpåverkan från byggprocesser finns ett ökat intresse för att använda biobaserade byggnadsmaterial såsom trä- och träbaserade material och material baserade på växtfiber. Denna kurs ska ge studenterna fördjupad förståelse kring dessa materials egenskaper samt styrkor och begränsningar för olika användningsområden.

Kursplan

PDF Webbsida

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 90 hp, varav 30 hp avslutade byggtekniska kurser (konstruktionsteknik, byggnadsfysik, husbyggnadsteknik, byggnadsmaterial) inklusive en kurs i byggnadsmaterial/materialvetenskap, exempelvis: VBM012, VBMA30, VBM611, VBMA35 eller VBMA25. Engelska 6.

Anmälningsuppgifter

När Hösttermin 2021, 2021-08-30 - 2021-10-30
Plats Lund
Studietakt Normal • Halvfart • Dagtid
Språk Svenska
Anmälan senast 2021-04-15 Gå till anmälan
LU:s kurssida TFRP10
Urval Se LU:s kurssida

Kontakter

Kursansvarig Maria Fredriksson maria.fredriksson@byggtek.lth.se
Sidansvarig: svl-jour@lth.lu.se | 2023-02-27