Hoppa till huvudinnehåll

Fristående kurser

Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad I (TFRG75), 7.5 hp

An Outline of Scandinavian Architecture and Urbanism I

Detta är en kurs som i första hand kommer att baseras i historisk forskning i ämnet skandinavisk arkitektur och urbanism. Därutöver syftar kursen till att tillhandahålla en introduktion och orientering mot det bredare temat skandinavisk arkitektur och urbanism, en introduktion till historisk metod inom arkitekturhistoria, och att diskutera representationsformer, som kollage, montage, o.s.v., samt, slutligen, också kommunicera forskning, till exempel genom en utställning och eller en publikation. Kursen kommer att omfatta såväl grupparbete som individuella övningsuppgifter och slutprodukten kommer att bli ett praktiskt arbete: antingen en akademisk uppsats, en publikation eller en utställning som syftar till att sprida kunskap om ämnesområdet.

Kursplan

PDF Webbsida

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt TFRC20 och TFRA42 och (TFRC10 eller TFRG30) eller motsvarande.

Anmälningsuppgifter

När Hösttermin 2021, 2021-09-02 - 2021-12-03
Plats Lund
Studietakt Normal • Kvartsfart • Dagtid
Språk Engelska
Anmälan senast 2021-04-15 Gå till anmälan
LU:s kurssida TFRG75
Urval Se LU:s kurssida

Kontakter

Kursansvarig Mattias Kärrholm Mattias.Karrholm@arkitektur.lth.se
Kursansvarig Mats Hultman mats.hultman@arkitektur.lth.se
Sidansvarig: svl-jour@lth.lu.se | 2023-02-27