Hoppa till huvudinnehåll

Fristående kurser

Avfallshantering och resurshushållning (TFRG41), 15.0 hp

Solid Waste Management and Resource Management

Kursen ger en helhetssyn på avfall, avfallshantering och kopplingen mellan avfallsproduktion, livsstil och olika styrmedel. Kursen vänder sig till både branschfolk och studenter.

Kursplan

PDF Webbsida

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Minst 120 högskolepoäng, varav avslutad kurs om minst 6 hp från tvärvetenskapliga studier i miljövetenskap/hållbar utveckling; eller motsvarande kvalificerande yrkesverksamhet inom avfallsområdet.

Anmälningsuppgifter

När Hösttermin 2021, 2021-08-30 - 2022-01-16
Plats Lund
Studietakt Normal • Halvfart • Dagtid
Språk Svenska
Anmälan senast 2021-04-15 Gå till anmälan
LU:s kurssida TFRG41
Urval Se LU:s kurssida

Kontakter

Kursansvarig Mikael Lantz mikael.lantz@miljo.lth.se
Sidansvarig: svl-jour@lth.lu.se | 2023-02-27